SOCJOLOGIA - studia I stopnia

Nasze studia to gruntowna wiedza o życiu społecznym, szerokie horyzonty, wnikliwe i krytyczne widzenie kultury, gospodarki, mediów i polityki. To także szansa na uczenie się od najlepszych. Solidnie uczymy metod badań socjologicznych, gdyż umiejętność diagnozowania zjawisk społecznych to kluczowa kompetencja w bardzo wielu zawodach i obszarach rynku. Uczymy poprzez udział w badaniach, projektach i dyskusjach oraz poprzez współpracę z otoczeniem rynkowym i społecznym. Różnorodność oferty kursów pozwala studentom na stworzenie własnego, indywidualnego profilu studiów socjologicznych. Naszą pasją są badania zmieniającego się współczesnego społeczeństwa. Z przyjemnością Was nią zarazimy!

dr Ewa Kopczyńska - Zastępczyni Dyrektora IS UJ ds. dydaktycznych 

 

Dzięki naszym studiom:

  • zrozumiesz, jak funkcjonuje współczesne społeczeństwo, jaki wpływ mają na nas media, czym jest władza, jaką funkcję pełni dziś religia itp.

  • zdobędziesz umiejętność analizowania i wyjaśniania ludzkich zachowań, zarówno tych, które zachodzą w małych, jak i dużych grupach społecznych

  • będziesz potrafił/a zaprojektować i przeprowadzić badania społeczne oraz prezentować ich wyniki

  • nauczysz się krytycznie myśleć, wnikliwie analizować i twórczo projektować rozwiązania, co jest szczególnie cenione przez pracodawców

Elastyczne studiowanie

Program studiów pozwoli Ci w sposób elastyczny kształtować swoją ścieżkę studiowania.

Znaczna część kursów to tzw. kursy fakultatywne (metodologiczne i monograficzne) wybierane indywidualnie przez studentów/tki. Oznacza to, że studenci/tki samodzielnie profilują studia pod kątem własnych zainteresowań. Współdecydują o tym, co i jak chcą studiować.

Jednocześnie przez wprowadzenie bazy w postaci kursów obowiązkowych dostarczamy podstaw wiedzy socjologicznej i dajemy gwarancję najwyższej jakości kształcenia. Potwierdzają to coroczne rankingi "Perspektyw", w których od lat jesteśmy w pierwszej trójce najlepszych socjologii w Polsce!

 

Różnorodność i zaangażowanie

Socjologia jest dziedziną, która patrzy na społeczeństwo przez różne pryzmaty. Tę wielość spojrzeń odzwierciedla nasza oferta kursów. Znajdziesz w niej bloki zajęć poświęcone komunikowaniu i mediom, kulturze, ekonomii, nierównościom i społecznemu wykluczeniu, płci, rozwojowi, problematyce miejskiej itp.

Na współczesne społeczeństwo nauczymy Cię spoglądać zarówno z poziomu mikro, jak i makro, widząc relacje międzyludzkie, ale i struktury oraz instytucje.

To, co nas łączy, to zaangażowanie. Nasi wykładowcy to ludzie, którzy naprawdę lubią to, co robią (często nie tylko na uniwersytecie, ale także poza nim). Taką postawą "zarażamy" naszych studentów i studentki!
 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o studiach I stopnia w IS UJ, zobacz: 
ZASADY STUDIOWANIA W IS UJ

Solidne przygotowanie badawcze

Wiemy, że prawdziwa socjologia opiera się na badaniach empirycznych. Dlatego naszym studentom dajemy konkretną dawkę wiedzy i umiejętności z zakresu empirycznych badań społecznych - zarówno ilościowych, jak i jakościowych. 

Wśród naszych kursów metodologicznych znajdziesz zarówno zajęcia poświęcone praktycznym aspektom badań jakościowych (np. prowadzeniu grup fokusowych), jak i analizie statystycznej. Kursy, które nauczą Cię wykorzystywać programy komputerowe w badaniach społecznych i takie, które pokażą zastosowania fotografii i filmu w procesie badawczym.

Z doświadczenia wiemy, że aby zdobyć określone umiejętności, trzeba PRÓBOWAĆ.

I do "próbowania" siebie w roli badacza/badaczki zachęcamy naszych studentów i studentki. Służą temu obozy badawcze - specjalne kursy praktyczne, w trakcie których studenci realizują konkretne projekty i zadania badawcze lub zadania aplikacyjne (często we współpracy z firmami, instytucjami itp.). W ramach obozów badawczych różnymi metodami badaliśmy m.in. funkcjonowanie sądów, relacje międzypokoleniowe, życie nastolatków, śląskość czy marketing religijny.

Aktywnie i praktycznie

Większość naszych kursów metodologicznych prowadzona jest warsztatowo i projektowo. Ale aktywne metody nauczania i uczenia się stosujemy także na innych zajęciach. Wykorzystujemy filmy, analizujemy wyniki badań, przyglądamy się socjologicznym okiem fotografii, dyskutujemy w grupach, projektujemy.

Socjologicznych inspiracji poszukujemy również poza Instytutem, np. w muzeach czy w kinie (np. w ramach dyskusyjnego klubu filmowego), ale także spacerując i poznając przestrzeń.

Wdrażamy się także w pracę zawodową - od II semestru studiów nasi studenci i studentki realizują praktyki zawodowe w firmach, instytucjach i organizacjach pozarządowych.