Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

News

aktualności

Pożegnanie Profesora Lucjana Kocika

Z żalem żegnamy naszego wieloletniego emerytowanego pracownika prof. zw. dr. hab. LUCJANA KOCIKA wybitnego socjologa, Drogiego Przyjaciela, Osobę która zawsze wnosiła ciepło i humor w nasze środowisko. Drogi Lucjanie, pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci przede wszystkim przez Twoje ważne prace z zakresu socjologii rodziny i socjologii wsi. Rodzinie i Najbliższym Profesora składamy wyrazy serdecznego współczucia Dyrekcja oraz pracownicy i pracowniczki Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Read More o Pożegnanie Profesora Lucjana Kocika
aktualności

Reprezentanci i reprezentantki IS UJ na XVIII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym

W dniach 14-17 września 2022 roku w Warszawie pod hasłem Społeczeństwo przyszłości. Rekompozycje odbędzie się XVIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. To najważniejsza i największa cykliczna konferencja środowiska socjologicznego w Polsce, organizowana co trzy lata przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Udział w tegorocznym Zjeździe zapowiedzieli wybitni przedstawiciele i przedstawicielki naszej dyscypliny z szeregu wiodących ośrodków naukowych i akademickich z kraju i zagranicy, a także przewodniczący najważniejszych międzynarodowych stowarzyszeń socjologicznych: International Sociological Association i European Sociological Association.
Read More o Reprezentanci i reprezentantki IS UJ na XVIII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym
aktualności

Sukces zespołów badawczych z IS UJ w konkursie CITTRU UJ

Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ ogłosiło wyniki konkursu na dofinansowanie działań ukierunkowanych na tworzenie innowacji oraz na komercjalizację wyników badań naukowych. Z ogromną radością informujemy, że dofinansowanie otrzymały dwa projekty, w których kierownikami zespołów są osoby z Instytutu Socjologii UJ: dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ – projekt Plug & Chill mgr Tadeusz Rudek – projekt Capturing invisible SERDECZNIE GRATULUJEMY SUKCESU!
Read More o Sukces zespołów badawczych z IS UJ w konkursie CITTRU UJ
aktualności

Sukces doktorantki i doktoranta związanych z Instytutem Socjologii UJ

Mgr Agata Rejowska otrzymała stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Stypendia przyznano łącznie 37 doktorantom i doktorantkom wykazującym się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej – w tym pięciorgu w dyscyplinie nauki socjologiczne. Pełna lista stypendystów dostępna jest na stronie MEiN Mgr Tadeusz Rudek otrzymał prestiżowe stypendium SYLFF. Spędzi semestr letni 2022/2023 w Harvard University, gdzie będzie rozwijał teorię socjotechnicznych imaginariów pod okiem jej twórczyni Sheili Jasanoff. Dostał się także do programu King's College London, gdzie przez dwa miesiące (wrzesień - październik 2022 roku) będzie współpracował z dr. Tomasem Maltbym wokół zagadnień związanych z polityką klimatyczno-energetyczną.
Read More o Sukces doktorantki i doktoranta związanych z Instytutem Socjologii UJ
aktualności

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym w dyscyplinie nauk socjologicznych. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: posiadają co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych; posiadają odpowiedni dorobek naukowy; biorą czynny udział w życiu naukowym. Informacja o projekcie i zadaniach: Oferujemy stanowisko typu Post Doc w grancie T-AP RRR GEN-MIGRA: Gender, mobilities and migration during and post COVID-19 pandemic- vulnerability, resilience and renewal, No-2021/03/Y/HS6/00159,w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres trwania projektu (maks. 24 miesiące).
Read More o Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym UJ
aktualności doktoranci pracownicy

