mgr Adam Dąbrowski

position: scientific assistant

e-mail: adamdabrowski.mail@gmail.com

mgr Adam Dąbrowski - sociologist, europeanist. Employed at the Institute of Sociology of the Jagiellonian University under the supervision of Professor Piotr Nowak GROWID project: Caring farms in rural development in the face of demographic challenges (NCBiR financing). A third-cycle student at the Faculty of Philosophy of the Jagiellonian University, where under the leadership of Professor Piotr Sztompka is working on a doctoral dissertation on the use of new technologies for social mobilization in rural areas. Since 2013, he has been a member of the Management Board of the Socjometr Laboratorium Rozwiązań Społecznych Foundation, of which he is the founder.

Scientific interests

 • new technologies
 • rural sociology
 • sociology of sport
 • civic activity and local development
 • methodology of social research

Publications

2020

 • Sanetra-Szeliga, J., Purchla, J., Knaś, P., Kozioł, A. and Dąbrowski, A. (2020) “Wrocław 2016 European Capital of Culture : new urban vision based on culture, heritage, and social dialogue,” in Ponzini, D., Bianchini, F., Georgi-Tzortzi, J.-N., and Sanetra-Szeliga, J. (eds) Mega-events and heritage : the experience of five European cities. Krakow : International Cultural Centre, pp. 102–182. PUBLIKACJA (Accessed: April 6, 2020).


2019

 • Tworzenie i wdrażanie Gminnych Programów Opieki nad Zabytkami (GPOnZ). Raport z ogólnopolskich badań społecznych.
 • Kotkiewicz, M., & Dąbrowski, A. (2019). Ekonomia społeczna a Lokalne Grupy Działania  : wzajemna szansa dla rozwoju lokalnego. In J. Pach, R. Śliwa, & W. Maciejewski (Eds.), Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko (pp. 107–116). Warszawa : CeDeWu.
 • Dąbrowski, A. (2019). Youtubowe kreacje : miejsca, ludzie i kultura. In M. Bogunia-Borowska (Ed.), Współczesny świat dziecka : media i konsumpcja (pp. 271–287). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.


2018

 • Chabiera A., Dąbrowski A., Fortuna-Marek A., Kozioł A., Lubaś M., Nowak P., Skaldawski B., Stępnik K., Polacy wobec dziedzictwa : raport z badań społecznych, Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, stron 144.


2017

 • Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy. Raport z badań. Publikacja opracowana w ramach projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – budowa sieci współpracy”, CDR Kraków, stron 47.
 • Dąbrowski A., Metoda studium przypadku krok po kroku. Studia Socjologiczne, nr 4(4) 2017.

Projects

 • 2019 -2021: Badanie Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG. Projekt „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych” (GROWID ID: 391773). Wartość projektu: 4 191 912 zł. Asystent badawczy.
 • 2019: Badania „Wdrażanie Gminnych Programów Opieki nad Zabytkami i związane z tym uwarunkowania i problemy”. Badanie finansowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, wartość projektu 44.500 zł. Koordynator, główny wykonawca projektu.
 • 2019: Badanie Heritage Opportunities/Threats Within Mega-Events in Europe Changing Environments, New Challenges and Possible Solutions for Preservation in Mega-Events Embedded in Heritage-Rich European Cities. Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu JPICH Heritage in Changing Environments - wsparcie badań naukowych nad dziedzictwem kulturowym w ramach Joint Programming Initiative on Cultural Heritage (JPICH). Badacz.
 • 2018 – 2021: Kierownik projektu „Ewaluacja Świętokrzyskiej Sieci Lokalnych Grup Działania 2018-2022”, wartość projektu: 202.800 zł
 • 2018: Badanie Myśl lokalnie, działaj globalnie: Polscy rolnicy w globalnym świecie rozwoju zrównoważonego i odporności na kryzys, projekt realizowany w ramach środków NCN MAESTRO 7 (2015/18/A/HS6/00114), wartość projektu: 1 886 600,00 zł. Badacz.
 • 2018: Badanie „Dziedzictwo w opinii wójtów i dyrektorów GOK”. Projekt realizowany w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wartość projektu: 6 150,00 zł. Badacz.
 • 2015 - 2019: Badanie „Sustainable finance for sustainable agriculture and fisheries”, SUFISA finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020 (Sustainable Finance Agriculture and Fisheries, grant agreement no: 635577). Wartość całego projektu: € 4 863 662, w tym budżet krajowy: € 184 400. Asystent badawczy.