Program studiów i kursy oferowane dla doktorantów

Program studiów

Obowiązujący doktorantów rozpoczynających studia w roku 2009/10 lub wcześniej
Obowiązujący doktorantów rozpoczynających studia w roku 2010/11 i 2011/12
Obowiązujący doktorantów rozpoczynających studia w roku 2012/13
Obowiązujący doktorantów rozpoczynających studia w roku 2014/15 i później


Szczegółowe informacje o programie studiów dla doktorantów w IS UJ
 

Przypominamy, że uczestnictwo w kursach realizowanych przez doktorantów z poziomu magisterskiego wymaga poparcia opiekuna naukowego/promotora i zgody Pełnomocnika Dziekana ds. studiów doktoranckich dr hab. Marcjanny Nóżki, prof. UJ

Jednocześnie informujemy, że ze względu na odmienne zasady punktacji kursów na poziomie doktorskim i na poziomie magisterskim, punkty ECTS dla kursów z poziomu magisterskiego będą zmniejszone o połowę.

Kursy oferowane w roku 2019/2020

Lista kursów dedykowanych doktorantom i doktorantkom w semestrze zimowym oraz kursów rocznych dostępna jest w systemie USOS

Rejestracja na poszczególne kursy dla doktorantów Wydziału Filozoficznego możliwa jest w terminie: 20.09.2019 - 15.10.2019 poprzez system USOS

Harmonogram zajęć na poziomie Wydziału dostępny jest TUTAJ

Rejestracja na poszczególne kursy - dostępne także dla doktorantów - w Instytucie Socjologii UJ możliwa jest w terminie: 23.09.2019 - 6.10.2019

Harmonogram zajęć dla studentów I, II i III stopnia w Instytucie Socjologii UJ dostępny jest TUTAJ