Zasady postępowania przed obroną

Procedura w przypadku osób, które otworzyły przewód doktorski do kwietnia 2019 roku nie uległa zmianie. Przypominamy, że cała procedura musi zakończyć się do końca 2022 roku. Przewody niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.


Doktoranci i doktorantki, którzy ukończyli pracę doktorską powinni złożyć w sekretariacie, w pok. 52:

 • jeden egzemplarz pracy wydrukowany dwustronnie do archiwum
 • opinię promotora o pracy doktorskiej
 • dwa egzemplarze pracy doktorskiej dla recenzentów
 • wypełnione załączniki w wersji papierowej, w dwóch egzemplarzach, pobrane ze strony
 • płytę CD z pracą doktorską oraz ww. załącznikami
 • jednostronicowe streszczenie pracy doktorskiej podpisane przez autora i promotora
 • formularz „Losy absolwentów UJ” pobrany ze strony

Zawiadomienia o obronach

» Rok 2021

W dniu 26 marca 2021 r. (piątek) o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Doroty Jedlikowskiej 

pt. Modele interpretacyjne nauki - perspektywa socjologiczna
(streszczenie)

Obrona odbędzie się zdalnie na platformie MsTeams: DOSTĘP TUTAJ

Promotor:
prof. dr hab. Grażyna Skąpska

Recenzenci:
prof. dr hab. Marek Kucia (recenzja)
dr hab. Mariusz Zemło, prof. UwB (recenzja)

 

» Rok 2020

W dniu 30 października 2020 r. (piątek) o godz. 11:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marka Muszyńskiego

pt. Validity of the Overclaiming Technique as a Method to Account for Response Bias in Self-Assessment Questions. Analysis on the Basis of the PISA 2012 Data
(streszczenie)

Obrona odbędzie się na platformie MsTeams: DOSTĘP TUTAJ
Kod zespołu w MsTeams: cz6s8fl

Promotor:
prof. dr hab Jarosław Górniak

Recenzenci:
dr hab. Piotr Jabkowski, prof. UAM (recenzja)
dr hab. Roman Konarski, prof. UG (recenzja)

 

 

W dniu 19 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Król

pt. Niepełnosprawność, macierzyństwo, opieka. Autonomia reprodukcyjna i doświadczenia macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnościami w Polsce
(streszczenie)

Obrona odbędzie się na platformie MsTeams: DOSTĘP TUTAJ 
Kod zespołu w MsTeams: ojax1am

Promotorka:
dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ

Recenzentki:
dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz, prof. ucz. (recenzja)
dr hab. Iwona Taranowicz, prof. UWr. (recenzja)

 

 

W dniu 30 września 2020 r. (środa) o godz. 15:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Roberta Passia

pt. Od pamięci do promocji. Wykorzystywanie górnośląskiego dziedzictwa i tożsamości w XXI wieku

Obrona odbędzie się na platformie MsTeams: DOSTĘP TUTAJ
Kod zespołu w MsTeams: 8tmckdn

Promotor:
prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki

Recenzenci:
prof. dr hab. Maria Szmeja (recenzja)
prof. dr hab. Marek S. Szczepański (recenzja)

 

 

W dniu 29 września 2020 r. (wtorek) o godz. 14:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dariusza Szklarczyka

pt. Mechanizmy reprezentacji interesów pracowników i pracodawców na szczeblu centralnym w Polsce w pierwszym piętnastoleciu XXI wieku

Obrona odbędzie się na platformie MsTeams: DOSTĘP TUTAJ
Kod zespołu w MsTeams: mm5byg4

Promotor:
prof. dr hab. Jarosław Górniak

Recenzenci:
prof. dr hab. Krzysztof Gorlach (recenzja)
prof. dr hab. Juliusz Gardawski (recenzja)

 

 

W dniu 6 lipca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 na platformie Microsoft Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Emanuele Raganato

pt. The Decline of Wind-Bands in Southern Italy A Historical Sociological Analysis 
(streszczenie)

Promotor:
dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ

Recenzenci:
prof. nadzw. dr hab. Paweł Prüfer (recenzja)
dr hab. Bogumiła Mika (recenzja)

Obrona odbędzie się pod LINKIEM


Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej, al. Mickiewicza 22, Kraków

 

» Rok 2019

W dniu 26 kwietnia 2019 roku (piątek) o godz. 14:00 w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Konrada Stępnika

pt. Decyzje prokreacyjne młodych Polaków w zmieniającym się kontekście kulturowym (streszczenie)

Promotorka:
prof. dr hab. Maris Flis

Recenzentki:
prof. dr hab. Krystyna Slany (recenzja)
prof. dr hab. Anna Kwak (recenzja)


Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej, al. Mickiewicza 22, Kraków.

