Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Announcements

Zarządzenie Rektora UJ w sprawie: trybu rejestracji dorobku publikacyjnego pracowników i doktorantów UJ oraz podawania nazwy Uniwersytetu Jagiellońskiego przy afiliowaniu publikacji

16.01.2023
Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie: trybu rejestracji dorobku publikacyjnego pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podawania nazwy Uniwersytetu Jagiellońskiego przy afiliowaniu publikacji.
Read More o Zarządzenie Rektora UJ w sprawie: trybu rejestracji dorobku publikacyjnego pracowników i doktorantów UJ oraz podawania nazwy Uniwersytetu Jagiellońskiego przy afiliowaniu publikacji

Zaproszenie na spotkanie z cyklu "Socjologia (w) Wolności"

04.01.2023
Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Biblioteka Wolność zapraszają na drugie spotkanie z cyklu Socjologia (w) Wolności pt. „Niewidzialne i bezimienne?” – kobiety doświadczające bezdomności. Spotkanie odbędzie się w Bibliotece Wolność (Plac Wolności 4 w Łodzi) 12 stycznia 2023 roku (czwartek) w godzinach 17:00-19:00. W dyskusji poruszone zostaną kwestie specyfiki bezdomności kobiet, sposobów „radzenia sobie” z kryzysem bezdomności, czy też różnorodności sytuacji bezdomności. Uczestniczki dyskusji porozmawiają także o tym, jak mądrze i dobrze pomagać, jak mówić o bezdomności, a także jak rozmawiać z osobami, znajdującymi się w kryzysie bezdomności. Do rozmowy zaproszone zostały: Sylwia Góra - kulturoznawczyni, literaturoznawczyni, doktorka nauk humanistycznych, absolwentka Polskiej Szkoły Reportażu. Autorka książek „Ewa Kierska. Malarka melancholii (2020) oraz „Kobiety, których nie ma. Bezdomność kobiet w Polsce” (2022). Animatorka kultury, miłośniczka li
Read More o Zaproszenie na spotkanie z cyklu "Socjologia (w) Wolności"

Konkurs CLARIN-PL na najlepszą pracę badawczą z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

21.12.2022
Szanowni Państwo, chcielibyśmy gorąco zachęcić doktorantów i młodych naukowców do wzięcia udziału w konkursie CLARIN-PL na najlepszą pracę badawczą z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Do konkursu można zgłaszać niezrealizowane lub częściowo zrealizowane projekty badawcze, które wykorzystują infrastrukturę CLARIN-PL, a także projekty już zrealizowane, które mogą zostać poddane weryfikacji i przemyślenia możliwego rozszerzenia lub modyfikacji. Konkurs skierowany jest do doktorantów i naukowców, którzy obronili doktorat najwcześniej 5 lat przed dniem złożenia wniosku. Celem konkursu jest zwiększenie społecznej świadomości na temat możliwości zastosowania humanistyki cyfrowej w badaniach oraz upowszechnianie rozwiązań inżynierii języka w środowisku akademickim. Przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe. Termin przesyłania wniosków mija z dniem 8 stycznia 2023 r. Link do szczegółowych informacji nt. konkursu: https://clarin-pl.eu/index.php/2022/12/14/przedluzenie-terminow-skladania-wnioskow-w-konkursie-clarin-pl-dla-doktorantow-i-mlodych-naukowcow-na-najlepsza-prace-badawcza-z-zakresu-nauk-humanistycznych-i-spolecznych/
Read More o Konkurs CLARIN-PL na najlepszą pracę badawczą z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

Oferta współpracy przy realizacji projektu Inkubator Włączenia Społecznego

20.12.2022
Szanowni Państwo, w związku z projektem Inkubator Włączenia Społecznego realizowanym przez Uniwersytet Jagielloński (Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ) w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej zapraszamy osoby zatrudnione na Uniwersytecie Jagiellońskim do współpracy przy realizacji wywiadów jakościowych. Kogo szukamy? Osoby z doświadczeniem w realizacji badań jakościowych, która zrealizuje w grudniu min. 4 wywiady w dwóch rodzinach zamieszkujących okolice Torunia. Czas trwania wywiadu to ok. 60 min. Jak wygląda organizacja? Wywiady są wcześniej umawiane, więc można zrealizować je w ramach jednej delegacji. W kontakcie z rodzinami i z dojazdem na miejsce pomaga obecny na miejscu Grantobiorca. Wywiady są realizowane zgodnie z przygotowanym przewodnikiem, po zapoznaniu się z materiałami dot. przedmiotu badania, nagrywane i sporządzana jest automatyczna transkrypcja. Badacz/ka przygtowuje notatkę z wywiadów. Za realizację wywiadu będziemy wypłacać dodatek (wysokość do przekazania zainteresowanym) plus zwracamy koszty delegacji.
Read More o Oferta współpracy przy realizacji projektu Inkubator Włączenia Społecznego

Nagroda im. Wyhowskiego: nabór 2023

19.12.2022
KAPITUŁA NAGRODY IM. IWANA WYHOWSKIEGO ogłasza nabór kandydatur do Nagrody Głównej i Staży Naukowych NA ROK AKADEMICKI 2023/24 NAGRODA im. IWANA WYHOWSKIEGO: 12-miesięczny pobyt naukowo-dydaktyczny na 6 polskich uniwersytetach dla kandydata z zakresu nauk humanistycznych oraz STAŻE PRZY NAGRODZIE: 4-miesięczne pobyty badawcze na 2 polskich uniwersytetach dla kandydatów z zakresu nauk społecznych nauk ścisłych nauk ekonomicznych nauk technicznych nauk rolniczych bibliotekoznawstwa Program finansowany jest solidarnie przez 20 polskich uczelni i jednostek naukowych.
Read More o Nagroda im. Wyhowskiego: nabór 2023