SOCJOLOGIA - studia II stopnia

Socjologiczne studia magisterskie na UJ umożliwią Ci pogłębienie zainteresowań problematyką społeczną, a jednocześnie stworzą szansę wyboru własnej ścieżki kształcenia. Nasze studia zapewniają solidną wiedzę, dzięki której zyskasz swobodną orientację w świecie zjawisk i problemów społecznych, a zarazem kompetencje, które pozwolą Ci bez trudu podjąć pracę w zawodzie.

dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ

Elastyczne studiowanie

Program studiów II stopnia na kierunku socjologia w IS UJ umożliwia wybór jednej z oferowanych specjalizacji albo realizację studiów w ramach tzw. Indywidualnego Toku Studiów, który polega na skonstruowaniu przez studenta/kę własnej ścieżki kształcenia, wyraźnie niemieszczącej się w żadnej ze specjalizacji.

Program studiów składa się z przedmiotów realizowanych w ramach specjalizacji oraz kursów oferowanych poza nimi. Wybraną przez siebie specjalizację lub Indywidualny Tok Studiów studenci/tki realizują już od pierwszego semestru studiów.


Oferujemy specjalizacje:

 • Analiza danych i badania społeczne
 • Komunikowanie społeczne
 • Społeczeństwo miejskie


​Każda ze specjalizacji na studiach socjologicznych II stopnia ma swój program - nad jakością nauczania czuwają specjalnie do tego powołani koordynatorzy/koordynatorki.

Studenci/studentki wybierają specjalizację na studiach socjologicznych albo deklarują realizację studiów w ramach ITS, poprzez wypełnienie i podpisanie DEKLARACJI przed rozpoczęciem studiów.

 

Obowiązkowe dla wszystkich studentów/ek są cztery kursy:

 • Teorie socjologiczne wobec wyzwań współczesności (kurs teoretyczny/monograficzny)
 • Statystyczna analiza danych (kurs metodologiczny)
 • Analiza danych jakościowych (kurs metodologiczny)
 • Dostęp do informacji oraz ich ochrona w badaniach społecznych

 

W trakcie studiów studenci muszą łącznie zrealizować:

 • minimum 20 ECTS z puli kursów teoretycznych/monograficznych (w ramach specjalizacji i/lub poza nią)
 • minimum 30 ECTS z puli kursów metodologicznych (w ramach specjalizacji i/lub poza nią)
 • minimum dwa seminaria tematyczne, czyli autorskie, zaawansowane kursy prowadzone w małych grupach (poza specjalizacjami)
 • seminarium magisterskie
 • lektorat języka obcego (angielskiego)
 • co najmniej jeden kurs w języku obcym (z dowolnej grupy kursów)

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o studiach II stopnia w IS UJ, zobacz: TUTAJ