Religia w sporach o aborcję

#trzecistopienwtajemniczeina to cykl, w którym prezentujemy działalność naukową doktorantek i doktorantów Instytutu Socjologii UJ

bohaterka: mgr Inga Koralewska
tytuł pracy doktorskiej: Religia w dyskursie wokół aborcji w Polsce. Analiza doświadczeń kobiet, tygodników opinii i dokumentów Kościoła rzymskokatolickiego.

Czym się zajmuję?

W mojej pracy doktorskiej zajmuję się badaniem sposobów argumentacji religijnej w sporach o aborcję. Interesuje mnie to, w jaki sposób odniesienia do religii uzasadniają stanowiska wobec aborcji w tygodnikach opinii (takich jak m.in. Gość Niedzielny, Polityka czy Do Rzeczy), w dokumentach Kościoła rzymskokatolickiego (np. w listach pasterskich Episkopatu) i w wypowiedziach religijnych kobiet, które przeprowadziły zabieg.

Temat aborcji od wielu lat polaryzuje polskie społeczeństwo, a aktorzy religijni aktywnie uczestniczą w tych sporach. Wiadomo, że deklarowana religijność różnicuje postawy wobec aborcji, ale tymczasem nie musi stanowić przeszkody w podjęciu decyzji o przeprowadzeniu zabiegu. Podczas gdy około pięć milionów Polek ma za sobą doświadczenie przerwania ciąży, odsetek Polek i Polaków identyfikujących się z rzymskim katolicyzmem przez ostatnich dwadzieścia pięć lat wynosił ponad 90%. Te dane prowokują pytanie o to, czy granice religii, które wyznaczane są przez instytucję (Kościół) pokrywają się z tym, jak granice te wyznaczają inni aktorzy społeczni. Innymi słowy, czy definicja religii wynikająca z doktryny Kościoła jest odtwarzana na poziomie dyskursów indywidualnego i prasowego?

Dlaczego to jest ważne?

Moje badania uzupełnią dyskusję dotyczącą społecznego konstruowania religii jako zasobu argumentacyjnego w sporze o kwestie biopolityczne (tu: aborcję). Największe znaczenie społeczne ma prawdopodobnie część mojej pracy poświęcona doświadczeniom religijnych kobiet, które przerwały ciążę. Dotychczas w niewielu pracach socjologicznych temat ten ujęty był z perspektywy samych kobiet. Dzięki mojemu badaniu możliwe będzie zrozumienie tego, czy, a jeśli tak, to jaką rolę odgrywa religia w decyzjach kobiet o przerwaniu ciąży.

Co, oprócz nauki, mnie angażuje?

Angażuję się w różne inicjatywy na rzecz praw kobiet i współpracuję z polskimi organizacjami pozarządowymi (m.in. Fundacją Polskie Forum Migracyjne). Jestem członkinią zarządu w międzynarodowej organizacji feministycznej European Network of Migrant Women. Lubię pizzę, spacerować z psem i rozmawiać o polityce. W wolnych chwilach gram w HoMM i czytam książki. 
Mgr Inga Koralewska jest doktorantką w Zakładzie Społecznych Badań nad Religią Instytutu Socjologii UJ.
Promotorką pracy jest prof. dr hab. Irena Borowik.
Data opublikowania: 11.03.2019
Osoba publikująca: Olga Maciejewska