Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie na Zjazd Katedr Socjologii Polityki i pokrewnych na Uniwersytecie Warszawskim

Szanowni Państwo,

Katedra Socjologii Polityki Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego pragnie rozpocząć cykliczne spotkania katedr/zakładów o podobnym profilu. Proponujemy pierwsze spotkanie w formule konferencji naukowej. Jej temat: Kryzys państwa? Państwo wobec kryzysów


Spór o siłę współczesnego państwa trwa od dziesięcioleci i ma wiele wymiarów. Jeden jego wymiar stanowi ocena charakteru i intensywności procesów globalizacji. Czy rzeczywiście jest tak, jak prognozował Zygmunt Bauman, że globalizacja sprowadza rolę państwa tylko do roli żandarma, bo monopol fizycznej przemocy pozostaje przy państwie, podczas gdy inne monopole państwo utraciło bezpowrotnie, czy też tradycyjne państwo ma się całkiem dobrze i, jak chce szkoła realizmu, jest absolutnie dominującym aktorem stosunków międzynarodowych. Drugi aspekt problemu kryzysu eksponuje pytanie: jak państwa współczesne realizują swoje definicyjne funkcje w sytuacji różnego rodzaju zagrożeń, o charakterze mniej (np. zagrożenia klimatyczne) lub bardziej tradycyjnym (np. wojna, epidemia). Prowizoryczna odpowiedź brzmi: niektóre państwa radzą sobie dobrze a inne źle. Od razu więc konkretyzujemy: jak państwo polskie radzi sobie z różnego rodzaju kryzysami? Jeszcze inne spojrzenie koncentruje się na mechanizmach erodujących działanie państwa i czynnikach wpływających na sprawność rządów, sprawność poszczególnych aparatów państwa, w tym systemu władz lokalnych.  


W szczególności zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów na następujące tematy (dopuszczalne referaty w języku angielskim):

 • Państwo w teorii: współczesne spory teoretyczne o istotę państwa
 • Welfare state: państwo a polityki publiczne
 • Państwo współczesne na wojnie
 • Wielość w jedności: państwo jako mnogość organizacji i wiązka procesów (relacje rząd – samorząd itp.)
 • Jedność w wielości: państwo jako część ładu międzynarodowego (integracja w ramach UE, globalizacja etc.) ·
 • Analiza marginesów: współczesne państwa upadłe i nowe imperia
 • Stare kryzysy, nowe odpowiedzi (jakich nowych odpowiedzi udziela państwa na wyzwania takie jak pandemia, kryzys migracyjny i klimatyczny)
 • Państwo w sieci (e-governance, cyberwojna, kapitalizm cyfrowy) 


W trakcie konferencji chcemy też zorganizować jeden panel poświęcony obecności treści z obszaru socjologii polityki w dydaktyce na kierunkach z dziedziny nauk społecznych.  


Konferencja odbędzie się w dniach 9-10.03.2023 r. w salach BUW.

Wybrane referaty zostaną opublikowane w ramach monografii zbiorowej pod red. Jacka Raciborskiego i Przemysława Sadury lub na łamach półrocznika "Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa".


Prosimy o przesłanie abstraktu (200-300 słów) na adres: am.baczynska@uw.edu.pl oraz sadurap@is.uw.edu.pl. Prosimy również o podanie stopnia naukowego, aktualnego stanowiska i adresu e-mail.

Termin nadsyłania abstraktów: 31 grudnia 2022 r.


Komitet Organizacyjny:

 • prof. dr hab. Jacek Raciborski – przewodniczący prof. UW
 • dr hab. Przemysław Sadura
 • mgr Antonina Baczyńska – sekretarz 


W imieniu Katedry Socjologii Polityki Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
mgr Antonina Baczyńska