Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Konsultacje "Strategii klimatyczno-ekologicznej UJ 2030"

W dniu 8 maja rozpoczęły się ogólnouczelniane konsultacje Strategii klimatyczno-ekologicznej UJ 2030, dokumentu mającego na celu wyznaczenie kierunków rozwoju Uczelni w zakresie ograniczania szkodliwego działania na klimat i przyrodę.
 

Strategia została przygotowana w zgodzie z aktualną wiedzą naukową i misją Uczelni przez powołaną w 2021 r. przez Rektora UJ Radę Klimatyczną.

Kolejnym krokiem jest skonsultowanie tej propozycji z całą społecznością akademicką, tak aby w jak największym stopniu reprezentowała ona priorytety nas wszystkich, zwłaszcza w omawianych przez Strategię kwestiach takich jak infrastruktura, zarządzanie zasobami i kultura organizacyjna UJ, w tym promowania wartości i standardów zachowań wspólnoty akademickiej przyjaznych dla klimatu i bioróżnorodności. W ankiecie konsultacyjnej znalazło się także miejsce do zgłoszenia uwag i sugestii, które warto uwzględnić na poziomie całej uczelni, konkretnych jednostek, a także działań indywidualnych.

Dlatego do zabrania głosu zapraszamy każdą osobę związaną z UJ!

LINK DO ANIKETY: bit.ly/42x7tdD, aktywny do 20 maja 2023 roku

Ankieta jest anonimowa, jej wyniki zostaną użyte jedynie w celach naukowych i dla poprawy polityki klimatycznej UJ. Wypełnienie jej zajmie ok. 15 minut.

Bardzo prosimy o uzupełnienie ankiety do 20 maja 2023 roku.
 

Zachęcamy także do lektury propozycji Strategii klimatyczno-ekologicznej UJ 2030, choć jej znajomość nie jest konieczna do wypełnienia niniejszej ankiety.


W imieniu Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Koordynatorka
dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