Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Spotkanie wokół książki Seweryna Rudnickiego "Wystarczająco dobra wiedza"

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Laboratorium Praktyk Społecznych Instytutu Socjologii UJ zapraszają na dyskusję wokół książki Seweryna Rudnickiego (WH AGH) Wystarczająco dobra wiedza. Badania user experience a wytwarzanie praktycznie użytecznej wiedzy o świecie społecznym (Scholar 2023).


Spotkanie odbędzie się 18 kwietnia 2024 r. o godz. 17.30 w Instytucie Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, Czytelnia Biblioteki IS UJ (pokój 63, I piętro).

Spotkanie ma na celu zaprezentowanie przez Autora tematyki książki, przedstawienie uzyskanych wyników oraz wniosków płynących z prowadzonych badań i analiz. Stanowiło będzie to wprowadzenie do dyskusji nad procesem powstawania wiedzy o świecie społecznym, która jest postrzegana jako praktyczna i użyteczna. Pozwoli też na pokazanie, w jaki sposób wiedza socjologiczna jest przekładana, adaptowana i może wchodzić do użycia poza nauką, znajdując zastosowania w różnych obszarach życia społecznego.


W dyskusji wezmą udział:

  • dr hab. Łukasz Afeltowicz, prof. AGH, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią, AGH w Krakowie
  • dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ, Laboratorium Praktyk Społecznych, Instytut Socjologii UJ
  • dr Seweryn Rudnicki, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią, AGH w Krakowie
  • dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ, Laboratorium Praktyk Społecznych, Instytut Socjologii UJ

Prowadzenie: dr Radosław Tyrała i dr Dorota Żuchowska-Skiba (WH AGH).


Książka jest udostępniana w wolnym dostępie.


Seweryn Rudnicki jest socjologiem i pracuje w Katedrze Studiów nad Społeczeństwem i Technologią Wydziału Humanistycznego AGH w Krakowie. Naukowo zajmuje się teorią praktyk, socjologią wiedzy, studiami nad nauką i technologią oraz problematyką kreatywności. Współpracuje z Delft University of Technology (Holandia) i University of Gothenburg (Szwecja).


Zob. Link do wydarzenia na Facebook'u


Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego