SOCJOLOGIA - studia II stopnia

Socjologiczne studia magisterskie na UJ umożliwią Ci pogłębienie zainteresowań problematyką społeczną, a jednocześnie stworzą szansę wyboru własnej ścieżki kształcenia. Nasze studia zapewniają solidną wiedzę, dzięki której zyskasz swobodną orientację w świecie zjawisk i problemów społecznych, a zarazem kompetencje, które pozwolą Ci bez trudu podjąć pracę w zawodzie.

dr hab. Andrzej Bukowski, Zastępca Dyrektora IS UJ

"Elastyczne studiowanie"

Program studiów II stopnia składa się ze specjalizacji oraz z kursów oferowanych poza specjalizacjami. Wybraną przez siebie specjalizację studenci realizują od pierwszego semestru studiów.

Oferujemy specjalizacje:

 • "Analiza danych i badania społeczne"
 • "Komunikowanie społeczne"
 • "Społeczeństwo miejskie"

Obowiązkowe dla wszystkich studentów/ek są trzy kursy:

 • „Teorie socjologiczne wobec wyzwań współczesności" (kurs teoretyczny/monograficzny)
 • „Statystyczna analiza danych" (kurs metodologiczny)
 • „Analiza danych jakościowych" (kurs metodologiczny)

W trakcie studiów studenci muszą łącznie zrealizować:

 • minimum 20 ECTS z puli kursów teoretycznych/monograficznych (w ramach specjalizacji i/lub poza nią)
 • minimum 30 ECTS z puli kursów metodologicznych (w ramach specjalizacji i/lub poza nią)
 • minimum dwa seminaria tematyczne, czyli autorskie, zaawansowane kursy prowadzone w małych grupach (poza specjalizacjami)
 • seminarium magisterskie
 • lektorat języka obcego (angielskiego)
 • co najmniej jeden kurs w języku obcym (z dowolnej grupy kursów)

 

Każda ze specjalizacji ma swój program. Nad jakością nauczania na specjalizacji czuwają specjalnie do tego powołani koordynatorzy specjalizacji.

Studenci wybierają specjalizację na studiach socjologicznych poprzez wypełnienie i podpisanie deklaracji wyboru przed rozpoczęciem studiów. Wypełnioną i podpisaną deklarację prosimy złożyć w momencie zapisu na studia w Sekretariacie Instytutu Socjologii na ul. Grodzkiej 52, pok. 59D.

Możliwy jest także tzw. Indywidualny Tok Studiów, który polega na skonstruowaniu przez studenta własnej ścieżki kształcenia, wyraźnie nie mieszczącej się w żadnej ze specjalizacji. Aby otrzymać ITS, należy złożyć wniosek do Zastępczyni Dyrektora IS, dr Ewy Kopczyńskiej (szczegółowe informacje dostępne są w Katalogu kursów).