 

 

W dniu 4 kwietnia 2019 roku (czwartek) o godz. 14:00 w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Tendery

pt. Protest jako mechanizm bezpieczeństwa systemu społecznego – na przykładzie protestów studenckich w Serbii i Bułgarii (streszczenie)

Promotorka:
prof. dr hab. Maria Flis

Recenzenci:
prof. dr hab. Krzysztof Gorlach (recenzja)
prof. dr hab. Michał Buchowski (recenzja)


Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej, al. Mickiewicza 22, Kraków.

 

» Rok 2018

W dniu 19 lipca 2018 roku o godz. 10:00 w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Koniewskiego

pt. Measuring the teacher effect on academic achievement (streszczenie)

Promotor:
prof. dr hab. Jarosław Górniak

Recenzenci:
prof. Johann Bacher (recenzja)
dr hab. Roman Konarski, prof. UG (recenzja)

 

 

W dniu 7 czerwca 2018 roku o godz. 12:00 w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Gabrieli Żuchowskiej-Zimnal

pt. Ubiór jako narzędzie konstruowania i komunikowania tożsamości jednostkowej w kulturze ponowoczesnej (streszczenie)

Promotorka:
prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn

Recenzenci:
prof. dr hab. Maria Flis (recenzja)
prof. dr hab. Rafał Drozdowski (recenzja)

 

 

W dniu 30 maja 2018 roku o godz. 12:00 w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Prokop-Dorner.

pt. Courtesy stigma – a subjective experience of relatives of individuals with mental disorders in Poland (streszczenie)

Promotorka:
prof. dr hab. Maria Flis

Recenzenci:
prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys (recenzja)
dr hab. Włodzimierz Piątkowski (recenzja)

 

 

W dniu 15 marca 2018 roku o godz. 14:00 w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Karola Kaczorowskiego

pt. Social construction of ethnic identity among young Kurdish migrants in Istanbul (streszczenie)

Promotor:
prof. dr hab. Janusz Mucha

Recenzenci:
dr hab. Adam Szymański (recenzja)
dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska (recenzja)

 

Wszystkie prace doktorskie wraz z recenzjami znajdują się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej, al. Mickiewicza 22, Kraków.

 

» Rok 2017

W dniu 18 grudnia 2017 roku o godz. 13:00 w Instytucie Socjologii UJ przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Antosz 

pt. The mechanism of structural shirking (streszczenie)

Promotor:
prof. dr hab. Jarosław Górniak

Recenzenci:
prof. Flaminio Squazzoni (recenzja)
dr. hab. Tadeusz Sozański (recenzja)

 

 

W dniu 8 maja 2017 roku o godz. 10:00 w Instytucie Socjologii UJ przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Krzaklewskiej

pt. Spory wokół koncepcji dorosłości. Nowe wzory kulturowe w Polsce (streszczenie)

Promotor:
prof. dr hab. Krystyna Slany

Recenzenci:
dr hab. Marian Niezgoda, prof. UJ (recenzja)
prof. dr hab. Anna Kotlarska-Michalska (recenzja)

 

 

W dniu 12 października 2017 roku o godz. 12:00 w Instytucie Socjologii UJ przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Mateusza Magierowskiego

pt. Wzory (nie)pamięci. Społeczne mechanizmy pamiętania i zapominania o zbrodniach popełnianych przez Polaków na przedstawicielach innych grup etnicznych w społecznościach lokalnych (streszczenie)

Promotor:
dr hab. Marek Kucia, prof. UJ

Recenzenci:
dr hab. Piotr Kwiatkowski, prof. SWPS (recenzja)
dr hab. Sławomir Kapralski, prof. UP (recenzja)

 

 

W dniu 12 października 2017 roku o godz. 14:30 w Instytucie Socjologii UJ przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Duch-Dyngosz

pt. Upamiętnianie społeczności żydowskich w byłych sztetlach we współczesnej Polsce. „Przepracowywanie pamięci” czy „nadużywanie pamięci”? Na przykładzie wybranych miejscowości byłej Galicji” (streszczenie)

Promotor:
dr hab. Marek Kucia, prof. UJ

Recenzenci:
Prof. Barbara Törnquist-Plewa (recenzja)
dr hab. Sławomir Kapralski, prof. UP (recenzja)

 

Wszystkie prace doktorskie wraz z recenzjami znajdują się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej, al. Mickiewicza 22, Kraków.

