Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

News

aktualności

Czy wiecie, że Socjolog i Socjolożka mogą także tworzyć aplikacje? Zespół z IS UJ nagrodzony srebrnym medalem za innowacyjne rozwiązanie promujące prosumencki wkład do zielonej transformacji

Poznajcie Plug&Chill - innowacyjną aplikację do wymiany energii między prosumentami a konsumentami. Projekt tworzą dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ i dr Tadeusz Rudek z Instytutu Socjologii UJ. Od początku wspiera go Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ, a wysiłek koncepcyjny zamieniła w realne rozwiązania techniczne firma Ilare soft. Aplikacja wspiera: Ładowanie pojazdów elektrycznych Optymalizację kosztów ładowania Wykorzystanie nadwyżek energii Plug & Chill zaprojektowana została jako narzędzie służące mapowaniu dostępnych w okolicy ładowarek do samochodów elektrycznych. Oferuje nie tylko możliwość wyświetlania szczegółowej mapy istniejących punktów ładowania oraz informacji o tym, czy ładowarka jest dostępna w danym momencie, ale co najważniejsze dostarcza informacji o tym, skąd pochodzi oferowana energia (RES lub paliwa kopalne), jej kosztach oraz dodatkowych usługach, z których można skorzystać podczas ładowania auta (m.in. oferty lokalnych punktów gastronomicznych, infrastruktura sportowa, punkty usługowe branży beauty itp.).
Read More o Czy wiecie, że Socjolog i Socjolożka mogą także tworzyć aplikacje? Zespół z IS UJ nagrodzony srebrnym medalem za innowacyjne rozwiązanie promujące prosumencki wkład do zielonej transformacji
aktualności

Konkurs na stanowisko administracyjne w grupie pracowników administracyjnych w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym UJ

Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs na stanowisko administracyjne w grupie pracowników administracyjnych w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym UJ. Wymagane kwalifikacje: ukończone studia wyższe bardzo dobra znajomość programu MS Office (Word, Excel) bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie doświadczenie w pracy biurowej.
Read More o Konkurs na stanowisko administracyjne w grupie pracowników administracyjnych w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym UJ
aktualności

Uroczyste odnowienie doktoratu Profesora Piotra Sztompki

W poniedziałek, 24 czerwca 2024 r. w Auli Collegium Novum odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z okazji odnowienia po pięćdziesięciu latach doktoratu Profesora Piotra Sztompki. Naukowca uhonorowano w szczególności za znaczący wkład w rozwój światowej humanistyki, rozsławianie Uniwersytetu Jagiellońskiego poprzez naukowe sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej oraz znakomite rezultaty w kształceniu wielu pokoleń studentów i doktorantów. Uczestników i uczestniczki uroczystości powitał Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jacek Popiel. W swoim wystąpieniu przypomniał, że uroczystego odnowienia doktoratu po pięćdziesięciu latach może dostąpić doktor Uniwersytetu, który wyróżnił się w pracy dla Uniwersytetu lub społeczeństwa. Decyzję o uhonorowaniu w ten sposób Profesora Piotra Sztompki i nadaniu tej uroczystości charakteru uczelnianego, podjął 27 marca br. Senat UJ na wniosek profesorów Wydziału Filozoficznego.
Read More o Uroczyste odnowienie doktoratu Profesora Piotra Sztompki
aktualności

Profesor Maria Flis uhonorowana srebrnym medalem UJ "Plus Ratio Quam Vis"

21 czerwca 2024 r. w Auli Collegium Novum odbyła się uroczystość wręczenia prof. dr hab. Marii Flis Srebrnego Medalu "Plus Ratio Quam Vis". Uroczystość otworzył Jego Magnificencja prof. dr hab. Jacek Popiel - Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swoim przemóweniu podkreślił szczególne zasługi Profesor Marii Flis w zakresie kształcenia młodych kadr naukowych oraz pełne i długotrwałe zaangażowanie w prace organizacyjne na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laudację wygłosił prof. dr hab. Jarosław Górniak - Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. rozwoju. Dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ - Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ odczytał łaciński tekst dyplomu. W wydarzeniu udział wzięli także m.in. prof. dr hab. Wojciech Nowak - Rektor UJ poprzednich kadencji, dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ - Dyrektorka Instytutu Socjologii UJ, pracownicy i pracowniczki Instytutu i Uniwersytetu, osoby przez lata współpracujące z Profesor Marią Flis oraz Jej przyjaciele.
Read More o Profesor Maria Flis uhonorowana srebrnym medalem UJ "Plus Ratio Quam Vis"
aktualności studenci doktoranci pracownicy

