Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

News

aktualności studenci doktoranci pracownicy

CRIMINALISATION AND CITIZENSHIP - zaproszenie do udziału w seminarium poświęconym kryminalizacji i obywatelstwu

REGISTRATION NOW OPEN, FEB 22nd - 23rd, Kraków (Poland) and online (MsTeams) THEMATIC SEMINAR: CRIMINALISATION AND CITIZENSHIP Extending beyond narrow, legal conceptualisations of citizenship, this two-day seminar offers a critical reflection on citizenship in terms of responsibilities, subjectivities and the logics regulating access to, and the content of, rights and entitlements. It asks about shifting forms of belonging and state-citizen relations in the context of expanding criminalisation - understood broadly as the application of criminal law, crime control measures and imaginaries of (il)legality in the management of discourses, practices and populations.
Read More o CRIMINALISATION AND CITIZENSHIP - zaproszenie do udziału w seminarium poświęconym kryminalizacji i obywatelstwu
aktualności doktoranci pracownicy

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w zakresie socjologii w ramach realizacji projektu pt. PLAN’EAT: Food systems transformation towards healthy and sustainable dietary behaviour w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym Stanowisko: Adiunkt Jednostka: Wydział Filozoficzny Termin składania dokumentów: 05.03.2023 Kryteria kwalifikacyjne: Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: posiadają co najmniej stopień doktora; posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
Read More o Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym
aktualności studenci doktoranci pracownicy

Zaproszenie na konferencję "Szkoła wartości. Fundamenty dobrego społeczeństwa"

KONFERENCJA naukowo-edukacyjna Szkoła wartości FUNDAMENTY DOBREGO SPOŁECZEŃSTWA 28 lutego 2023 r., godz. 15:00 MCDN OK, ul. Garbarska 1, Kraków możliwe uczestnictwo stacjonarnie lub online Jak rozmawiać z młodzieżą o wartościach? Co dla dzisiejszych młodych ludzi jest ważne, a co trudne? Czy we współczesnej szkole jest miejsce na kształtowanie uczniowskich postaw? Jaka jest w tym rola nauczyciela? Konferencja Szkoła wartości. Fundamenty dobrego społeczeństwa ma na celu wsparcie nauczycieli w działaniach wychowawczych (niezależnie od pełnienia funkcji wychowawcy klasy) w trakcie pracy z młodzieżą oraz motywowanie ich do podejmowania trudu kształtowania postaw uczniów w oparciu o kanon wartości społecznych i kulturowych stanowiących trzon polskiej i europejskiej kultury.
Read More o Zaproszenie na konferencję "Szkoła wartości. Fundamenty dobrego społeczeństwa"
aktualności

dr Ilona Barańska - absolwentka IS UJ Laureatką VIII Konkursu Naukowego im. prof. Jerzego Piotrowskiego na prace doktorskie i magisterskie o tematyce gerontologicznej lub geriatrycznej

Z radością dzielimy się z Państwem informacją, że dr Ilona Barańska - absolwentka Instytutu Socjologii UJ, została Laureatką VIII Konkursu Naukowego im. prof. Jerzego Piotrowskiego na prace doktorskie i magisterskie o tematyce gerontologicznej lub geriatrycznej (obronione w latach 2017-2020), przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Gerontologiczne. Nagrodę przyznano za pracę magisterską zatytułowaną Jakość życia opiekunów rodzinnych osób starszych przebywających w środowisku domowym napisaną pod kierunkiem dr. Szymona Czarnika i obronioną w naszym Instytucie we wrześniu 2020 r. Serdecznie gratulujemy!
Read More o dr Ilona Barańska - absolwentka IS UJ Laureatką VIII Konkursu Naukowego im. prof. Jerzego Piotrowskiego na prace doktorskie i magisterskie o tematyce gerontologicznej lub geriatrycznej
aktualności

Świąteczno-noworoczne życzenia od Dyrekcji IS UJ

Na nadchodzący świąteczno-noworoczny czas życzymy Państwu i Waszym Bliskim zdrowia, wytchnienia i pokoju. Niech rok 2023 przyniesie nam poczucie, że wszystkie sprawy idą ku lepszemu, a my mamy w tych zmianach udział.
Read More o Świąteczno-noworoczne życzenia od Dyrekcji IS UJ
aktualności studenci doktoranci pracownicy