Ogłoszenie o stanowisku w projekcie Horyzontu Europa PLAN’EAT

O projekcie Projekt Food systems transformation towards healthy and sustainable dietary behaviour (PLAN’EAT) służy wypracowaniu rekomendacji i narzędzi zmiany ku bardziej zrównoważonym i zdrowym nawykom żywieniowym. Jego częścią są wielosektorowe, wieloaspektowe i wielodyscyplinowe badania w całej Europie, która będą podstawą identyfikacji kluczowych czynników wzorów żywieniowych i wypracowania skutecznych rozwiązań, przekładających się na poprawę konsumpcji żywności w Europie. Badanie realizowane są w konsorcjum 24 partnerów, w tym uniwersytetów, różnego rodzaju jednostek badawczych i edukacyjnych, think-tanków i innych podmiotów.
Read More o Ogłoszenie o stanowisku w projekcie Horyzontu Europa PLAN’EAT
aktualności

The 2nd Annual International Seminar "Memory and Education: Hope and Disappointment?"

Special Interest Group of European Association of Schools of Social Work Holocaust Heritage for Contemporary Clinical Social Work will kindly invite you to the 2nd Annual International Seminar entitled Memory and Education: Hope and Disappointment? The Seminar will take place on June 24, 2022 at 5:30 pm, online on ZOOM (LINK to the meeting) The special guests of the Seminar: JUDr .Tomáš Kraus – Director of The Terezin Initiative Institute, Czech Republic Prof. Dr. Susanne Maurer – Philipps-Universität Marburg, Germany
Read More o The 2nd Annual International Seminar "Memory and Education: Hope and Disappointment?"
aktualności

II miejsce socjologii w IS UJ w Rankingu "Perspektywy 2022"

Z wielką radością informujemy, że socjologia w Instytucie Socjologii UJ ponownie zajęła II miejsce w Rankingu Kierunków Studiów "Perspektywy 2022". Wyniki rankingu, w którym od lat utrzymujemy się na podium, podkreślają wysoką jakość naszych studiów i bardzo silną pozycję naszej jednostki w świecie nauki. Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym pracownikom i pracowniczkom oraz studentom i studentkom za ten wspólny sukces!
Read More o II miejsce socjologii w IS UJ w Rankingu "Perspektywy 2022"
aktualności

Relacja z jubileuszowego 10. Seminarium Skoncentrowane na Osobie „nasza mała mama”

7 czerwca 2022 r. w Centrum Wsparcia Dydaktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się jubileuszowe 10. Seminarium Skoncentrowane na Osobie zatytułowane nasza mała mama. Uczestnicy i uczestniczki Seminarium mieli wyjątkową okazję spotkać się z Lidią Iwanowską-Szymańską - autorką książki nasza mała mama i wysłuchać Jej osobistej opowieści o doświadczeniu dzieciństwa z Głuchą mamą, budowaniu i rozwoju relacji z nią oraz wyzwaniach związanych z wychowywaniem się w rodzinie z głuchym rodzicem. Dodatkową wartością spotkania był fakt, że w całości tłumaczone było na Polski Język Migowy - serdecznie dziękujemy Paniom Anecie Uhruskiej z Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ i Bożenie Nowak za włączenie się w Seminarium! Nie mniej ważnym tematem spotkania był temat dostępności
Read More o Relacja z jubileuszowego 10. Seminarium Skoncentrowane na Osobie „nasza mała mama”
aktualności

Reprezentantki IS UJ w gremiach Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

11 czerwca br. w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów i Delegatek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, które przyniosło dobre wieści dla naszego Instytutu! Nową członkinią Zarządu Głównego PTS została wybrana dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ. Instytut Socjologii UJ ma obecnie trzyosobową reprezentację w tym gremium - członkiniami ZG PTS są także dr hab. Kaja Gadowska, prof. UJ i dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ. Ponadto Profesor Gadowska została wybrana do jury oprzyznawanej przez PTS nagrody im. Stanisława Ossowskiego. SERDECZNIE GRATULUJEMY!
Read More o Reprezentantki IS UJ w gremiach Polskiego Towarzystwa Socjologicznego