Ranking "Perspektyw"

Tegoroczny Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2020 to nasz kolejny sukces! 
II miejsce socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie jest potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia i naszej mocnej pozycji w skali kraju. Radość jest tym większa, że socjologia w IS UJ od lat znajduje się w ścisłej czołówce tego prestiżowego rankingu. Tę dobrą tradycję obiecujemy kontynuować także w kolejnych latach!

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2020 (RKS 2020) – będący integralną częścią Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 – to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich (publicznych i niepublicznych). Ranking ocenia 70 kierunków studiów w 9 obszarach rankingowych obejmujących nauki: humanistyczne, teologiczne, społeczne, ekonomiczne, ścisłe, przyrodnicze, medyczne i o zdrowiu, techniczne, a także blok nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

Do zestawu kryteriów i wskaźników 2020 wchodzą m.in. prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, potencjał dydaktyczny, potencjał naukowy, umiędzynarodowienie.

Podkreślamy także, że w tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 pierwsze miejsce wśród uczelni akademickich zajął Uniwersytet Jagielloński w Krakowie! Drugie miejsce zajął Uniwersytet Warszawski, trzecie zaś Politechnika Warszawska.