Konflikt wokół praw

#trzecistopienwtajemniczeina to cykl, w którym prezentujemy działalność naukową doktorantek i doktorantów Instytutu Socjologii UJ

bohaterka: mgr Ewa Radomska
tytuł pracy doktorskiej: Społeczny konflikt o prawa własności intelektualnej na przykładzie polskich dyskursów na temat prawa autorskiego

Czym się zajmuję?

Prawo autorskie jest obecnie jedną z najbardziej konfliktogennych gałęzi prawa. Wśród grup społecznych chcących oddziaływać na jego kształt znajdują się, poza autorami i ich odbiorcami, m.in. wydawcy książek, producenci muzyczni i filmowi, organizacje typu ZAiKS oraz wszyscy zaangażowani w rozpowszechnianie dóbr nauki i kultury. Każda z tych grup inaczej rozumie własność intelektualną oraz postrzega optymalny sposób jej ochrony. Owe odmienne spojrzenia ulegają zderzeniu na płaszczyźnie dialogu społecznego, jaki odbywa się zarówno podczas debat publicznych dotyczących prawa autorskiego toczących się w prasie, telewizji oraz Internecie, jak i w toku bardziej zamkniętych dysput na temat różnych modeli ochrony własności intelektualnej podejmowanych przez poszczególne środowiska. Zadaniem, jakie stawiam sobie w doktoracie, jest dowiedzenie się, w jaki dokładnie sposób przedstawiciele tych grup postrzegają prawa autorskie w kontekście posiadanych przez siebie interesów oraz sprawdzenie czy, a jeśli tak, to w jaki sposób i z jaką skutecznością takie odmienne wizje prawa autorskiego są przez nich komunikowane innym uczestnikom tzw. „społecznego konfliktu o własność intelektualną”.

Dlaczego to ma znaczenie?

Badania, jakie przeprowadzam na potrzeby mojej pracy doktorskiej, pozwolą na uzupełnienie toczących się w sferze publicznej debat dotyczących roli prawa autorskiego we współczesnym społeczeństwie informacyjnym o rzetelne źródło wiedzy na temat założeń posiadanych przez poszczególnych przedstawicieli społecznego konfliktu o prawa własności intelektualnej. Dostarczą one również wiedzy o tym, na ile procesy społecznej komunikacji, za pośrednictwem których negocjowany jest pożądany kształt prawa autorskiego sprzyjają budowaniu rzeczywistego dialogu pomiędzy różnymi grupami interesów.

Co mnie pasjonuje?

W zakresie moich zainteresowań naukowych poza socjologią prawa znajdują się jeszcze takie obszary, jak psychologia poznawcza, psychologia społeczna i psychologia sali sądowej, kryminologia i nauki o bezpieczeństwie, feministyczna teoria prawa oraz socjologia języka. Poza studiami doktoranckimi w Instytucie Socjologii jestem również doktorantką prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Moją drugą, obok pracy naukowej, największą pasją są podróże. Trzy lata temu postanowiłam, że w ciągu kolejnych dziesięciu lat odwiedzę jak najwięcej stolic różnych państw świata i póki co odwiedziłam już Berlin, Lublanę, Paryż, Madryt, Pragę, Lizbonę, Ateny oraz Nowy Meksyk. Poza podróżowaniem uwielbiam także tańczyć oraz zgłębiać tajniki szeroko rozumianej kultury masowej.
Mgr Ewa Radomska jest doktorantką w Zakładzie Socjologii Sfery Publicznej Instytutu Socjologii UJ. Promotorką pracy jest prof. dr hab. Grażyna Skąpska.
Data opublikowania: 05.01.2018
Osoba publikująca: Anna Szwed