Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Socjologia kryzysu: społeczne odpowiedzi na wojnę w Ukrainie

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Instytut Socjologii UJ zapraszają na spotkanie naukowe i dyskusję w ramach cyklu Wieczory socjologiczne: Socjologia kryzysu: społeczne odpowiedzi na wojnę w Ukrainie.
 

Prowadzenie: Andrzej Bukowski (OK PTS, Instytut Socjologii UJ)

Kiedy?
Czwartek, 16 marca 2023 roku, godz. 18:00

Gdzie?
Instytut Socjologii UJ, Grodzka 52, sala 79 (II piętro)


W spotkaniu udział wezmą:

  • Małgorzata Felińska, Inwazja Rosji na Ukrainę w doświadczeniu polskich i ukraińskich studentów
    W prezentacji podejmiemy problem uobecniania się wojny w życiu społecznym w miejscach leżących poza strefą bezpośrednich działań wojennych. Na podstawie spisanych wspomnień studentów obejmujących okres od lutego do maja 2022 r. analizujemy w jaki sposób wojna materializowała się w ich otoczeniu społecznym i jakie reakcje wywoływała. W naszych analizach porównujemy sytuację w dwóch miastach: Lwowie, mieście w kraju objętym wojną, ale leżącym z dala od działań frontowych i uważanym za względnie bezpieczne, oraz we Wrocławiu, ośrodku funkcjonalnie podobnym do Lwowa, ale leżącym w kraju bezpośrednio nie zaangażowanym w konflikt
  • Mateusz Błaszczyk, Piotr Pieńkowski, Bezpieczeństwo energetyczne Ukraińców po wybuchu wojny
    Rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną doprowadziły do bezprecedensowej sytuacji, w której znaczne zbiorowości żyją w reżimie limitowanego dostępu do energii elektrycznej. Mamy tu do czynienia z naturalnym laboratorium, w którym możemy obserwować procesy i społeczne w kryzysie energetycznym. W naszym wystąpieniu przedstawimy wstępne analizy i wnioski sformułowane na podstawie prowadzonej od listopada 2022 r. systematycznej obserwacji wpływu ograniczeń w dostępie do energii na życie społeczne we Lwowie. Szkicują one mapę problemów wynikających z ograniczenia konsumpcji energii oraz sposobów indywidualnej i zbiorowej adaptacji do zaistniałej sytuacji. Ustalenia te pozwalają sformułować ramy empiryczne i teoretyczne dla dyskusji nad odpornością społeczną w obliczu drastycznego ograniczenia dostępu do elektryczności.
  • Mateusz Błaszczyk, Piotr Pieńkowski, Recepcja uchodźców wojennych we Wrocławiu
    W wystąpieniu podejmujemy próbę odpowiedzi na pytanie jak to się stało, że mimo bezprecedensowego napływu uchodźców wojennych, którzy pojawili się we Wrocławiu po najeździe Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. udało się uniknąć kryzysu uchodźczego. Mimo braku odpowiednich procedur oraz zasobów nie było konieczności tworzenia obozów dla uchodźców, w żadnym aspekcie nie mieliśmy do czynienia z klęską humanitarną, nie obserwowano też wrogich reakcji społecznych na szukających schronienia. Bazując na obserwacjach i wywiadach z podmiotami zaangażowanymi w recepcję uchodźców analizujemy zorganizowany ad hoc system pomocy. Wskazujemy m.in. na uwarunkowania jego powstania, sposoby funkcjonowania, stworzone struktury i zaangażowane zasoby. Próbujemy też dokonać oceny jego efektywności.


mgr Małgorzata Felińska - słuchaczka II roku Kolegium Doktorskiego Socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Interesuje się badaniami biograficznymi, pamięcią zbiorową oraz historią i kulturą przesiedlonych Kresowian. Współpracuje z Wrocławską Rodziną Katyńską, Stowarzyszeniem Osób Represjonowanych przez III Rzeszę oraz Związkiem Sybiraków Oddział Wrocław. Pracuje w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość” w projekcie „Wrocław i Falstad nie zapomną! Polskie i Norweskie spojrzenie na totalitaryzmy”.

dr Piotr Pieńkowski – adiunkt na Uniwersytecie Wrocławskim, zastępca dyrektora Instytutu Socjologii ds. ogólnych. Jego zainteresowania naukowe obejmują problematykę socjologii bezpieczeństwa, socjologii ryzyka, wielkich struktur społecznych oraz cyfrowej analizy danych. Obecnie prowadzi badania nad społecznymi aspektami pandemii oraz inwazji Rosji na Ukrainę.

dr hab. prof. UWr Mateusz Błaszczyk – profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, prodziekan ds. nauki i rozwoju Wydziału Nauk Społecznych. Jego główne obszary zainteresowań badawczych to ekonomia polityczna miasta, kultura miejska oraz problematyka zmian społeczno-gospodarczych w dobie czwartej industrializacji. W swoim dorobku ma kilkadziesiąt publikacji naukowych w zakresie socjologii, ekonomii, geografii społeczno-ekonomicznej oraz nauk o zdrowiu.

Do spotkania dołączy, w miarę możliwości, Profesor Jurij Paczkowski (Uniwersytet Lwowski).


Serdecznie zapraszamy!