Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Sukces pracowniczek Instytutu Socjologii UJ oraz Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UJ

26 kwietnia 2023 r. w pierwszej edycji Nagrody Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w kategorii Innowatorzy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, nagroda została przyznana dr Ewelinie Kumor-Jezierskiej (Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ) z zespołem w składzie:

  • dr Justyna Czerniak-Swędzioł (Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UJ)
  • dr Ewa Krzaklewska (Instytut Socjologii UJ)
  • dr Paulina Sekuła (Instytut Socjologii UJ)
  • dr Marta Warat (Instytut Socjologii UJ).


Nagrodę przyznano za realizację badań w ramach projektu: Praca niewidzialna a wykonywanie obowiązków zawodowych w szkolnictwie wyższym. 

Projekt był realizowany ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego Society of the Future w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w Uniwersytecie Jagiellońskim (Minigranty pracownicze – Future Law Lab: Prawo wobec wyzwań współczesności, nowoczesności i przyszłości).


Współpraca naukowczyń, które reprezentują dyscyplinę nauk prawnych oraz nauk socjologicznych, przy zastosowaniu typowych dla swoich dziedzin metod badawczych, pozwoliła na wstępne zbadanie zjawiska pracy niewidzialnej w kompleksowy sposób, ujmując je jednocześnie w dwóch zupełnie różnych aspektach - prawnym i socjologicznym. Nie ulega wątpliwości, że w wyniku podjętych interdyscyplinarnych działań i przeprowadzonych badań poszerzona została wiedza w zakresie badanego zagadnienia.


SERDECZNIE GRATULUJEMY!


Oficjalne zakończenie Konkursu, w ramach którego przyznano Nagrody, odbędzie się podczas X Seminarium Szubertowskiego planowego na 26 października 2023 roku.


Więcej informacji o konkursie na stronie COOPERANTE