Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program oszczędnościowy w Uniwersytecie Jagiellońskim

Szanowni Państwo,
Pracowniczki i Pracownicy,
Doktorantki i Doktoranci,
Studentki i Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 

Rektor naszej uczelni, podczas przemówienia inaugurującego bieżący rok akademicki jako główne wyzwanie, z którym przyjdzie nam się mierzyć w najbliższym czasie, wskazał bezprecedensowy wzrost kosztów funkcjonowania uniwersytetu.

Wspomniany wzrost dotyczy w zasadzie wszystkich materiałów i usług, jakie nabywamy w celu zapewnienia realizacji podstawowych oraz pomocniczych procesów uczelni, w tym szczególnie energii elektrycznej.

Priorytetem osób zarządzających uczelnią, pomimo istnienia poważnych zagrożeń, jest zapewnienie bezpieczeństwa zatrudnienia pracowników, stabilności ich wynagrodzeń oraz świadczeń wypłacanych doktorantom i studentom, ciągłości badań naukowych a także jakości procesu kształcenia.

Aby nie doszło do radykalnego pogorszenia sytuacji finansowej uniwersytetu niezbędne będzie jednak wprowadzenie kompleksowego programu oszczędnościowego. Liczymy nie tylko na Państwa zrozumienie dla tego programu ale także na jego wsparcie i współtworzenie.

Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie realnych oszczędności w naszym codziennym funkcjonowaniu będzie możliwe jedynie w przypadku odpowiedzialnych decyzji oraz działań Członkiń i Członków Wspólnoty Akademickiej.

Na początek apelujemy o podjęcie wszelkich starań w celu ograniczenia kosztów zużycia mediów. Podpowiedzi, na co należy zwrócić szczególną uwagę, znajdziecie Państwo w infografice załączonej do niniejszej wiadomości.


Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. Piotr Jedynak
Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej