Program studiów i kursy oferowane dla doktorantów

Program studiów

Obowiązujący doktorantów rozpoczynających studia w roku 2009/10 lub wcześniej
Obowiązujący doktorantów rozpoczynających studia w roku 2010/11 i 2011/12
Obowiązujący doktorantów rozpoczynających studia w roku 2012/13
Obowiązujący doktorantów rozpoczynających studia w roku 2014/15 i później


Szczegółowe informacje o programie studiów dla doktorantów w IS UJ
 

Przypominamy, że uczestnictwo w kursach realizowanych przez doktorantów z poziomu magisterskiego wymaga poparcia opiekuna naukowego/promotora i zgody Pełnomocnika Dziekana Wydziału Filozoficznego UJ ds. studiów doktoranckich dr hab. Małgorzaty Boguni-Borowskiej, prof. UJ

Jednocześnie informujemy, że ze względu na odmienne zasady punktacji kursów na poziomie doktorskim i na poziomie magisterskim, punkty ECTS dla kursów z poziomu magisterskiego będą zmniejszone o połowę.