Konkurs na Minigranty badawcze dla młodych w ramach POB DigiWorld

POB DigiWorld ogłasza konkurs na Minigranty badawcze dla młodych w ramach POB DigiWorld w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021.

Konkurs ma na celu aktywizację naukową studentów na wszystkich poziomach kształcenia akademickiego. Do składania wniosków zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Każdy ze zgłoszonych wniosków ma szansę na finansowanie na okres do 12 miesięcy w kwocie maksymalnej do:

  • 20 000 zł w przypadku, gdy wnioskodawcą jest uczestnik studiów III stopnia lub doktorant w szkole doktorskiej,
  • 15 000 zł w przypadku, gdy wnioskodawcą jest student studiów II stopnia lub student co najmniej IV roku jednolitych studiów magisterskich,
  • 10 000 zł w przypadku, gdy wnioskodawcą jest student studiów I stopnia lub student co najwyżej III roku jednolitych studiów magisterskich.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w języku polskim lub angielskim do 10 stycznia 2021 r. 


Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na STRONIE

Natomiast z opisem obszarów badawczych DigiWorld można zapoznać się na STRONIE

Działania w obszarze DigiWorld, które szczególnie mogłyby zainteresować studentów i doktorantów Wydziału Filozoficznego to:

  1. Transformacja cyfrowa społeczeństwa i gospodarki oraz
  2. Humanistyka cyfrowa.


Ewentualne pytania formalne i merytoryczne można kierować do dr. Artura Guni (e-mail: artur.gunia@uj.edu.pl).


Serdecznie pozdrawiam

dr Artur Gunia
Zakład Kognitywistyki
Zespół Wykonawczy POB DigiWorld

Data opublikowania: 17.12.2020
Osoba publikująca: Olga Maciejewska