Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Indywidualne Karty Przydziału Zajęć

15.11.2022
Szanowni Państwo, zapraszam uprzejmie do sekretariatu Instytutu (pok. 52) w celu zweryfikowania i podpisania Kart Indywidualnego Przydziału Zajęć na rok akademicki 2022/2023.  Podpisy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 28 listopada br. Będę bardzo wdzięczna za jego dotrzymanie.  Karty mogą być również podpisane elektronicznie, podpisem kwalifikowanym, ale po wcześniejszym uzgodnieniu ze mną wymiaru zajęć w bieżącym roku akademickim. Wyślę wówczas skan dokumentu e-mailem. Jednocześnie proszę wszystkich Państwa Koordynatorów Specjalizacji i osoby prowadzące zajęcia wspólne, o przekazanie daty końcowej osobom zatrudnionym w ramach Umów Cywilno-Prawnych – ich Karty są również potrzebne w rozliczeniu.
więcej o Indywidualne Karty Przydziału Zajęć

Konkurs i akredytacja dla najlepszych kierunków studiów w Polsce

08.11.2022
8.edycja Ogólnopolskiego Konkursu Akredytacyjnego Studia z Przyszłością Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 16 grudnia 2022 roku (piątek) Uprzejmie przypominamy, że trwa nabór zgłoszeń w 8. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego Studia z Przyszłością, którego organizatorem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Celem Konkursu jest akredytacja i promocja wśród kandydatów na studia najlepszych, najbardziej wartościowych i innowacyjnych kierunków kształcenia prowadzonych przez polskie uczelnie publiczne i niepubliczne.
więcej o Konkurs i akredytacja dla najlepszych kierunków studiów w Polsce

Zaproszenie do udziału w konferencji "Dziecko - cyfrowy tubylec w szkole"

08.11.2022
Szanowni Państwo, w imieniu Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej online z cyklu DZIECKO - CYFROWY TUBYLEC W SZKOLE. PROBLEMY I WYZWANIA, która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2022 roku w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Poprzednie edycje konferencji poświęcone były uczniowi i nauczycielowi w szkolnym i pozaszkolnym środowisku cyfrowym, a także cyfrowości w kontekstach akademickich. Temat przewodni najbliższego spotkania brzmi "Cyfrowy tubylec w przestrzeni edukacyjnej - nowe otwarcia".
więcej o Zaproszenie do udziału w konferencji "Dziecko - cyfrowy tubylec w szkole"

Grant ERC Abortion Figurations - rekrutacja

04.11.2022
Szanowni Państwo, aktualnie prowadzona jest rekrutacja na trzy stanowiska w projekcie ERC Abortion Figurations. Using Human Rights to Change Abortion Law: Involvement Patterns and Argumentative Architectures in the Global Figurations of Human Rights, kierowanego przez prof. Martę Bucholc jedno stanowisko typu post-doc: https://ws.uw.edu.pl/konkurs-na-stanowisko-typu-post-doc-w-grancie-erc/ dwa stanowiska typu PhD student: https://ws.uw.edu.pl/konkurs-na-stanowisko-typu-ph-d-student-w-grancie-erc/ Zgłoszenia przyjmowane są do 19 listopada 2022 roku.
więcej o Grant ERC Abortion Figurations - rekrutacja

Czwartek z Socjologią Historyczną - 10 listopada 2022 r.

04.11.2022
CZWARTKI Z SOCJOLOGIĄ HISTORYCZNĄ W imieniu Przewodniczącego Sekcji Socjologii Historycznej PTS dr. Borysa Cymbrowskiego i zespołu Czwartków serdecznie zapraszamy na seminarium, na którym MARCIN FRYBES (CC) wygłosi wystąpienie zatytułowane AMERYKAŃSCY I FRANCUSCY PRZYJACIELE SOLIDARNOŚCI. Komentować będzie: PATRYK PLESKOT (IPN). Spotkanie odbędzie się 10 listopada 2022 r. o godz. 17:00 w sali 3.012 Ośrodka Kultury Francuskiej UW, ul. Dobra 55 w Warszawie. Możliwe będzie uczestnictwo zdalne na platformie Zoom. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy z Nicolasem Maslowskim (n.maslowski@uw.edu.pl) lub Jarosławem Kiliasem (j.kilias@uw.edu.pl) do 10 listopada 2022 r. do godz. 14:00. Łącza wyślemy drogą mailową.
więcej o Czwartek z Socjologią Historyczną - 10 listopada 2022 r.