Specjalizacja Analiza danych i badania społeczne

dr Szymon Czarnik - koordynator specjalizacji:

Skłamałbym określając studia w ramach specjalizacji jako lekkie, przyjemne i użyteczne. Użyteczne – jak najbardziej: nasi absolwenci (płci obojga) dzięki zdobytym kompetencjom analitycznym znajdują pracę w instytucjach publicznych i firmach badawczych; czasem sami takie firmy zakładają. Przyjemne – chyba też: przynajmniej nam, prowadzącym zajęcia, kontakt ze studentami żywo zainteresowanymi tematyką dostarcza sporo satysfakcji i mniemam, że satysfakcja jest obopólna (oczywiście nie wypada mi napisać nic innego, więc na wszelki wypadek radzę zapytać starsze koleżanki i kolegów). Lekkie – raczej nie, jeśli przez lekkie rozumiemy niewymagające wysiłku: kursy oferowane w ramach specjalizacji wymagają systematycznej pracy, którą staramy się wspierać przystępnymi materiałami dydaktycznymi i indywidualnym podejściem do potrzeb uczestników. Zajęcia mają charakter zdecydowanie praktyczny, ponieważ wszyscy prowadzący stale praktykują to, czego uczą: trzon specjalności to kursy analityczne prowadzone przez analityków. Zapraszamy!
 


Dr hab. Piotr Tadeusz Kwiatkowski, Prezes Zarządu TNS Polska: W TNS Polska (a wcześniej TNS Pentor) mam okazję współpracować z gronem młodszych koleżanek i kolegów, którzy wybrali niełatwy zawód badacza opinii i rynku po ukończeniu specjalizacji "Analiza danych i badania społeczne" (dawniej: „Badania rynku i analiza polityk publicznych") w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (...) Rozmawiając z pierwszymi osobami, które do nas przyszły zorientowałem się, że polska edukacja socjologiczna rozwija się i unowocześnia, a prof. Jarosław Górniak stworzył w Krakowie środowisko badawcze i dydaktyczne, w którym postrzega się socjologię jako dyscyplinę bliską życiu społecznemu i praktyce, dostarczającą narzędzi teoretycznych i badawczych pozwalających kompetentnie analizować zjawiska społeczne, polityczne i rynkowe, a także dokonywać ewaluacji polityk publicznych. (...) Z mojego punktu widzenia efekty są znakomite: absolwentki i absolwenci umieją szybko przystosować się do pracy zawodowej w firmie badawczej i odnoszą sukcesy. W dodatku wszyscy dobrze wspominają swoje studia i swoją specjalizację.

Piotr Komornicki, Prezes Predictive Solutions: Absolwenci tej specjalizacji są dobrze przygotowani, by rozpocząć pracę w firmach konsultingowych, usługowych i wdrożeniowych zajmujących się wykorzystywaniem analizy danych do wspierania procesów decyzyjnych oraz w firmach wykorzystujących analizę danych na własne potrzeby. Sami zatrudniliśmy wielu absolwentów tej specjalizacji jak i spotykamy ich w firmach, z którymi współpracujemy.

Marcin Rzepka, Kierownik Działu Badań Rynku, PMR Consulting & Research: Absolwenci, którzy wybrali tę specjalizację, doskonale odnajdują się na stanowiskach badaczy rynku, zarówno po stronie agencji badań rynku, jak również firm doradczych. Spotykając ich na swojej drodze zawodowej zawsze byłem pod dużym wrażeniem kompetencji zdobytych w ramach studiów.

Dlaczego warto wybrać tę specjalizację?

 • zajęcia w ramach specjalizacji prowadzą praktycy mający duże doświadczenie analityczne i rynkowe
 • przygotowujemy studentów do prowadzenia samodzielnych badań społecznych, marketingowych oraz ewaluacyjnych
 • dajemy praktyczne umiejętności przekazywania wyników badań na potrzeby różnego rodzaju odbiorców (środowiska naukowe, administracja publiczna, korporacje)
 • kształcimy umiejętności z zakresu zarządzania projektami (praca zespołowa, kompetencje komunikacyjne, zarządzanie czasem)
 • nasi absolwenci zyskują umiejętności projektowania i prowadzenia badań zarówno dla potrzeb sektora biznesowego (badania rynku, badania dla potrzeb zarządzania), sektora publicznego (badania opinii społecznej, diagnoza społeczna, ewaluacja programów publicznych), jak i organizacji pozarządowych

Dla kogo jest ta specjalizacja?

 • dla tych, którym zależy na najlepszym przygotowaniu metodologicznym
 • dla tych, którzy chcą prowadzić komercyjne badania rynkowe i społeczne
 • dla tych, którzy myślą o ciekawej i pewnej pracy po studiach

Gdzie mogą pracować absolwenci tej specjalizacji?

 • firmy badawcze
 • działy marketingu i działy badawcze firm
 • instytucje publiczne, jednostki samorządowe
 • agencje reklamowe i PR

Program specjalizacji

Kursy obowiązkowe:

 • Wielowymiarowa analiza danych
 • Zaawansowana wielowymiarowa analiza danych
 • Dobór próby w badaniach społecznych
 • Data mining w badaniach społecznych
 • Skalowanie w badaniach społecznych i marketingowych
 • Warsztaty analizy danych zastanych
 • Modelowanie strukturalne zmiennych ukrytych
 • Zarządzanie projektami
 • Marketing
 • Warsztaty badań marketingowych
 • Analiza i ewaluacja polityk publicznych
 • Warsztaty badań ewaluacyjnych

Przykładowe kursy do wyboru:

 • Socjologia gospodarki
 • Zaawansowany pomiar w badaniach społecznych (IRT)
 • Antropologia i badanie organizacji
 • Socjologia organizacji
 • Business communication
 • Komunikacja społeczna
 • Teoria gier jako narzędzie analizy socjologicznej
 • Ewaluacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Konsumpcjonizm i jego badanie


Zobacz pełną ofertę kursów dla studentów i studentek socjologii II stopnia w IS UJ: Aplikacja Sylabus UJ