Studia III stopnia (doktoranckie)

Studia doktoranckie na Wydziale Filozoficznym pomyślane są jako trzeci stopień kształcenia (licencjat, magisterium, doktorat). Studia te sprzyjają zdobywaniu wysoko kwalifikowanej wiedzy w ramach wąskich specjalności pozostających w relacji z tematami rozpraw doktorskich. III stopień studiów wymaga ponadto pogłębionej wiedzy o charakterze ogólnym z zakresu obszaru nauk społecznych i humanistycznych uwzględniającej najnowsze osiągnięcia naukowe. Studia polegają na połączeniu systemu indywidualnej i grupowej pracy z promotorem z wykładami i seminariami przewidzianymi dla doktorantów i doktorantek.

Rekrutacja i szczegółowe informacje o studiach

Szczegółowe informacje na temat studiów doktoranckich (m.in. akty prawne, informacja o stypendiach, zasadach rekrutacji oraz wymaganych dokumentach itp.) dostępne są na stronie Wydziału Filozoficznego.

Zarządzenie nr 94 Rektora UJ z 9 września 2013 roku w sprawie zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków funduszu pomocy materialnej