Eksperci o specjalizacji "Społeczeństwo miejskie"

Leszek Jasiński (Urząd Miasta Krakowa): 

Specjalizacja stanowi znaczące wypełnienie dotkliwej luki, jaką jest brak specjalistów posiadających szeroką, multidyscyplinarną wiedzę, potrafiących mierzyć się ze złożonymi i skomplikowanymi problemami, z jakimi boryka się współczesne miasto.


Paweł Jaworski (Fundacja Napraw Sobie Miasto, Towarzystwo Urbanistów Polskich o/Katowice):

Wyprofilowanie programu studiów socjologicznych pod kątem badania miast i społeczności miejskich, a także udziału w procesach zarządzania miastami odpowiada na realne i zdiagnozowane potrzeby. W tym momencie obszarami działalności praktycznej, w której pomocna i wykorzystywana jest wiedza oraz narzędzia socjologiczne, są m.in. planowanie strategiczne i przestrzenne, badania urbanistyczne, warsztaty planowania i projektowania partycypacyjnego, a także rewitalizacja obszarowa.


Piotr Sawiński, Adam Kałucki (Locativo):

Współpraca w interdyscyplinarnych zespołach to niezwykle ważna umiejętność dla absolwentów studiów miejskich! Z dwóch bardzo konkretnych powodów. Po pierwsze, merytorycznego – aby zrozumieć procesy zachodzące w mieście, a co jeszcze ważniejsze, mieć wpływ na ich przebieg, należy spojrzeć na miasto z różnych punktów widzenia (...). Drugi powód jest czysto praktyczny – wiele firm, instytucji, bądź organizacji, przystępując do prac nad jakimś projektem miejskim dobiera sobie zewnętrznych współpracowników pod konkretne wymagania. Zazwyczaj, co projekt, to inna konfiguracja ludzka, inne kompetencje. Dlatego tak istotne jest ukształtowanie w studentach postawy otwartości na współdziałanie w interdyscyplinarnym środowisku, wyrobienie w nich przekonania, że dopiero na styku różnych dziedzin, branż, kompetencji czy doświadczeń zawodowych powstają innowacje.


Agnieszka Włodarczyk (Krakowski Park Technologiczny):

Specjalizacja daje gwarancję odpowiedniego przygotowania oraz wyposażenia w umiejętności twarde i miękkie nowej grupy kompetentnych młodych ludzi, dla których zainicjowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania strukturą miejską (…) będzie osiągalne. Umiejętność współpracy w interdyscyplinarnych zespołach oraz zrozumienie tkanki miejskiej są kluczem do sukcesu.