 

» Rok 2016

W dniu 8 stycznia 2016 roku o godz. 12.30 w Instytucie Socjologii przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbyła się PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr Anny Pawliny.

Pt. „Młodzi emeryci w środowisku wielkomiejskim na progu XXI wieku. Analiza wzorów aktywności i ich kontekstów społecznych" (streszczenie)

Promotor:    prof. dr hab. Anna Karwińska
Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Frieske (recenzja), dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ (recenzja)            

 

W dniu 16 marca 2016 roku w Instytucie Socjologii przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbyła się PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr Kamila Łuczaja.

Pt.  „Gust estetyczny a reklama prasowa. Analiza kulturowa i ewolucjonistyczna na przykładzie Polski"
(streszczenie)

Promotor:    prof. dr hab. Janusz Mucha
Recenzenci: dr hab. Małgorzata Jacyno (recenzja), prof. dr hab. Rafał Drozdowski (recenzja)             

 

W dniu 21 marca 2016 roku o godz. 13.30 w Instytucie Socjologii przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbyła się PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr Karoliny Czerskiej-Shaw.

Pt. „Immigrant Integration Policies and National Identity Building. A Comparative Study of Citizenship Models and Testing Schemes in France and the United Kingdom" (streszczenie)

Promotor:    prof. dr hab. Zdzisław Mach
Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn (recenzja), prof. dr hab. Andrzej Piotrowski (recenzja)  

 

W dniu 8 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w Collegium Novum w sali 30, przy ul. Gołębiej 24, odbyła się PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr Zuzanny Drożdżak.

Pt. „The influence of intergenerational social mobility on health: the analysis of the social mechanism based on Polish population data" (streszczenie)

Promotor:    prof. dr hab. Jarosław Górniak          
Recenzenci: prof. Bjørgulf Claussen (recenzja), prof. dr hab. Henryk Domański (recenzja)

 

W dniu 12 maja 2016 roku o godz. 15.00 w Instytucie Socjologii przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbyła się PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr Izabeli Nawrot-Adamczyk.

Pt. „Reakcja na wielokrotne wykluczenie: Mobilizacja kobiet indiańskich w Kanadzie w latach 1968-1985" (streszczenie)

Promotor:    prof. dr hab. Krzysztof Gorlach 
Recenzenci: dr hab. Ewa Malinowska (recenzja), prof. UŁ, prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek (recenzja

 

W dniu 28 listopada 2016 roku o godz. 14.00 w Instytucie Socjologii przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbyła się PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr Justyny Struzik.

Pt. „Ruchy queerowe w Polsce – analiza socjologiczna”

Promotor: prof. dr hab. Krystyna Slany
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Gorlach (recenzja), prof. dr hab. Joanna Mizielińska (recenzja)

 

W dniu 28 listopada 2016 roku o godz. 16.00 w Instytucie Socjologii przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbyła się PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr Anny Strzebońskiej.

Pt. „Metaanaliza w Ewaluacji Programów Społecznych”

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Górniak
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki (recenzja), dr hab. Michał Federowicz (recenzja)

 

W dniu 16 grudnia 2016 roku o godz. 12.00 w Instytucie Socjologii przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbędzie się PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr Elżbiety Ptak.

Pt. „Współczesne migracje zagraniczne ze wsi podhalańskiej na przykładzie Ludźmierza”

Promotor: prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn
Recenzenci: prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym (recenzja),  prof. dr hab. Krystyna Slany (recenzja)

 

W dniu 19 grudnia 2016 roku o godz. 13.30 w Instytucie Socjologii przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbędzie się PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr Michała Wanke.

Pt. „Konstruowanie tożsamości w Internecie przy użyciu publicznych dokumentów osobistych” (streszczenie)

Promotor: dr hab. Marian Niezgoda, prof. UJ
Recenzenci: prof. dr hab. Maria Flis (recenzja), prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (recenzja)

 

Wszystkie prace doktorskie wraz z recenzjami znajdują się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej, al. Mickiewicza 22, Kraków.

 

» Rok 2015

W dniu 12 stycznia 2015 roku o godz. 15.00 w Instytucie Socjologii przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbyła się PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr Miłosza Miszczyńskiego.

Pt. „The Lifecycle of a Global Production Node: A View From Below" 

Promotor:    Dr hab. Jacek Nowak
Recenzenci: Dr hab. Waldemar Kuligowski, prof. UAM, dr hab. Andrzej Bukowski

 

W dniu 9 kwietnia 2015 roku o godz. 13.00 w Instytucie Socjologii przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbyła się PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr Katarzyny Stec.

