mgr Adam Dąbrowski

position: scientific assistant
e-mail: adamdabrowski.mail@gmail.com

mgr Adam Dąbrowski - sociologist, Europeanist. Employed at the Institute of Sociology of the Jagiellonian University within the framework coordinated by dr hab. Piotr Nowak of the SUFISA Project (Sustainable Finance Agriculture and Fiisheries, grant agreement no: 635577) held as part of the European Union's Horizon 2020 Program. A third-cycle student at the Faculty of Philosophy of the Jagiellonian University, under the chairmanship of prof. dr hab. Piotr Sztompka is working on a doctoral dissertation on the use of new technologies for social mobilization in rural areas. Since 2013, he has a been Member of the Board the Socjometr Foundation - Laboratorium Rozwiązań społecznych, of which he is the founder.

Scientific interests

  • Sociology of mass communication
  • Sociology of rural areas
  • Sociology of sport
  • Civic activity and local development
  • Methodology of social research

Publications

  • „Analiza oddziaływania KRS i związków rewizyjnych na zrzeszone spółdzielnie", [w:] Zbigniew Brodziński, Leszek Leśniak, Jarosław Bomba (red.) „Stan i perspektywy rozwoju spółdzielczości wiejskiej w Polsce", CDR: 203-217, Kraków 2015.
  • „Postawy doradców rolniczych wobec spółdzielczości", z P. Nowak (IS UJ), [w:] „Spółdzielczość w świadomości rolników i doradców oraz praktyczne wykorzystywanie idei spółdzielczej do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich". CDR: 44-71, Kraków 2013.
  • „Roszczeniowość i zaradność – dwie siły, jeden cel: sprostać zmianom", „Człowiek ważniejszy niż urząd. Rola kontaktów nieformalnych w zarządzaniu gminą", „(Nie) zależne media lokalne, czyli o specyfice małych społeczności w kontekście wolnych mediów" [w:] Anna Olech (red.) „Przepis na uczestnictwo. Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce", Tom II, ISP: 155- 169, 199-211, 233-244, Warszawa 2013.
  • „Szanse i zagrożenia dla publicznego doradztwa rolniczego w opinii kadry zarządzającej doradztwem publicznym oraz doradców pracujących w publicznych jednostkach doradztwa rolniczego" [w:] Józef Kania, Leszek Leśniak (red.) „Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi" z P. Nowak (IS UJ), CDR: 9-21, Kraków 2013.
  • „Kondycja publicznego doradztwa rolniczego w Polsce w opinii kadry zarządzającej i pracowników", z P. Nowak (IS UJ), Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 3., s. 5.20, 2013.

Projects

2015

Evaluation of Local Development Strategies of Świętokrzyskie Local Action Groups (ŚSLGD, Leader) (project coordinator, co-author of the report)

2014

"Hospitality of Krakow households in the context of World Youth Days 2016" (co-founder of the project, co-author of the report)

"Social closing (out) of space. Perception and cognitive schematisation of physical space by socially excluded people and their impact on territorial behaviors (NCN DEC-2012/05 / B / HS6 / 03876) (field researcher)

2013

"Cooperatives in the awareness of farmers and advisers and practical use of the cooperative idea for the development of entrepreneurship in rural areas (FAPA 59 / KSOW / PN-AB / 2013) (field researcher, author of a part of the report and publication)

"Integrated social economy support system" (ISP, POKL 1.19) (co-founder of the project, co-author of the report)

"Public agricultural consulting in the face of challenges of the future and expectations of rural residents (CDR o / Kraków) (field researcher, author of a part of the report and publication)

Let's decide together. Strengthening participatory mechanisms in creating and implementing public policies and making public decisions (ISP, POKL 5.4) (field researcher, author of some publications)