Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

aktualności

CFP: Dziedzictwo Bronisława Malinowskiego | The Legacy of Bronisław Malinowski

Setna rocznica publikacji monografii Argonauci zachodniego Pacyfiku, będącej pierwszym raportem z badań terenowych na Wyspach Trobrianda, podczas których sformułowane i przetestowane zostały najważniejsze założenia etnografii Bronisława Malinowskiego, stanowi doskonałą okazję do podjęcia na nowo, w odświeżonej formule, refleksji nad jego obecnością we współczesnych naukach społecznych i humanistyce. Życiu i twórczości Bronisława Malinowskiego poświęcono już wiele ważnych prac. Przede wszystkim trzeba wymienić pierwszy tom biografii autorstwa Michaela Younga, opublikowany również po polsku, a także prace Adama Kupera, Petra Skalnika i Roberta Thorntona oraz innych historyków antropologii. Bardzo ważną rolę w tym obszarze odgrywają od wielu lat projekty krakowskiego środowiska antropologicznego w Instytucie Socjologii UJ. Zostały one zainspirowane przez ucznia Malinowskiego, Andrzeja Waligórskiego, któremu zawdzięczamy opublikowanie Argonautów zachodniego Pacyfiku w języku polskim, a później rozwijane przez Andrzeja Palucha oraz jego współpracowników. Podejmowa
więcej o CFP: Dziedzictwo Bronisława Malinowskiego | The Legacy of Bronisław Malinowski
aktualności

Instytut Socjologii UJ na 11th European Conference for Social Work Research

W dniach od 6 do 8 kwietnia 2022 roku Amsterdam University of Applied Sciences był stolicą europejskich badań w zakresie pracy socjalnej. Ponad 560 osób reprezentujących European Social Work Research Association w bezpośrednim kontakcie dyskutowało nad wynikami międzynarodowych studiów badawczych. 11th European Conference for Social Work Research odbyła się pod hasłem Enhancing and sustaining social inclusion through social work research.W tej grupie nie zabrakło przedstawiciela Instytutu Socjologii UJ! Profesor Hubert Kaszyński wraz z koleżankami i kolegami z kilku ośrodków badań i edukacji w obszarze pracy socjalnej przedstawił publikację z roku 2022 zatytułowaną Involving Service Users in Social Work Education, Research and Policy: A Comparative European Analysis. Ten wynik czteroletniej miedzynarodowej współpracy, zawiera m.in. tekst przygotowany przez Profesora Kaszyńskiego we współautorstwie z mgr Olgą Maciejewską z IS UJ pt. Involving students with mental health experience in social work education.
więcej o Instytut Socjologii UJ na 11th European Conference for Social Work Research
aktualności

Świąteczne życzenia

Szanowni Państwo, proszę przyjąć serdeczne życzenia spokojnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych. Niech ten szczególny czas przyniesie nam wszystkim nadzieję oraz chwile odpoczynku i wytchnienia od codziennych wyzwań i trosk.
więcej o Świąteczne życzenia
aktualności

Wiek XXI należy określić jako wiek uchodźstwa dzieci - rozmowa z Profesor Krystyną Slany

W weekendowym wydaniu Gazety Wyborczej ukazał się bardzo ciekawy wywiad z Profesor Krystyną Slany przeprowadzony przez Kaspra Kalinowskiego. Wiek XXI należy określić jako wiek uchodźstwa dzieci to nie tylko rozmowa o wyzwaniach związanych z kształtowaniem polityki migracyjnej i wielokulturowością, możliwościami i ograniczeniami świadczenia pomocy uchodźcom oraz integracją w polskim społeczeństwie osób uciekających przez wojną, ale także głęboka analiza społecznej, politycznej i gospodarczej sytuacji i nowych realiów, w jakich znaleźliśmy się po wybuchu wojny w Ukrainie. Jak mówi w wywiadzie Profesor Krystyna Slany: Jesteśmy w środku gigantycznego kryzysu o zasięgu globalnym, którego konsekwencje są ekonomiczne i polityczne i o trudnym do przewidzenia tr
więcej o Wiek XXI należy określić jako wiek uchodźstwa dzieci - rozmowa z Profesor Krystyną Slany
aktualności

Zaproszenie na wykład Profesora Andrzeja Rycharda pt. "Instytucje w stanach nadzwyczajnych czy instytucje stanów nadzwyczajnych?"

Szanowni Państwo, mamy przyjemność serdecznie zaprosić Państwa na wykład Profesora Andrzeja Rycharda pt. Instytucje w stanach nadzwyczajnych czy instytucje stanów nadzwyczajnych?, który odbędzie się w ramach cyklu Spotkań Mistrzowskich Instytutu Socjologii UJ – serii spotkań on-line z wybitnymi przedstawicielkami i przedstawicielami życia naukowego w Polsce i na świecie. Kilka słów o wykładzie: Pandemia i rosyjska agresja to niewątpliwie sytuacje nadzwyczajne. Jaką rolę w takich okresach pełnią instytucje, szczególnie te, które stoją na straży ładu demokratycznego i chroniącego praworządność? Takie sytuacje tworzą swoisty paradoks: są to okresy zmiany, także dotyczącej instytucji. I pojawia się klasyczne pytanie: jak zmiana instytucjonalna może być stabilizowana przez same instytucje, skoro to ich właśnie zmiana dotyczy? Nawiązując do koncepcji Douglas’a North’a: jak instytucje mogą stabilizować reguły gry, skoro to gra właśnie o reguły? Niekiedy, jak w przypadku zmiany choć częściowo sterowanej (np. transformacja) ten dylemat daje się rozwiązać. Trudniej, gdy zmiana jest nieoczekiwana, gdy staje się właśnie „sytuacją nadzwyczajną”.
więcej o Zaproszenie na wykład Profesora Andrzeja Rycharda pt. "Instytucje w stanach nadzwyczajnych czy instytucje stanów nadzwyczajnych?"
aktualności studenci doktoranci

