Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

FORUM IS UJ: "Teraz to wszystko w telefonach też jest". Technologie i nowe media w praktykach religijnych wykształconych, wielkomiejskich rzymskich katoliczek w Polsce

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu Forum Instytutu Socjologii UJ, podczas którego dr Anna Szwed wygłosi wystąpienie nt. technologii i nowych mediów w praktykach religijnych.

Czwartek, 22 czerwca 2023 r.
godz. 10:00 - 11:00
Instytut Socjologii UJ, Czytelnia Biblioteki (pokój 63, I piętro)

 

"Teraz to wszystko w telefonach też jest" Technologie i nowe media w praktykach religijnych wykształconych, wielkomiejskich rzymskich katoliczek w Polsce - dr Anna Szwed

Przedmiotem mojego wystąpienia jest próba odpowiedzi na pytanie o to, jaką rolę pełnią technologie i nowe media, traktowane nie tylko jako narzędzia komunikacji, ale także jako środowiska, w praktykach religijnych rzymskich katoliczek w Polsce. Przedmiotem mojej analizy są zarówno indywidualne praktyki religijne kobiet, jak i działania o charakterze kolektywnym, związane z funkcjonowaniem grup religijnych w sferze online. Opieram się na wynikach badań jakościowych prowadzonych w l. 2019-2020, które obejmowały wywiady pogłębione z 48 wykształconymi rzymskimi katoliczkami mieszkającymi w dużych polskich miastach oraz 15-miesięczną etnografię jednej ze społeczności katoliczek, łączącej ówcześnie działalność w sferze offline (grupy lokalne) i online (media społecznościowe). Przeprowadzone badania pokazują, że wykorzystanie nowych mediów i technologii pełni ważną rolę w podtrzymywaniu religijności kobiet. Zmediatyzowane praktyki indywidualne lub kolektywne, np. podejmowane w ramach społeczności online, stanowią uzupełnienie dla konwencjonalnych praktyk proponowanych przez instytucję Kościoła. Pozwalają one minimalizować napięcia doświadczane przez religijne kobiety w codziennym życiu, a wynikające np. z konieczności łączenia ról religijnych i świeckich w obliczu niedoboru zasobów czasu i energii, funkcjonowania w zsekularyzowanym środowisku wielkomiejskim itp. Stanowią także odpowiedź na deficyty pojawiające się w kontaktach z lokalnym Kościołem (np. nieatrakcyjność oferty dla kobiet), choć niekoniecznie muszą skutkować oporem wobec tej instytucji.