SOCJOLOGIA - studia II stopnia

Socjologiczne studia magisterskie na UJ umożliwią Ci pogłębienie zainteresowań problematyką społeczną, a jednocześnie stworzą szansę wyboru własnej ścieżki kształcenia. Nasze studia zapewniają solidną wiedzę, dzięki której zyskasz swobodną orientację w świecie zjawisk i problemów społecznych, a zarazem kompetencje, które pozwolą Ci bez trudu podjąć pracę w zawodzie.

dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ - Zastępca Dyrektora IS UJ ds. badań i rozwoju 

Elastyczne studiowanie

Program studiów II stopnia składa się ze specjalizacji oraz kursów oferowanych poza nimi. Wybraną przez siebie specjalizację studenci realizują już od pierwszego semestru studiów.

Oferujemy specjalizacje:

 • Analiza danych i badania społeczne
 • Komunikowanie społeczne
 • Społeczeństwo miejskie

Obowiązkowe dla wszystkich studentów/ek są trzy kursy:

 • „Teorie socjologiczne wobec wyzwań współczesności" (kurs teoretyczny/monograficzny)
 • „Statystyczna analiza danych" (kurs metodologiczny)
 • „Analiza danych jakościowych" (kurs metodologiczny)

W trakcie studiów studenci muszą łącznie zrealizować:

 • minimum 20 ECTS z puli kursów teoretycznych/monograficznych (w ramach specjalizacji i/lub poza nią)
 • minimum 30 ECTS z puli kursów metodologicznych (w ramach specjalizacji i/lub poza nią)
 • minimum dwa seminaria tematyczne, czyli autorskie, zaawansowane kursy prowadzone w małych grupach (poza specjalizacjami)
 • seminarium magisterskie
 • lektorat języka obcego (angielskiego)
 • co najmniej jeden kurs w języku obcym (z dowolnej grupy kursów)

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o studiach II stopnia w IS UJ, zobacz: ZASADY STUDIOWANIA W IS UJ

Każda ze specjalizacji na studiach II stopnia ma swój program. Nad jakością nauczania na specjalizacji czuwają specjalnie do tego powołani koordynatorzy.

Studenci/ki wybierają specjalizację na studiach socjologicznych poprzez wypełnienie i podpisanie deklaracji wyboru przed rozpoczęciem studiów. Wypełnioną i podpisaną deklarację prosimy złożyć w momencie zapisu na studia w Sekretariacie Instytutu Socjologii przy ul. Grodzkiej 52, p. 59D.

Możliwy jest także tzw. Indywidualny Tok Studiów, który polega na skonstruowaniu przez studenta własnej ścieżki kształcenia, wyraźnie nie mieszczącej się w żadnej ze specjalizacji.
Aby otrzymać ITS, należy złożyć wniosek do Zastępczyni Dyrektora IS ds. dydaktycznych, dr Ewy Kopczyńskiej (szczegółowe informacje dostępne są w DOKUMENCIE).