Pt. „Współczesny młody Polak w muzeach – miejscach pamięci utworzonych na terenach byłych obozów koncentracyjnych i zagłady"

Promotor:    dr hab. Marek Kucia, prof. UJ            
Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak, prof. dr hab. Edmund Nowak

 

W dniu 13 lipca 2015 roku w Instytucie Socjologii przy ul. Grodzkiej 52 w Sali 60 odbyły się:

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr Wita Huberta.

Pt. „Kapitał społeczny w Internecie. Style korzystania z Sieci a sposoby mobilizowania zasobów społecznych przez jej użytkowników" 

Promotor:    dr hab. Marian Niezgoda, prof. UJ   
Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Krzysztofek, prof. dr hab. Grażyna Skąpska 

       

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr Karola Kurnickiego.

Pt. „Ideologie w mieście: o społecznej produkcji przestrzeni"

Promotor:    prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Gorlach, prof. dr hab. Ewa Rewers

        

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr Konrada Turka.

Pt. „Czynniki kształtujące sytuacje osób starszych na rynku pracy. Rola pracodawców" 

Promotor:    prof. dr hab. Jarosław Górniak
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki,  prof. dr hab. Juliusz Gardawski

 

Wszystkie prace doktorskie wraz z recenzjami znajdują się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej, al. Mickiewicza 22, Kraków.

 

» Lata 2012-2014

W dniu 21 lipca 2014 roku o godz. 11.00 w Instytucie Socjologii przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbyła się PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr Elżbiety Olzackiej.
Pt. „Wojna a kultura. Rola czynników kulturowych w nowożytnej rewolucji militarnej" 
Promotor:            dr hab. Marek Kucia, prof. UJ   
Recenzenci:         prof. dr hab. Stanisław Jarmoszko, prof. dr hab. Marian Golka

       

W dniu 28 października 2014 roku o godz. 15.00 w Instytucie Socjologii przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbyła się PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr Katarzyny Gucwy-Porębskiej.
Pt. „Rola środowiskowych służb pomocy społecznej w procesie readaptacji osób skazanych przedterminowo zwolnionych z zakładów karnych"
Promotor:           dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ
Recenzenci:        dr hab. Piotr Nowak, prof. dr hab. Kazimierz Frieske

     

W dniu 18 grudnia 2014 roku o godz. 13.30 w Instytucie Socjologii przy ul. Grodzkiej 52 w Sali im. W. Kwaśniewicza odbyła się PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr Krzysztofa Tomanka.
Pt. „O lojalności pracowników korporacji krakowskich"
Promotor:    dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ        
Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Mariański, prof. dr hab. Juliusz Gardawski
Prace doktorskie wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej, al. Mickiewicza 22, Kraków.

POZOSTAŁE OBRONY PRAC DOKTORSKICH

10 kwietnia 2014

 • dr Maciej Drwięga
  tytuł: „Między organizacją i dezorganizacją społeczną w mieście średniej wielkości. Studium Sanoka"
  promotor: prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki

 

13 marca 2014

 • dr Joanna Cent
  tytuł: „Antynomie zrównoważonego rozwoju. Konflikty lokalne wokół wdrażania programu Natura 2000"
  promotor: prof. dr hab. Jarosław Górniak

 

9 stycznia 2014

 • dr Piotr Płucienniczak
  tytuł: „Krytyka polityczna jako współczesny ruch Nowej Lewicy. Studium socjologiczne"
  promotor: prof. dr hab. Krzysztof Gorlach
 • dr Dariusz Brzeziński
  tytuł: „Myślenie utopijne w teorii społecznej Zygmunta Baumana"
  promotor: prof. dr hab. Maria Flis
 • dr Maciej Ciesielski
  tytuł: „Powiązania pomiędzy wojskiem, polityką a gospodarką: konsekwencje regulacje prawnych"
  promotor: prof. dr hab. Grażyna Skąpska

 

12 grudnia 2013

 • dr Grażyna Badura
  tytuł: „O obiektywności poznania socjologicznego raz jeszcze"
  promotor: prof. dr hab. Maria Flis

 

14 listopada 2013

 • dr Karolina Keler
  tytuł: „Eksplikacja i aplikacja koncepcji wskaźnika w badaniach i praktyce społecznej"
  promotor: Dr hab. Jarosław Górniak, prof. UJ
 • dr Anna Szwed
  tytuł: „Obraz kobiety w nauczaniu Kościoła katolickiego i w świadomości polskich księży"
  promotor: dr hab. Marek Kucia, prof. UJ

 

