IX Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN "Procesy migracyjne: wyzwania w zakresie integracji społeczno-kulturowej i ekonomicznej"

Otwarta rejestracja na IX Konferencję Komitetu Badań nad Migracjami PAN
"Procesy migracyjne: wyzwania w zakresie integracji społeczno-kulturowej i ekonomicznej"
18-20 listopada 2020 r.


Szanowni Państwo,

z uwagi na zagrożenie epidemiczne, Komitet Organizacyjny Konferencji podjął decyzję, że tegoroczna Konferencja KBnM PAN odbędzie się w formie e-konferencji, za pośrednictwem platformy Zoom. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w tym wydarzeniu!


W ramach konferencji planowana jest:

 1. Sesja plenarna i otwarte zebranie KBnM PAN, poświęcone współczesnym wyzwaniom migracyjnym, na którym zostaną wygłoszone 2 referaty:
  - prof. UAM dra hab. Izabella Main (UAM): Migracje a pandemia koronawirusa - wprowadzenie do tematu
  - dr Karolina Sobczak-Szelc (UW): Zmiany środowiska przyrodniczego a migracje - historia, stan obecny i prognozy
 2. Keynote speech Pani Prof. Anne White (University College London, temat tba)
 3. Dwie sesje warsztatów metodologicznych zorganizowanych dla młodych badaczy:
  - Warsztat I - badanie skali i struktury nierejestrowanej migracji stałej oraz migracji zarobkowej opartych na metodzie mikrospisu (Prof. dr hab. Romuald Jończy UEWr)
  - Warsztat II - konsultacje metodologiczne związane z przygotowywaniem projektów badawczych (Prof. ucz. dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, UJ; Prof. ucz. dr hab. Jacek Schmidt, UAM)


Opłata konferencyjna z uwagi na formę konferencji wynosi 100 zł. Z opłaty zwolnieni są członkowie Komitetu oraz prowadzący sesje.

Termin rejestracji na konferencję (zgłoszenie referatu) upływa 30 października 2020 r., zaś na warsztaty – 15 października.
Formularz rejestracyjny i szczegółowe informacje organizacyjne znajdują się na STRONIE KONFERENCJI


W imieniu Organizatorów i Komitetu
Jan Brzozowski i Janusz Mucha

Data opublikowania: 26.09.2020
Osoba publikująca: Olga Maciejewska