Rejestracja na kursy w I semestrze roku akademickiego 2020/2021

Informujemy, że rejestracja na kursy w Instytucie Socjologii UJ w I semestrze roku akademickiego 2020/2021 dla studentów socjologii I, II i III stopnia, studentów pracy socjalnej oraz studentów programu MOST i Erasmus rozpocznie się w piątek, 25 września 2020 r. o godz. 10.00 i potrwa do soboty, 10 października 2020 r. do godz. 23.59. Rejestracja na kursy odbywa się na stronie USOS.


Przypominamy jednocześnie, że szczegółowe informacje na temat programów studiów w IS UJ oraz kursów dostępne są:
- dla socjologii: TUTAJ
- dla pracy socjalnej: TUTAJ


Oferta kursów realizowanych w Instytucie Socjologii UJ publikowana jest w:
1) Aplikacji Sylabus UJ: https://sylabus.uj.edu.pl/ - oferta wraz ze szczegółowymi opisami poszczególnych kursów
2) Systemie USOS: https://www.usosweb.uj.edu.pl/

 

Data opublikowania: 07.09.2020
Osoba publikująca: Olga Maciejewska