SocLiga 2024 - zaproszenie na mecz

Z radością informujemy, że SocLiga, czyli piłkarskie rozgrywki Instytutu Socjologii UJ, powraca! Serdecznie zapraszamy pracowników i pracowniczki, studentów i studentki, absolwentów i absolwentki oraz wszystkich przyjaciół naszego Instytutu na mecz Pracownicy i Absolwenci vs Studenci, który odbędzie się dokładnie za tydzień - w sobotę, 8 czerwca o godzinie 17:30 na boisku Klubu Sportowego Nadwiślan Kraków (ul. Koletek 20).
Read More o SocLiga 2024 - zaproszenie na mecz
aktualności

Konkurs na 2 stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkursu na 2 stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym UJ Kryteria kwalifikacyjne: Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: posiadają co najmniej stopień doktora; posiadają odpowiedni dorobek naukowy; biorą czynny udział w życiu naukowym; posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.
Read More o Konkurs na 2 stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym UJ
aktualności studenci doktoranci pracownicy

Zaproszenie na spotkanie "Dlaczego trzeba badać finansjalizację?"

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Socjologia w Centrum zatytułowane Dlaczego trzeba badać finansjalizację? Tym razem prelegentem będzie Profesor Wiesław Gumuła, którego książka pt. Ironia finansjalizacji. Przemiany świata społecznego w XXI wieku z perspektywy ekonomii i socjologii finansów będzie inspiracją do dyskusji. W roli panelistek udział wezmą: Profesor Krystyna Romaniszyn (Instytut Socjologii UJ) Profesor Magdalena Zdun (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) Moderatorką spotkania będzie Profesor Barbara Jabłońska (Instytut Socjologii UJ) Finansjalizacja jest splotem procesów, które są przepełnione rozmaitymi paradoksami, sprzecznościami i
Read More o Zaproszenie na spotkanie "Dlaczego trzeba badać finansjalizację?"
aktualności

Zmarł Profesor Bronisław Misztal

Z wielkim żalem przyjęliśmy infromację, że w dniu 9 maja 2024 r. zmarł Profesor Bronisław Misztal - wybitny socjolog, analityk polityczny, publicysta, wykładowca wielu prestiżowych uczelni, dyplomata, ambasador RP w Portugalii w latach 2012-2016. W latach 1995-2000 Profesor Bronisław Misztal pracował w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rodzinie i Bliskim Profesora składamy wyrazy najgłębszego współczucia.
Read More o Zmarł Profesor Bronisław Misztal
aktualności

Profesor Piotr Sztompka - Pożegnanie Profesora Hieronima Kubiaka

Nieczęsto się zdarza, aby ktoś pełniący na swojej życiowej drodze wiele różnych ról społecznych, w każdej z nich zdobywał szacunek. A to jest właśnie przypadek Hieronima Kubiaka. Jego życie wypełniały cztery role: badacza naukowego, nauczyciela i wychowawcy młodzieży akademickiej, organizatora i konstruktora instytucji naukowych, oraz działacza społecznego i politycznego. Dobrze sprawdził się we wszystkich. Był przede wszystkim wybitnym socjologiem. Ale zaczynał jako filolog, a do socjologii zaprowadziła go chyba ta sama wyniesiona z robotniczej Łodzi lewicowa wrażliwość, która znacznie później kazała mu podejmować trudne i niepopularne funkcje polityczne. Zanim zaczął działać publicznie, chciał społeczeństwo lepiej zobaczyć i głębiej zrozumieć. To dobra kolejność. Kubiak szybko przekraczał kolejne szczeble socjologicznego wtajemniczenia: w cztery lata po magisterium - doktorat, w cztery następne lata - habilitacja, a siedem lat później – profesura tytularna. Cały czas pod egidą Uniwersytetu Jagiellońskiego i opieką ówczesnego nestora polskiej socjologii profesora Kazimierza Dobrowolskiego. Dopiero emerytura zamyka jego mariaż z uniwersytetem i otwiera rozdział dalszej kilkuletniej pracy w Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Read More o Profesor Piotr Sztompka - Pożegnanie Profesora Hieronima Kubiaka
aktualności

Zmarł Profesor Hieronim Kubiak

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 22 kwietnia 2024 roku, po długiej chorobie, zmarł prof. dr hab. Hieronim Kubiak – wybitny socjolog, profesor emerytowany Uniwersytetu Jagiellońskiego, długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Socjologii UJ oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Prof. dr hab. Hieronim Kubiak urodził się 30 września 1934 w Rudzie Pabianickiej koło Łodzi. Był absolwentem filologii rosyjskiej (1956) oraz socjologii (1964) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat obronił w 1968 roku, tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1979 roku, a profesora zwyczajnego w 1990 roku. Zainteresowania naukowe prof. dr. hab. Hieronima Kubiaka koncentrowały się na problematyce socjologii religii, socjologii kultury, teorii procesów narodotwórczych, wspólnotach etnicznych, migracjach międzynarodowych oraz socjologii władzy i polityki.
Read More o Zmarł Profesor Hieronim Kubiak