Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

aktualności

6 listopada - Akademicki Dzień Pamięci

6 listopada, obchodzony od siedniu lat wspólnie przez krakowskie uczelnie jako Akademicki Dzień Pamięci, łączy w sobie wspomnienie zmarłych członków społeczności akademickiej Krakowa z uroczystościami upamiętniającymi ofiary Aktion gegen Universitäts-Professoren – przeprowadzonej w dniu 6 listopada 1939 roku przez niemieckie gestapo akcji bezprawnych aresztowań krakowskich uczonych, znanej powszechnie jako Sonderaktion Krakau1. Wynikiem akcji było aresztowanie 183 krakowskich nauczycieli akademickichi profesorów, w tym 155 pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zatrzymani zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych w Sachsenhausen i Dachau, gdzie kilkunastu z nich straciło życie.
więcej o 6 listopada - Akademicki Dzień Pamięci
aktualności

Godziny dziekańskie w dniu 2 listopada 2021 r.

W związku z wnioskiem Wydziałowej Rady Samorządu Studentów w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w dniu 2 listopada, działając na podstawie § 2 ust. 3 Zarządzenia nr 156 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 ustalam dzień 2 listopada 2021 dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Zajęcia te powinny zostać odrobione do końca I semestru, do dnia 24 lutego 2022.
więcej o Godziny dziekańskie w dniu 2 listopada 2021 r.
aktualności

List otwarty przedstawicielek i przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych w związku z sytuacją na pograniczu polsko-białoruskim

Piszemy ten list w poczuciu oburzenia i niemocy. Jako badaczki i badacze społeczni, przedstawicielki i przedstawiciele nauk humanistycznych, nauczycielki i nauczyciele akademiccy mamy przekonanie, że ostatnie miesiące i wydarzenia na pograniczu polsko-białoruskim ujawniają przemoc państwa i niewydolność polityk publicznych. Od lat wiele i wielu z nas prowadzi badania z udziałem migrantów i migrantek, uchodźców i uchodźczyń, ale także innych grup szczególnie narażonych na wykluczenie i dyskryminację. Studiujemy mechanizmy rodzenia się nierówności społecznych, stygmatyzacji i marginalizacji.
więcej o List otwarty przedstawicielek i przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych w związku z sytuacją na pograniczu polsko-białoruskim
aktualności

Profesor Katarzyna Jasikowska wiceprzewodniczącą Prezydium Rady Klimatycznej przy UN Global Compact Network Poland

Niezwykle miło nam poinformować, że w dniu 23 października 2021 r. powołana została Rada Klimatyczna przy UN Global Compact Network Poland, której członkinią została Profesor Katarzyna Jasikowska z Instytutu Socjologii UJ! Podczas spotkania inauguracyjnego Pani Profesor została wybrana do Prezydium Rady – będzie pełniła funkcję wiceprzewodniczącej. To ogromny sukces oraz niewątpliwe wzmocnienie dla koordynowanej przez Katarzynę Jasikowską Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale także dla naszego Instytutu, Wydziału Filozoficznego i wszelkich inicjatyw podejmowanych na UJ w obszarze działań na rzecz klimatu.
więcej o Profesor Katarzyna Jasikowska wiceprzewodniczącą Prezydium Rady Klimatycznej przy UN Global Compact Network Poland
aktualności studenci doktoranci pracownicy

Komunikat Rektora UJ w sprawie: ustanowienia określonych obowiązków w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Informujemy, że zgodnie z Komunikatem nr 30 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie: ustanowienia określonych obowiązków w związku z wystąpieniem stanu epidemii: Pracownicy, studenci i doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz osoby trzecie przebywające na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego są zobowiązani do zachowywania zasad dystansu społecznego oraz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki we wszystkich przestrzeniach wspólnych. Nadal obowiązują zasady określone w Komunikacie nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 września 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022.
więcej o Komunikat Rektora UJ w sprawie: ustanowienia określonych obowiązków w związku z wystąpieniem stanu epidemii
aktualności

Stanowisko ZG PTS w sprawie kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej

W związku z pogłębiającym się od wielu tygodni kryzysem humanitarnym na granicy polsko-białoruskiej wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań polskich władz takich jak: - odmowa złożenia wniosków o ochronę międzynarodową do właściwych polskich organów przez osoby przebywające na granicy polsko-białoruskiej oraz udzielenia im opieki medycznej oraz pomocy prawnej, która narusza podstawowe prawa człowieka i jest sprzeczna z konwencjami międzynarodowymi, jakich Polska jest sygnatariuszką; - zakaz wjazdu przedstawicieli mediów do pasa
więcej o Stanowisko ZG PTS w sprawie kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej
aktualności

Wykład Profesora Grzegorza Ekierta pt. „Czy można zbudować demokrację bez demokratów?”

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na wykład Profesora Grzegorza Ekierta pt. Czy można zbudować demokrację bez demokratów?, który zainauguruje cykl Spotkań Mistrzowskich Instytutu Socjologii UJ w roku akademickim 2021/2022. Kilka słów o wykładzie: Współczesne badania nad populizmem preferują kategorię „podaży” w wyjaśnianiu sukcesu partii populistycznych w różnych krajach. I rzeczywiście, odwrót od liberalnej demokracji w najbardziej rozwiniętych państwach postkomunistycznych nie daje się łatwo wyjaśnić używając kategorii „popytu,” która zakłada marginalizację ekonomiczną dużych segmentów populacji. Według zwolenników tego podejścia, miałaby być ona rezultatem neoliberalnych reform po 1989 roku
więcej o Wykład Profesora Grzegorza Ekierta pt. „Czy można zbudować demokrację bez demokratów?”
aktualności

aktualnos-5

więcej o aktualnos-5
aktualności

aktualnos-4

więcej o aktualnos-4
aktualności

Dr hab. Kaja Gadowska, prof. UJ Wiceprezydentką the European Sociological Association

Szanowni Państwo, niezwykle miło nam poinformować, że podczas wczorajszego posiedzenia the Executive Committee of the European Sociological Association, Dyrektor Instytutu Socjologii UJ dr hab. Kaja Gadowska, prof. UJ została wybrana Wiceprezydentem ESA na drugą kadencję (2021-2023). Pani Profesor powierzono również funkcję Przewodniczącej Policy Committee na kolejną kadencję. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z pełnienia tych ważnych funkcji!
więcej o Dr hab. Kaja Gadowska, prof. UJ Wiceprezydentką the European Sociological Association