Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Program studiów I stopnia na kierunku socjologia

ZOBACZ:


W trakcie trzech lat studiów studenci i studentki zobowiązani/e są:

 • zrealizować wszystkie obowiązkowe kursy kierunkowe 
 • zrealizować 40 godzin tutorialu
 • zrealizować 120 godzin lektoratu języka obcego na poziomie minimum B2
 • odbyć szkolenie z BHK
 • zrealizować 60 godzin zajęć z wychowania fizycznego
 • zrealizować 120 godzin praktyk zawodowych
 • wybrać z oferty zajęć fakultatywnych:
  - minimum pięć kursów z bloku socjologia szczegółowa
  - minimum jeden obóz naukowo-badawczy
  - minimum jeden kurs z oferty warsztatów trans- i interdyscyplinarnych 
  - odpowiednią liczbę tematycznych kursów fakultatywnych 
  - blok tematyczny Socjologia w działaniu


Aby ukończyć studia socjologiczne z tytułem licencjata/tki należy w ciągu trzech lat:

 • Uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS. Suma punktów ECTS uzyskanych w ciągu jednego roku powinna wynosić co najmniej 60 ECTS
 • Uzyskać zaliczenie seminarium licencjackiego
 • Napisać i złożyć pracę dyplomową
 • Zdać egzamin dyplomowy