Święto Instytutu Socjologii 2018

18 maja 2018 r. odbyło się Święto Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak co roku, tego dnia przyznane zostały nagrody dla pracowników wyróżniających się w ostatnim roku w działalności naukowej i dydaktycznej, a także nagrody dla najaktywniejszych studentek i studentów Instytutu Socjologii UJ. W części artystycznej wystąpili uczestniczki i uczestnicy Studium Piosenki Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie - wśród nich studentki i studenci Instytutu Socjologii UJ.

Data publikacji: 07.09.2018
Osoba publikująca: Anna Szwed