Zaproszenie na spotkanie z Piotrem Harhajem

To, czego potrzebujemy dzisiaj to BLISKOŚĆ, AUTENTYZM i POROZUMIENIE w relacjach. Jednym słowem określamy to SAMOPOMOCĄ. To nie tylko nasze codzienne działania na rzecz Bliskich, ale tez bardzo ciekawe rozwiązania instytucjonalne! Już 6 grudnia mikołajkowy prezent dla wszystkich, którym bliskie są rozmowy o Człowieku, relacjach i innowacyjnych działaniach – spotkanie z liderem działań samopomocowych w Polsce i twórcą gdyńskiego Centrum Samopomocy, pedagogiem i pracownikiem socjalnym z krwi i kości Piotrem Harhajem i jego kosmicznymi akcjami! Jeśli chcesz się dowiedzieć, co ma Święty Walenty do róży, jaki jednoksiąg napisali ludzie z Trójmiasta (i nie tylko), spotkać się z doświadczeniem przezwyciężania kryzysów – we wtorkowy poranek odpakuj nasz mikołajkowy prezent i dołącz do spotkania online na ZOOM!
Read More o Zaproszenie na spotkanie z Piotrem Harhajem
aktualności

PRECOP 27 WHITE PAPER oraz RAPORT "ZIEMIANIE ATAKUJĄ 2022"

W ostatnich dniach ukazała się tzw. "Biała Księga" będąca efektem PRECOP27 - dwudniowej konferencja z udziałem ludzi biznesu, polityki, nauki, i sektora pozarządowego, której głównym celem było wypracowanie stanowisk wobec kluczowych kwestii światowego szczytu klimatycznego (UN Climate Change Conference 2022 – COP27). Konferencja odbyła się w dniach 18-19 października 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. W obradach jako członkini Prezydium Rady Klimatycznej przy UN Global Compact Network Poland (UN GC to największa światowa organizacja skupiająca zrównoważony biznes) wzięła udział dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ z Instytutu Socjologii UJ, pełniąca także funkcję Koordynatorki Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Read More o PRECOP 27 WHITE PAPER oraz RAPORT "ZIEMIANIE ATAKUJĄ 2022"
aktualności

16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć

Każdego roku w dniach 25 listopada - 10 grudnia, odbywa się międzynarodowa kampania 16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć. Podobnie jak w poprzednich latach, Uniwersytet Jagielloński włącza się w jego obchody. Mamy przyjemność i zaszczyt poinformować, iż tegoroczna edycja kampanii została objęta patronatem honorowym rektora UJ prof. Jacka Popiela. W imieniu Działu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania - Bezpieczni UJ chcielibyśmy zaprosić wszystkich do wzięcia udziału w organizowanych w ramach kampanii wydarzeniach – zachęcają Organizatorzy. Na kampanię wybrano dni pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka).
Read More o 16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć
aktualności

Relacja z konferencji "Dziedzictwo Bronisława Malinowskiego we współczesnych naukach społecznych i humanistyce..."

W dniach 26-27 września br. w murach Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Dziedzictwo Bronisława Malinowskiego we współczesnych naukach społecznych i humanistyce. W stulecie publikacji ‘Argonautów zachodniego Pacyfiku’. Konferencja wpisuje się w wieloletnią tradycję badań prowadzonych w Instytucie Socjologii UJ. Organizatorzy i organizatorki oparli wydarzenie na założeniu, że setna rocznica publikacji monografii Argonauci zachodniego Pacyfiku, będącej pierwszym raportem z badań terenowych na Wyspach Trobrianda, podczas których sformułowane i przetestowane zostały najważniejsze założenia etnografii Bronisława Malinowskiego, stanowi doskonałą okazję do podjęcia na nowo, w odświeżonej formule, refleksji nad jego obecnością we współczesnych naukach społecznych i humanistyce. Uczestnicy i uczestniczki konferencji podczas dwudniowych obrad podjęli refleksję nad tym, w jaki sposób "dzieło i życie” Bronisława Malinowskiego oddziałało na nauki społeczne i humanistykę oraz jak rozpoznania autora Argonautów można odczytać dziś z perspektywy obecnych nurtów badawczych i ciągle zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej.
Read More o Relacja z konferencji "Dziedzictwo Bronisława Malinowskiego we współczesnych naukach społecznych i humanistyce..."
aktualności

Profesor Piotr Sztompka na prestiżowej liście TOP 2%

Szanowni Państwo, z ogromną radością informujemy, że w prestiżowym gronie 2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie znalazł się Profesor Piotr Sztompka! Lista Top 2% opracowywana jest każdego roku przez kalifornijski Stanford University we współpracy z wydawnictwem Elsevier i firmą SciTech Strategies. Zestawienie zawiera nazwiska naukowców, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. Oceniana jest całość dorobku naukowego poszczególnych badaczy ze wszystkich dziedzin nauki według indeksu bibliometrycznego, który uwzględnia kryteria takie jak: indeks Hirscha, liczbę cytowań (z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor, miejsce i rolę na liście autorów (pierwsze, ostatnie miejsce).
Read More o Profesor Piotr Sztompka na prestiżowej liście TOP 2%