10 października 2013

 • dr Agnieszka Legut-Zimnal
  tytuł: „Polska diaspora w Uni Europejskiej. Procesy kształtowania się diaspory w oparciu o studium organizacji etnicznych i polityki państwa wysyłającego"
  promotor: Prof. dr hab. Zdzisław Mach
 • dr Marcin Zwierżdżyński
  tytuł: „Religia w szkołach publicznych w Polsce. Analiza konstruowania znaczenia religii na podstawie materiałów do nauczania religii w liceach z lat 1990-2007"
  promotor: Prof. dr hab. Irena Borowik

 

26 września 2013

 • dr Radosław Tyrała
  tytuł: „Niewierzący w Polsce współczesnej. Portret socjologiczny"
  promotor: Prof. dr hab. Janusz Mucha
 • dr Aleksandra Gruszczyk
  tytuł: „Czarne światło. Analiza zjawiska powojennej traumy społecznej w kulturze Stanów Zjednoczonych"
  promotor: Prof. dr hab. Grażyna Skąpska

 

9 maja 2013

 • dr Łucja Piekarska-Duraj
  tytuł: „Konstruowanie wspólnego dziedzictwa w europejskich szlakach kulturowych"
  promotor: prof. dr hab. Zdzisław Mach
 • dr Agnieszka Trąbka
  tytuł: „Strategie tożsamościowe globalnych nomadów. Mobilność jako kreator biografii"
  promotor: prof. dr hab. Maria Flis

 

11 kwietnia 2013

 • dr Magdalena Piejko
  tytuł: "Społeczne i personalne funkcje fotografii amatorskiej"
  promotor: prof. dr hab. Piotr Sztompka
 • dr Katarzyna Wojnicka
  tytuł: "Męskie ruchy społeczne w Polsce. Socjologiczna analiza zjawiska"
  promotor: prof. dr hab. Krystyna Slany

 

14 marca 2013

 • dr Agata Anacik
  tytuł: „Romskie kobiety współcześnie - tożsamości, identyfikacje, wybory"
  promotor: dr hab. Maria Szmeja, prof. AGH

 

7 lutego 2013

 • dr Eliza Litak
  tytuł: „Pamięć a tożsamość na przykładzie wspólnot religijnych: rzymskokatolickiej, greckokatolickiej i prawosławnej w Polsce"
  promotor: prof. dr hab. Irena Borowik

 

13 grudnia 2012

 • dr Markus Lipowicz
  tytuł: "Przejście od nowoczesności do ponowoczesności. Analiza podstaw postmodernizacji procesów uspołeczniania u wybranych przedstawicieli myśli społecznej" promotor: dr hab. Marek Kucia, prof. UJ

 

11 października 2012

 • dr Barbara Woźniak
  tytuł: „Religijność jako wyznacznik zdrowia i jakości życia osób starszych"
  promotor: prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk
   
 • dr Renata Salwowska-Stachowiak
  tytuł: „Wpływ oddziaływań terapeutycznych na funkcjonowanie osób współuzależnionych"
  promotor: prof. dr hab. Zbigniew Nęcki

 

13 września 2012 roku

 • dr Christopher Brighton
 • tytuł: „Socio-Cultural Values In the Development of Intercultural Communication Competence of Polish Learners of English"
  promotor: dr hab. Anna Lubecka, prof. UJ
   
 • dr Paulina Niechciał
 • tytuł: „Tożsamość zaratusztriańskiej mniejszości religijnej we współczesnym Iranie. Analiza na przykładzie społeczności teherańskiej"
  promotor: prof. dr hab. Irena Borowik

 

21 czerwca 2012 roku

 • dr Justyna Stypińska
  tytuł: „Dyskryminacja osób starszych na rynku pracy w Polsce - analiza socjologiczno-prawna"
  promotor: prof. dr hab. Grażyna Skąpska

 

30 maja 2012

dr Anna Fiń
tytuł: "Ukraińska i polska diaspora w USA. Studium wzajemnych relacji w społeczeństwie pluralistycznym"
promotor: prof. dr hab. Grzegorz Babiński

dr Ewa Jaglarz
tytuł: "Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy województwa małopolskiego. Analiza wybranych aspektów zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki miejsc pracy"
promotor: prof. dr hab. Jacek Wódz

 • dr Barbara Lewicka
  tytuł: "Nekropolia – miejsce czy przestrzeń? Studium socjologiczne na przykładzie cmentarzy Katowic"
  promotor: prof. dr hab. Marek Szczepański

 

Wszystkie prace doktorskie wraz z recenzjami znajdują się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej, al. Mickiewicza 22, Kraków.