Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Dr Ewa Krzaklewska

Dr Ewa Krzaklewska

position: assistant professor

E-mail: ewa.krzaklewska@uj.edu.pl

Scientific and research interests

 • youth sociology, research on young generations in Poland, youth policies and youth work
 • youth mobility: academic mobility, Erasmus, migration
 • gender equality, especially in science and research, equality policies, gender equality plans

Publications

 • Taru, Marti, Ewa Krzaklewska, Tanya Basarab (red). 2020. Youth worker education in Europe. Policies, structures, practices. Strasbourg: Council of Europe. (PUBLIKACJA)
 • Krzaklewska Ewa. 2019. Youth, Mobility and Generations – the Meanings and Impact of Migration and Mobility Experiences on Transitions to Adulthood. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 1 (171): 41-59.
 • Cairns, David, Ewa Krzaklewska, Valentina Cuzzocrea, and Airi-Alina Allaste. Mobility, Education and Employability in the European Union : Inside Erasmus. Cham: Palgrave Macmillan, 2018
 • Krzaklewska, Ewa (red.) 2018. Co nam daje równość? Wpływ równości płci na jakość życia i rozwój społeczny w Polsce, Kraków: WUJ.
 • Sekuła, Paulina, Justyna Struzik, Ewa Krzaklewska, and Ewelina Ciaputa. Gender Dimensions of Physics : A Qualitative Study from the European Research Area. GENERA : Gender Equality Network in the European Research Area, 2018. (PUBLIKACJA)
 • Krzaklewska, Ewa. 2017. W stronę międzypokoleniowej współpracy?: wyprowadzenie się z domu rodzinnego z perspektywy dorosłych dzieci i ich rodziców. Societas / Communitas 2 (24): 159-176
 • Devlin, Maurice, Søren Kristensen, Ewa Krzaklewska, Magda Nico (red.). 2017. Learning mobility, social inclusion and non-formal education: Access, processes and outcomes. Strasbourg: Council of Europe.
 • Warat, Marta, Ewa Krzaklewska, Anna Ratecka, Krystyna Slany (red.). 2016. Gender equality and quality of life. Perspectives from Poland and Norway. Frankfurt am Main: Peter Lang
 • Slany, Krystyna, Ewa Krzaklewska, Marta Warat. 2016. Równość płci w przebiegu życia: wskazania dla polityki społecznej. Przegląd Socjologiczny 65 (2): 11-32.
 • Ciaputa, Ewelina, Beata Kowalska, Ewa Krzaklewska, Anna Ratecka, Krystyna Slany, Beata Tobiasz-Adamczyk, Marta Warat i Barbara Woźniak. Równość płci i jakość życia. Raport z badań sondażowych. 2016. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Feyen, Ben, Ewa Krzaklewska (red). 2013. The ERASMUS Phenomenon – Symbol of a New European Generation? Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Krzaklewska, Ewa, Howard Williamson. 2013. Youth policy in Ukraine. Conclusions of the Council of Europe international review team. Strasbourg: Council of Europe. 193 str. (także w tłumaczeniu na jęz. ukraiński: Молодіжна політика в Україні)