XII Kongres Młodej Socjologii

Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zaprasza do udziału w XII Kongresie Młodej Socjologii, który odbędzie się w dniach 20-22 maja 2022 roku. Kongres w tym roku odbędzie się online. Kongres Młodej Socjologii stanowi przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń młodych badaczy_ek, reprezentujących różne dyscypliny nauk społecznych i humanistycznych - socjologii, antropologii, etnologii, geografii, psychologii (stosowanej), politologii, prawa i innych, jeśli tylko naukowe rozważania mieszczą się w proponowanej tematyce Kongresu. Głoszone przez nich referaty mają charakter zarówno teoretyczny, jak i empiryczny. Stanowią one zwykle pierwsze próby dzielenia się wynikami swojej aktywności naukowej przez początkujących badaczy i badaczki albo prezentację wyników badań uzyskiwanych w toku kolejnych etapów pisania prac magisterskich lub rozpraw doktorskich.
więcej o XII Kongres Młodej Socjologii
aktualności

XVIII Zjazd Socjologiczny - Biuletyn Zjazdowy

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z treścią Biuletynu Zjazdowego przygotowanego przez Komitet Organizacyjny XVIII Zjazdu Socjologicznego! Ideą Biuletynu jest możliwie szerokie i przejrzyste informowanie o przygotowaniach do Wydarzenia, które odbędzie się w dniach 14 - 17 września 2022 roku w Warszawie. prof. Krzysztof Konecki, przewodniczący PTS prof. Kaja Gadowska, przewodnicząca Rady Programowej Zjazdu prof. Anna Giza, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Pod koniec roku 2020, kiedy Rady Programowa i Komitet Organizacyjny XVIII Zjazdu Socjologicznego rozpoczęły prace nad jego przesłaniem i wiodącymi tematami, wszyscy mieli świadomość niespotykanej skali dotykających nas zmian. Nikt jednak nie przypuszczał wówczas, że do zjawisk
więcej o XVIII Zjazd Socjologiczny - Biuletyn Zjazdowy
aktualności

Seminarium Zakładu Antropologii Społecznej IS UJ

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na Seminarium Zakładu Antropologii Społecznej IS UJ, które odbędzie się w najbliższy czwartek, 31 marca 2022 r. o godz. 13:30. Spotkanie będzie miało formę hybrydową. Zapraszamy do Instytutu Socjologii UJ przy ul. Grodzkiej 52, pok. 53, a także na platformę Microsoft Team: LINK do spotkania. Gościem Seminarium będzie nasz wybitny serbski kolega Aleksandar Bošković z Institute of Archaeology w Belgradzie, który w swoim wystąpieniu zapuści się w fascynujące rejony historii antropologii. William Robertson Smith and early anthropology This will be a presentation of the life and career of one of the most prominent anthropology’s ancestors, William Robertson Smith (1846-1894). Following his early study of kinship and marriage in Early Arabia, Smith was one of the scholars who profoundly influenced the development and establishment of anthropology in the late 19th century. His study of the relationship between myth and ritual influenced generations of scholars, both in anthropology, and in the so-called “Myth and Ritual School.” Although respected and studied,
więcej o Seminarium Zakładu Antropologii Społecznej IS UJ
aktualności

Raport The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

W lutym bieżącego roku opublikowany został najnowszy raport The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dotyczący zmian klimatu. Dokument zatytułowany Zmiany klimatu 2022: Konsekwencje, adaptacja i zagrożenia stanowiący podsumowanie dla decydentów, koncentruje się na skutkach zmian klimatycznych oraz możliwościach i sposobach odpowiedzi na wyzwania związane z kryzysem klimatycznym. Przygląda się również ludzkiej świadomości i wrażliwości w tym obszarze oraz niejako zmusza do refleksji nad tym, jak zmiany klimatyczne wpływają na codzienne życie ludzi – i na ich przyszłość. Raport został opracowany i zaakceptowany przez 270 naukowców i naukowczyń z całego świata. Stanowi formę podsumowania aktualnej wiedzy, jaką posiadamy na temat wpływu zmian klimatycznych na ekosystemy i społeczeństwa, a także dostępnych strategii działania oraz koniecznych działań.
więcej o Raport The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
aktualności

Spotkanie inaugurujące działanie Special Interest Group of EASSW "Holocaust Heritage for Contemporary Clinical Social Work”.

W minioną środę odbyło się seminarium naukowe zatytułowane Edukacja w przestrzeniach trudnego dziedzictwa, połączone ze spotkaniem inaugurującym działanie Special Interest Group of European Association of Schools of Social Work (in the application process) Holocaust Heritage for Contemporary Clinical Social Work. To inicjatywa łącząca przedstawicieli i przedstawicielki kilku ośrodków akademickich z Polski i zagranicy, których zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół problematyki przestrzeni trudnego dziedzictwa i znaczenia uniwersalnych aspektów Zagłady dla teorii i praktyki klinicznej pracy socjalnej oraz edukacji uwikłanej w pamięć. W seminarium udział wzięli:
więcej o Spotkanie inaugurujące działanie Special Interest Group of EASSW "Holocaust Heritage for Contemporary Clinical Social Work”.