Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Kalendarz egzaminów

Antropologia społeczne
prowadzący: dr hab. Marcin Lubaś, prof. UJ
12.09.2024, godz. 10:00 - 12:00
sala 60

Media a społeczeństwo - warsztaty
prowadząca: dr Anna Szwed
5.09.2024, godz. 10:00 - 11:00
sala 81

Metody empirycznych badań społecznych
prowadzący: dr hab. Marcin Kocór, prof. UJ
9.09.2024, godz. 11:00
sala 79

Prawo ochrony danych osobowych w badaniach społecznych
prowadząca: dr Elżbieta Gudowska-Natanek
2.09.2024, godz. 16:00
9.09.2024, godz. 16:00
sala 61

Socjologia miasta
prowadząca: dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ
5.09.2024, godz. 13:00
sala 81

Wprowadzenie do analizy dyskursu
prowadząca: dr hab. Barbara Jabłońska, prof. UJ
4.09.2024, godz. 10:00 - 11:30
sala 60

Web Content Display Web Content Display

Harmonogramy zajęć w IS UJ


Data opublikowania harmonogramu: 5 lipca 2024 r.

Terminy zajęć:

 • PR w praktyce (studia II stopnia, specjalizacja Komunikowanie społeczne)
 • Analiza rynku mediów (studia II stopnia, specjalizacja Komunikowanie społeczne)
 • czwarta grupa ćwiczeń kursu Studia nad ludnością i rodzinami (studia I stopnia)
 • niektóre Tutoriale i Seminaria (studia I i II stopnia)

zostaną podane na początku września 2024 r.

STUDIA I STOPNIA

Tematyczne kursy fakultatywne

 • Gender and Democracy in Poland
  dr Marta Warat
 • Metody analizy danych tekstowych (od informacji do wiedzy – analizy kontekstowe)
  dr Grzegorz Bryda
 • Polityki równościowe
  dr Marta Warat
 • Social and Political Philosophy
  prof. dr hab. Riccardo Campa
 • Socjologia przyszłości: wyobrażenia
  dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ
 • Tożsamości indywidualne i zbiorowe w Europie Środkowowschodniej
  prof. dr hab. Irena Borowik


Socjologie szczegółowe

 • Socjologia gospodarki i rynku pracy
  dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ


Obozy naukowo-badawcze

 • Diagnoza funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości. Monitoring sądów rejonowych
  dr hab. Kaja Gadowska, prof. UJ
 • Religia jako pamięć i dziedzictwo kulturowe, część I i II
  prof. dr hab. Irena Borowik, dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ
 • Równość płci w szkolnictwie wyższym i nauce – część I
  dr Marta Warat, dr Ewa Krzaklewska


Socjologia w działaniu

 • Współczesna kultura i sztuka
  dr hab. Barbara Jabłońska, prof. UJ


Inne

 • Sociology in the International Context: Variety of Perspectives (2)
  dr Daria Łucka


STUDIA II STOPNIA

 • Astrosociology
  prof. dr hab. Riccardo Campa
 • Duchowość w cyberświecie
  dr Agata Rejowska
 • Komunikowanie międzyludzkie
  dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ
 • Miasto i jego instytucje
  dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ
 • Miasto, miejskość i digital shift
  dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ
 • Socjologia muzyki cyfrowej
  dr hab. Barbara Jabłońska, prof. UJ
 • Sociology in the International Context: Variety of Perspectives (2)
   dr Daria Łucka

STUDIA I STOPNIA

Tematyczne kursy fakultatywne

 • Feminizm: perspektywa lokalna i globalna
  dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ
 • Między religijnością a duchowością - pluralizm religijny we współczesnej Polsce
  dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ
 • Polskie drogi do dobrobytu
  ​prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn

STUDIA II STOPNIA

Tematyczne kursy fakultatywne

 • Feministyczne rekonfiguracje
  dr Marta Warat

STUDIA I STOPNIA

Tematyczne kursy fakultatywne

 • Jak pamiętają narody? Pamięć zbiorowa jako źródło obecnych kryzysów międzywspólnotowych [sylabus kursu]
  dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