Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

SOCJOLOGIA - studia I stopnia

Nasze studia to gruntowna wiedza o życiu społecznym, szerokie horyzonty, wnikliwe i krytyczne widzenie kultury, gospodarki, mediów i polityki. To także szansa na uczenie się od najlepszych. Solidnie uczymy metod badań socjologicznych, gdyż umiejętność diagnozowania zjawisk społecznych to kluczowa kompetencja w bardzo wielu zawodach i obszarach rynku. Uczymy poprzez udział w badaniach, projektach i dyskusjach oraz poprzez współpracę z otoczeniem rynkowym i społecznym. Różnorodność oferty kursów pozwala studentom na stworzenie własnego, indywidualnego profilu studiów socjologicznych. Naszą pasją są badania zmieniającego się współczesnego społeczeństwa. Z przyjemnością Was nią zarazimy!

dr Ewa Kopczyńska


Dzięki naszym studiom:

 • zrozumiesz, jak funkcjonuje współczesne społeczeństwo, jaki wpływ mają na nas media, czym jest władza, jaką funkcję pełni dziś religia itp.
 • zdobędziesz umiejętność analizowania i wyjaśniania ludzkich zachowań, zarówno tych, które zachodzą w małych, jak i dużych grupach społecznych
 • będziesz potrafił/a zaprojektować i przeprowadzić badania społeczne oraz prezentować ich wyniki
 • nauczysz się krytycznie myśleć, wnikliwie analizować i twórczo projektować rozwiązania, co jest szczególnie cenione przez pracodawców

Elastyczne studiowanie

 • Program studiów pozwoli Ci w sposób elastyczny kształtować swoją ścieżkę studiowania.
 • Znaczna część kursów to tzw. kursy fakultatywne wybierane indywidualnie przez studentów/tki.
  Oznacza to, że możesz samodzielnie profilować studia pod kątem własnych zainteresowań. Współdecydujesz o tym, co i jak chcesz studiować!
 • Równocześnie baza w postaci kursów obowiązkowych dostarcza solidnej wiedzy socjologicznej i daje gwarancję najwyższej jakości kształcenia.
 • Potwierdzają to coroczne rankingi Perspektywy, w których od lat jesteśmy w pierwszej trójce najlepszych socjologii w Polsce! W edycji 2021 ponownie zajęliśmy II miejsce!

Różnorodność i zaangażowanie

 • Socjologia jest dziedziną, która patrzy na społeczeństwo przez różne pryzmaty. Tę wielość spojrzeń odzwierciedla nasza oferta kursów.
 • Znajdziesz w niej bloki zajęć poświęcone komunikowaniu i mediom, kulturze, ekonomii, nierównościom i społecznemu wykluczeniu, płci, rozwojowi, edukacji, problematyce miejskiej itp.
 • Na współczesne społeczeństwo nauczymy Cię spoglądać zarówno z poziomu mikro, jak i makro, widząc relacje międzyludzkie, ale i struktury oraz instytucje.
 • To, co nas łączy, to zaangażowanie - naprawdę lubimy to, co robimy (często nie tylko na uniwersytecie, ale także poza nim)!

Solidne przygotowanie badawcze

 • Naszym studentom i studentkom dajemy konkretną dawkę wiedzy i umiejętności z zakresu empirycznych badań społecznych - zarówno ilościowych, jak i jakościowych.
 • Wśród naszych kursów metodologicznych znajdziesz zarówno zajęcia poświęcone praktycznym aspektom badań jakościowych (np. prowadzeniu grup fokusowych), jak i analizie statystycznej. Kursy, które nauczą Cię wykorzystywać programy komputerowe w badaniach społecznych i takie, które pokażą zastosowania fotografii i filmu w procesie badawczym.
 • Z doświadczenia wiemy, że aby zdobyć określone umiejętności, trzeba PRÓBOWAĆ. I do "próbowania" siebie w roli badacza/badaczki zachęcamy naszych studentów i studentki. Służą temu obozy badawcze - specjalne kursy praktyczne, w trakcie których studenci realizują konkretne projekty i zadania badawcze lub zadania aplikacyjne (często we współpracy z firmami, instytucjami itp.).
 • W ramach obozów badawczych różnymi metodami badaliśmy m.in. funkcjonowanie sądów, relacje międzypokoleniowe, życie nastolatków, śląskość czy marketing religijny.

Aktywnie i praktycznie

 • Większość naszych kursów metodologicznych prowadzona jest warsztatowo i projektowo.
 • Ale aktywne metody nauczania i uczenia się stosujemy także na innych zajęciach. Wykorzystujemy filmy, analizujemy wyniki badań, przyglądamy się socjologicznym okiem fotografii, dyskutujemy w grupach, projektujemy.
 • Socjologicznych inspiracji poszukujemy również poza Instytutem, m.in. w muzeach czy w kinie (np. w ramach dyskusyjnego klubu filmowego), ale także spacerując i poznając przestrzeń, współpracując ze społecznością lokalną.
 • Wdrażamy się także w pracę zawodową - od II semestru studiów nasi studenci i studentki realizują praktyki zawodowe w wybranych firmach, instytucjach i organizacjach pozarządowych.

 

JEŚLI CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O STUDIACH I STOPNIA W IS UJ, ZOBACZ TUTAJ


Zobacz również informacje na temat kierunku socjologia w IS UJ na stronie studia.uj.edu.pl