POTRZEBUJESZ POMOCY?

DOWIEDŹ SIĘ TUTAJ GDZIE JEJ SZUKAĆ I JAK JĄ OTRZYMAĆ
 

POSTĘPOWANIE W RAZIE STWIERDZENIA ZAKAŻENIA SARS-CoV-2 LUB SKIEROWANIA NA KWARANTANNĘ

W przypadku zakażenia koronawirusem lub skierowania na kwarantannę, należy niezwłocznie powiadomić władze Uczelni poprzez adres mailowy: covid19@uj.edu.pl oraz Dyrekcję Instytutu Socjologii UJ poprzez adres mailowy: anna.soczowka@uj.edu.pl