Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie: zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego

Informujemy,  że w Biuletynie Informacji Publicznej UJ zostało zamieszczone Zarządzenie nr 32 Rektora UJ z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 26 marca 2021 roku do dnia 11 kwietnia 2021 roku.

Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu.
 

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego oraz powyższym Zarządzeniem wprowadzającym obowiązek pracy zdalnej z wyjątkiem stanowisk niezbędnych do zachowania ciągłości funkcjonowania Uczelni, uprzejmie prosimy, by wszelkie sprawy załatwiać z odpowiednimi osobami telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Codziennie dyżury w sekretariatach IS pełnią w trybie rotacyjnym wyznaczone osoby; pozostałe pracują zdalnie.

Zgodnie z powyższym Zarządzeniem, w celu ograniczenia możliwości zakażeń, wstęp do budynku Collegium Broscianum mają wyłącznie pracownicy/czki świadczący pracę w trybie stacjonarnym, studenci/tki i doktoranci/tki po uprzednim umówieniu się i otrzymaniu konkretnego terminu spotkania oraz osoby świadczące usługi na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Osoby przychodzące do IS UJ prosimy o zapoznanie się z Zasadami sanitarnymi obowiązującymi na terenie Instytutu Socjologii UJ.

 

Published Date: 25.03.2021
Published by: Olga Maciejewska