Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do udziału w pilotażu projektu Doskonałość Dydaktyczna Uczelni

Serdecznie zapraszamy do udziału w pilotażu projektu Doskonałość Dydaktyczna Uczelni.

 

Ilustracja przedstawiająca nazwę projektu, informacje o jego celu oraz logotypy podmiotów i instytucji zaangażowanych - realizujących projekt

 

Działania w ramach pilotażu koncentrować będą się na indywidualnym i wieloaspektowym wsparciu nauczycieli/nauczycielek w obszarze podnoszenia kompetencji dydaktycznych, wprowadzaniu nowoczesnych metod i narzędzi dydaktycznych oraz planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego. Osobom uczestniczącym w projekcie będzie towarzyszył(a) Doradca/Doradczyni.


Oferujemy od 15 do 18 godzin wsparcia w procesie, który będzie miał następujące etapy:

  • rozpoznanie potrzeb Uczestnika/Uczestniczki Pilotażu - dookreślenie celów i oczekiwań w zakresie współpracy z Doradcą/Doradczynią,
  • zakontraktowanie przebiegu współpracy,
  • dostosowanie form wsparcia do realnych potrzeb Uczestnika/Uczestniczki,
  • wsparcie procesu doskonalenia zawodowego,
  • identyfikacja zasobów i potrzeb po zakończeniu procesu wsparcia.

To prawdziwa szansa na rozwój i zbudowanie swojego portfolio dydaktycznego pod profesjonalnym okiem Doradcy/Doradczyni.


Rekrutacja do pilotażu rozpocznie się 9 lutego 2023 r. o godzinie 8.00 i potrwa do 16 lutego 2023 roku do godziny 12.00.

Rejestracja odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego: https://tiny.pl/w4w96

Zob. Zasady rekrutacji


W pierwszym etapie procesu rekrutacyjnego obowiązuje kolejność zgłoszeń, zachęcamy więc, aby nie odkładać tego na ostatnią chwilę.

Wyniki rekrutacji zostaną wysłane 20 lutego 2023 roku na Państwa służbowe adresy e-mail, wyniki ewentualnej rekrutacji uzupełniającej zostaną ogłoszone 24 lutego 2023 roku.


Czekamy na Państwa zgłoszenia!
Zespół DDU