Pomieszczenie specjalne (izolatka) w IS UJ

Informujemy, że zgodnie z zasadami zawartymi w Komunikacie nr 24 Kanclerza UJ z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: zasad korzystania z pomieszczeń Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz utrzymania ich w czystości w związku z trwającą pandemią COVID-19 (nie dotyczy Collegium Medicum), w Instytucie Socjologii UJ wydzielone zostało pomieszczenie na miejsce czasowej izolacji (izolatka) w którym osoby, u których zostaną stwierdzone objawy chorobowe sugerujące zakażenie SARS-CoV-2, będą mogły poczekać do czasu zorganizowania transportu indywidualnego do domu lub oddziału zakaźnego. Jest to sala nr 81 (II piętro). W środku sali znajdują się maseczki oraz płyn do dezynfekcji rąk.