Pracodawcy o specjalizacji "Badania rynku i analiza polityk publicznych"

W TNS Polska (a wcześniej TNS Pentor) mam okazję współpracować z gronem młodszych koleżanek i kolegów, którzy wybrali niełatwy zawód badacza opinii i rynku po ukończeniu specjalizacji „Badania rynku i analiza polityk publicznych" w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sumie poznałem około dziesięciu takich osób – z niektórymi mam przyjemność nadal współpracować, pozostałe kontynuują karierę u naszych klientów, w instytucjach publicznych czy innych firmach. Rozmawiając z pierwszymi osobami, które do nas przyszły zorientowałem się, że polska edukacja socjologiczna rozwija się i unowocześnia, a prof. Jarosław Górniak stworzył w Krakowie środowisko badawcze i dydaktyczne, w którym postrzega się socjologię jako dyscyplinę bliską życiu społecznemu i praktyce, dostarczającą narzędzi teoretycznych i badawczych pozwalających kompetentnie analizować zjawiska społeczne, polityczne i rynkowe, a także dokonywać ewaluacji polityk publicznych. Studenci specjalizacji nie mają na studiach lekko…. Wiem, że wymagania są duże, oczekuje się od nich biegłości metodologicznej, rozwija umiejętności analityczne, zmusza do samodzielności myślenia i stosowania wiedzy w praktyce już w trakcie studiów, w ramach licznych obozów i projektów społecznych czy marketingowych. Ale z mojego punktu widzenia efekty są znakomite: absolwentki i absolwenci umieją szybko przystosować się do pracy zawodowej w firmie badawczej i odnoszą sukcesy. W dodatku wszyscy dobrze wspominają swoje studia i swoją specjalizację.

Dr hab. Piotr Tadeusz Kwiatkowski
Prezes Zarządu
TNS Polska

 

Co można robić po socjologii? Zapewne wiele rzeczy. Ja przede wszystkim kieruję zespołem analityków w firmie Predictive Solutions (wcześniejsza nazwa: SPSS Polska), a poza tym dla przyjemności, prowadzę zajęcia na specjalizacji „Badania rynku i analiza polityk publicznych". W firmie zajmuję się głównie dużymi projektami analitycznymi realizowanymi dla banków i instytucji finansowych oraz różnych instytucji administracji publicznej. W tych obszarach prowadzę także komercyjne szkolenia poświęcone wykorzystaniu analizy danych. Po latach pracy jako konsultant i menadżer zdecydowałem się wrócić do IS UJ, już nie w roli studenta, ale prowadzącego zajęcia. Powodów jest kilka, po pierwsze atmosfera – dobrze mi się pracuje ze studentami i lubię ludzi, z którymi mam okazję tu współpracować. Po drugie, mogę przyjrzeć się przyszłym absolwentom na tyle, by wielu z nich zatrudnić w swoim zespole. Lista absolwentów specjalizacji, których poznałem jako studentów, a teraz są moimi współpracownikami, jest długa. Po trzecie, mam poczucie sensowności tego, co dzieje się w ramach specjalizacji. Wielokrotnie spotykałem się z absolwentami specjalizacji w różnych firmach przy okazji realizowanych projektów, czy też prowadzonych przeze mnie szkoleń komercyjnych. Czy to oznacza, że każdy po specjalizacji łatwo znajdzie dobrą pracę? Nikt nie da takiej gwarancji, bo obok kierunkowego wykształcenia, jakie można zdobyć w trakcie studiów, konieczne jest też własne zaangażowanie, no i oczywiście przyda się też trochę szczęścia. Na ten ostatni element nie do końca mamy wpływ, choć myślę, że szczęściu można trochę pomóc poprzez dokonywanie właściwych wyborów. Ja ze swoich jestem zadowolony.

Janusz Wachnicki
Dyrektor Konsultingu i Szkoleń
Predictive Solutions (poprzednia nazwa firmy: SPSS Polska)
(absolwent IS UJ)

 

W firmie specjalizującej się w biznesowych zastosowaniach analizy danych, takiej jak Predictive Solutions, kompetencje z zakresu statystyki i data mining są kluczową wartością. Niestety na rynku pracy brakuje osób przygotowanych do pracy w roli konsultanta-analityka zajmującego się zawansowaną analizą danych. Zarówno my jak i klienci korzystający z usług naszej firmy poszukują osób o takich kompetencjach. Dobrze, gdy na uczelniach istnieją specjalizacje takie jak „Badania rynku i ewaluacja polityk publicznych" funkcjonująca w ramach Instytutu Socjologii UJ. Absolwenci tej specjalizacji są dobrze przygotowani, by rozpocząć pracę w firmach konsultingowych, usługowych i wdrożeniowych zajmujących się wykorzystywaniem analizy danych do wspierania procesów decyzyjnych oraz w firmach wykorzystujących analizę danych na własne potrzeby. Sami zatrudniliśmy wielu absolwentów tej specjalizacji jak i spotykamy ich w firmach, z którymi współpracujemy. To, co cechuje tych absolwentów, to dobre przygotowanie praktyczne. W efekcie pozwala to ograniczyć czas, jaki jest potrzebny do tego, by z absolwenta uczynić wartościowego pracownika firmy.

Piotr Komornicki
Prezes
Predictive Solutions (poprzednia nazwa firmy: SPSS Polska)

 

Jako osoba kierująca od ponad 5 lat działem badań rynku w firmie PMR chciałbym gorąco rekomendować specjalizację „Badania rynku i ewaluacja polityk publicznych". Absolwenci studiów socjologicznych w Instytucie Socjologii UJ, którzy wybrali tę specjalizację, doskonale odnajdują się na stanowiskach badaczy rynku, zarówno po stronie agencji badań rynku, jak również firm doradczych. Opanowanie materiału wynikającego z programu studiów, który obejmuje zarówno zagadnienia teoretyczne, jak również kładzie istotny nacisk na praktyczne zastosowanie, na pewno nie jest łatwe, jednak moim zdaniem jest to jedyna droga do dobrego przygotowania się do podjęcia pracy zawodowej. Spotykając na swojej drodze zawodowej absolwentów tej specjalizacji zawsze byłem pod dużym wrażeniem kompetencji zdobytych w ramach studiów.

Marcin Rzepka
Kierownik Działu Badań Rynku
PMR Consulting & Research

 

Nasza firma BBS Obserwator często korzysta z pomocy studentów, którzy wybrali specjalizację „Badania rynku i ewaluacja polityki publicznych". Osoby te charakteryzuje wysoki stopień kompetencji i wiedzy w obszarach, które są niezbędne do podjęcia pracy w firmie badawczej. Stąd też początkowa współpraca w formie praktyk często owocuje zatrudnieniem w naszej firmie lub w innych firmach branży badawczej. Dlatego też, gorąco polecam studentom wybieranie tej specjalizacji.

Przemysław Budziło
Badacz, właściciel firmy
BBS Obserwator
(absolwent IS UJ)