Internet i społeczeństwo obywatelskie na wsi

#trzecistopienwtajemniczeina to cykl, w którym prezentujemy działalność naukową doktorantek i doktorantów Instytutu Socjologii UJ

bohater: mgr Adam Dąbrowski
tytuł pracy doktorskiej: E-mobilizacja na obszarach wiejskich w Małopolsce.

Czym się zajmuję?

Technologie zmieniają otaczający nas świat. W swojej rozprawie doktorskiej chcę odpowiedzieć na pytanie, jak Internet wpływa na funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego na wsi. Interesuje mnie przede wszystkim to, czy, a jeśli tak, to w jaki sposób mieszkańcy obszarów wiejskich wykorzystują wirtualną rzeczywistość do podejmowania szeroko rozumianych działań obywatelskich. Internet w tym ujęciu może być traktowany zarówno jako narzędzie komunikacji, które po prostu ułatwia współpracę. Może być jednak również środowiskiem, w którym użytkownicy zdobywają wiedzę, promuję działania, edukują, rekrutują uczestników działania, uzyskują poparcie oraz podejmują wiele innych działań obywatelskich.

Jak to robię?

W ramach prowadzonych badań jakościowych (case study) przeprowadzam wywiady z różnymi aktorami społeczności lokalnej, w tym przedstawicielami mediów lokalnych (także elektronicznych), aktywistami, przedstawicielami samorządu, aby odpowiedzieć na pytanie, czy coraz łatwiej dostępne nowe technologie pomagają budować społeczeństwo obywatelskie w specyficznych warunkach wiejskich. Czy zatem owa przestrzeń społeczna pomiędzy państwem funkcjonującym na poziomie makroprzestrzeni a podstawowym poziomem relacji społecznych generowanych na poziomie mikro, jaką jest społeczeństwo obywatelskie, korzysta czy też traci na „poszerzeniu rzeczywistości” społecznej? Obecnie jestem w trakcie prowadzenia badań, zatem na odpowiedzi trzeba jeszcze poczekać.

Dlaczego to ma znaczenie?

Temat społeczeństwa obywatelskiego wydaje się być obecnie szczególnie ważny w kontekście zarówno przeobrażeń globalnych, jak i krajowych. Takie pojęcia jak wspólnota, naród, demokracja i tożsamość tracą swoje wyraźne znaczenie społeczne. Jednocześnie, wobec wyzwań globalnych stają się niejednokrotnie narzędziami do legitymizacji działań rządów oraz instytucji ponadnarodowych. Społeczeństwo obywatelskie jest tym środowiskiem, w którym wspomniane wartości nabierają konkretnego kształtu i to właśnie w nim uzyskują granice demarkacyjne. Udział w tym procesie nowych technologii, które są nierozłącznym elementem naszego codziennego życia, jest znaczący.

Co jeszcze wypełnia mój czas?

Jestem założycielem i członkiem zarządu Fundacji Socjometr, która zajmuje się realizacją badań społecznych, szkoleń oraz przygotowywaniem dokumentów strategicznych dla różnych podmiotów. W Fundacji promujemy wysokie standardy pracy socjologa także poprzez uczenie innych warsztatu naszej pracy. Dzięki temu nasi partnerzy mogą lepiej się komunikować, efektywniej działać i precyzyjniej odpowiadać na problemy, którymi się zajmują. W wolnych chwilach spędzam czas z żoną, czytam, biegam, wspinam się, bawię się z psem i gotuję

Mgr Adam Dąbrowski jest doktorantem w Zakładzie Badań nad Kulturą Współczesną Instytutu Socjologii UJ.
Promotorem pracy jest prof. dr hab. Piotr Sztompka.

Data opublikowania: 11.03.2019
Osoba publikująca: Olga Maciejewska