Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zaproszenie na spotkanie pt. "Transformacja energetyczna. Aspekty temporalne"

Oddział krakowski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego we współpracy z Instytutem Socjologii UJ zapraszają na dyskusję w ramach cyklu Wieczory Socjologiczne pt. Socjologia kryzysu // Transformacja energetyczna. Aspekty temporalne.


27 kwietnia 2023 roku
godz. 18:00

Instytut Socjologii UJ
ul. Grodzka 52, Kraków
sala 79 (II piętro)


W kolejnej odsłonie mini-serii Socjologia kryzysu zapraszamy do dyskusji na temat transformacji energetycznej jako trwającego procesu przemian społeczno-technologicznych, z którymi wiążą się oczekiwania co do decyzji, wyobrażenia technologii, odczuwane kryzysy i niepewności. W tym kontekście postawimy pytania o różne koncepcje czasu, miejsce nauki w społeczeństwie funkcjonalnie zróżnicowanym i pojęcia kryzysu. Ambitnym zamierzeniem będzie otwarcie pola do rozmowy o świecie posttransformacyjnym.


W spotkaniu wezmą udział:

  • dr hab. Krzysztof C. Matuszek (ur. 1976) - profesor Akademii Ignatianum w Krakowie, kierownik Katedry Myśli Politycznej. Jego obszary zainteresowań badawczych to socjologia teoretyczna, zwłaszcza teoria systemów społecznych (N. Luhmann), polityka jako system społeczny, konstruktywizm epistemologiczny i stosunki międzynarodowe w perspektywie konstruktywistycznej. Doktorat obronił na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim. Opublikował m.in. Der Krieg als autopoietisches System, Wiesbaden: VS Verlag (Springer) 2007; Ontology, Reality and Construction in Niklas Luhmann’s Theory, „Constructivist Foundations“ 10(2)/2015 oraz Niklasa Luhmanna socjologia bez człowieka, Kraków: Księgarnia Akademicka 2017.
  • dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ, socjolożka (https://aleksandrawagner.project.uj.edu.pl). Bada społeczne aspekty transformacji energetycznej, interesuje się zmianą socjotechniczną i socjologią przyszłości. Doktorat obroniła w Uniwersytecie Jagielloński w 2008. Odbyła staże badawcze w Uniwersytecie Friedriecha Schillera w Jenie oraz w Uniwersytecie Cambridge, Leverhulme Center for the Future of Intelligence. Współtworzy grupy badawcze Dialogue for Policy (www.dialogueforpolicy.com.pl) oraz Capturing Invisible Lab (https://imagine-future.project.uj.edu.pl).