Od nabożności synowskiej do emancypacji córek

#trzecistopienwtajemniczeina to cykl, w którym prezentujemy działalność naukową doktorantek i doktorantów Instytutu Socjologii UJ

bohaterka: mgr Natalia Ożegalska-Łukasik
tytuł pracy doktorskiej: Od nabożności synowskiej do emancypacji córek? Konstruowanie tożsamości i definiowanie swojej roli wobec starzejącego się rodzica we współczesnych Chinach

Dlaczego Chiny są interesujące dla socjologów?

W ramach swojego doktoratu staram się zweryfikować jakie znaczenie ma obecnie dla Chińczyków cnota xiao – tłumaczona na język polski jako „nabożność synowska”, czasem porównywana do chrześcijańskiego przykazania „czcij ojca i matkę swoją” (ma ona jednak w kulturze chińskiej, zakorzenionej tradycyjnie w konfucjanizmie znaczenie dużo głębsze). Przez stulecia m.in. xiao kształtowało relacje w chińskim społeczeństwie. Współczesną chińską rzeczywistością rządzi jednak rozbuchany konsumpcjonizm i postępująca indywidualizacja (stojąca w kontrze do tradycyjnego zorientowania na grupę), zaś funkcjonowanie w niej obecnie wymaga od młodych Chińczyków nowego zdefiniowania swojej roli wobec starzejącego się rodzica i często rodzi wewnętrzne konflikty.

Płeć ma znaczenie

Spojrzenie na problem dodatkowo z punktu widzenia płci wydaje się przy tym szczególnie ciekawe. Aktualna specyficzna sytuacja demograficzna kraju dowartościowuje tradycyjnie „niechciane córki”, a proces globalizacji dodatkowo wspiera ich emancypację. Poza próbą określenia jak rozumiana jest realizacja w życiu codziennym wartości xiao, staram się podjąć także kontrowersyjny temat braku opieki czyli odrzucenia praktyki nabożności synowskiej przez młodych Chińczyków.

Analizowanie postaw wobec osób starszych w Chinach jest istotne ze względu na skalę problemu starzenia się. Chiny są krajem o niesamowitym tempie zmian ekonomicznych i społecznych co czyni obserwację konsekwencji tych zmian na poziomie tożsamościowym zadaniem, z jednej strony bardzo trudnym, a z drugiej – fascynującym.

O mnie - nie tylko naukowo

Kocham podróże – zarówno małe, spontaniczne jak i duże, dobrze zaplanowane. Na mapie świata szczególne miejsce w moim sercu zajmuje Azja. Lubię robić zdjęcia i aktywnie wypoczywać. Mam duszę szperacza, instynkt łowcy, jestem estetką, która zwraca uwagę na detale. Ta mieszanka cech najlepiej wyraża się w mojej słabości do urządzania wnętrz.

Moją ogromną wieloletnią pasją jest literatura dziecięca – gromadzę nietuzinkowe wydania książek z minionych lat oraz te aktualnie wydawane nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Wybieram książki, które w moim odczuciu są wyjątkowe ze względu na treść, ilustracje czy formę wydania.

Prywatnie jestem żoną sympatycznego naukowca, mojego serdecznego wieloletniego przyjaciela i kompana na podróżniczym szlaku, z którym wspólnie wychowujemy córeczkę Helenkę i synka Leosia. Zostałam wychowana w domu pełnym ludzi, w którym pielęgnuje się relacje rodzinne i towarzyskie oraz gdzie od zawsze spotykały się różne, często sprzeczne światopoglądy. Taki też dom staramy się teraz tworzyć z mężem dla naszych dzieci – otwarty dla każdego bez wyjątku, w którym zawsze jest się mile widzianym i w którym zawsze znajdzie się coś dobrego do jedzenia (bo jak wiadomo – ono, zwłaszcza wspólnie przygotowane, łagodzi obyczaje).

Mgr Natalia Ożegalska jest doktorantką w Zakładzie Socjologii Komunikacji Społecznej Instytutu Socjologii UJ. Promotorką pracy jest dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny.
Data opublikowania: 05.01.2018
Osoba publikująca: Anna Szwed