Aktualności

MINDtheGEPs - projekt wspierający działania na rzecz równości płci Nowy europejski projekt badawczy przygotowuje grunt pod zmiany strukturalne w celu promowania równości płci w publicznych i prywatnych organizacjach badawczych, w tym na uczelniach. Czteroletni projekt MINDtheGEPs (potrwa do stycznia 2025), kierowany przez Uniwersytet w Turynie, zidentyfikuje dobre praktyki i pomoże w przygotowaniu narzędzi służących zmniejszeniu nierówności płci w siedmiu organizacjach badawczych. Jako że bez oparcia w danych nie ma rzetelnych działań, w ramach projektu zebrane zostaną też dane wspierające rozwój krajowej i europejskiej polityki równości płci w nauce i szkolnictwie wyższym. Zespół MINDtheGEPs to wspólna inicjatywa instytucji UE koordynowanych przez Uniwersytet w Turynie. W projekcie biorą udział partnerzy z Włoch, Hiszpanii, Irlandii, Polski, Serbii, Szwecji i Holandii. Siedem organizacji partnerskich - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Gdański, Wydział Elektrotechniki - Uniwersytet w Belgradzie, Instytut Technologii Tralee, Centrum Techniki Motoryzacyjnej Galicji (CTAG), włoska Krajowa Rada Badawcza (CNR) i Uniwersytet w Turynie – utworzy i wdroży plany działania dotyczące równości płci (z angielskiego gender equality plans - GEPs). Realizację projektu wspierają włoska Krajowa Rady ds. Badań Naukowych (CNR), włoskie towarzystwo naukowe Knowledge & Innovation, Uniwersytet w Uppsali oraz wydawnictwo Elsevier... »