e-Biblioteka Instytutu Socjologii UJ

Informujemy, że uruchomiona została e-Biblioteka Instytutu Socjologii UJ

Studenci i studentki Instytutu Socjologii UJ mogą zalogować się do e-Biblioteki IS UJ wykorzystując indywidualne, przesłane każdemu z Państwa drogą mailową login i hasło. Po pierwszym zalogowaniu do systemu dane te neleży zmienić!