dr Adam Mielczarek

Scientific interests

 • sociology of social movements
 • Social movement "Solidarity" and anti-communist opposition
 • Local government

Publications

Books:

 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych. (z Pawłem Swianiewiczem, Joanną Krukowską, i Martą Lackowską), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 • Szafarze darów europejskich. Kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach (z: Pawłem Swianiewiczem, Janem Herbstem i Martą Lackowską), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 • Śpiący rycerze. Szeregowi działacze warszawskiego podziemia wydawniczego lat osiemdziesiątych (z: Aleksandrą Domańską, Janem Strękowskim i Pawłem Swianiewiczem), Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Warszawa 2006.
 • Nierówne koalicje – liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania rozwojem (z: Pawłem Swianiewiczem i Urszulą Klimską), Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004.
 • Historia Idei Politycznych tom I i II (z: Krzysztofem Pielińskim i Maciejem Tańskim pod kierownictwem prof. Stanisława Filipowicza) - Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995-2012 (4 wydania).

Articles:

 • „Wojna interpretacji. Lata osiemdziesiąte XX wieku i upadek komunizmu w świadomości potocznej Polaków", Working Papers on the Solidarity Movement 1/2012.
 • „Społeczny skład podziemnych grup opozycji Warszawy, Siedlec i Rzeszowa w latach 1982–1989", "Pamięć i Sprawiedliwość", 1/2013.
 • „Wolność słowa czy niepodległość? Różnorodność motywacji i tożsamości szeregowych działaczy podziemia wydawniczego", w: Noszczak, Bartłomiej (red.) Warszawa niezłomna. Antysystemowe formy opozycji i oporu społecznego w stolicy (1980 – 1989), Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2013.
 • „Scenariusz bez alternatywy. Zapomniana lekcja pierwszej Solidarności", w: „Wolność i Solidarność. Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury" 4/2012, Europejskie Centrum Solidarności.
 • "Ruch «Solidarności» w świetle teorii ruchów społecznych", w: Ciechorska-Kulesza, Karolina, Kossakowski Radosław, Łuczeczko, Paweł, Kultura Solidarności. Socjologiczno-antropologiczne analizy kulturowego dziedzictwa „Solidarności", Wydawnictwo Orbis Exterior, Pszczółki 2011.
 • „Przemiany roku 1989 w oczach szeregowych działaczy podziemia" w: Krzysztof Brzechczyn (red.), Interpretacje upadku komunizmu w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. (Studia i materiały poznańskiego IPN, t. XIV). Poznań, Instytut Pamięci Narodowej, 2011, s. 251–262
 • "Georgian Local Government Reform: State Leviathan Redraws Borders?", Local Government Studies, 2010, vol. 36, No. 2, s. 291-311 (z Pawłem Swianiewiczem).
 • "Polish solectwo – A Latent Field for Rural Governance" (z Martą Derek), w: Peteri, Gabor, Mind Your Own Business. Community Governance in Rural Municipalities, Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Initiative - Budapest.
 • „Lost Capital-the Intelligentsia Current o Underground «Solidarity» in Free Poland", w: "Polish Sociological Review" 3(163) 2008.
 • „Czy polski trzeci sektor jest spadkobiercą podziemia lat osiemdziesiątych?", w: „Trzeci Sektor" nr 11, jesień/zima 2007.
 • „Uneven Partnerships: Polish city leaders in search of local governance" (z Pawłem Swianiewiczem i Urszulą Klimską) w: Hubert Heinelt, David Sweeting and Panagiotis Getimis (ed.), Legitimacy and Urban Governance. A cross-national comparative study, Routledge 2006.
 • „Bezradność i autorytaryzm" w: A miało być tak pięknie..., Barbara Lewenstein i Wojciech Pawlik (red.), ISNS UW 1994.

Currently implemented projects

 • „Opozycja – «Solidarność» – Podziemie. Próba teoretycznego ujęcia doświadczenia opozycyjnych ruchów społecznych ostatniej dekady PRL"; projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki 2013/08/S/HS6/00199 (od 2013 w strukturach Wydziału Filozoficznego UJ). Kierownik projektu.
 • „Solidarność – geneza rewolucji, mobilizacja i demobilizacja ruchu. Solidarność, nowe podejścia do ruchu społecznego"; projekt finansowany z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (od 2013 w strukturach ISP PAN pod kierunkiem dr hab. Marcina Zaremby). Wykonawca.
 • „Miejski recycling. Wykorzystanie obszarów poprzemysłowych na funkcje czasu wolnego w polskich miastach"; projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki nr 2011/03/B/HS4/03878 (od 2012 w strukturach Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW pod kierunkiem dr Marty Derek). Główny wykonawca.
 • "Polskie i litewskie doświadczenie sprzeciwu wobec systemu komunistycznego: podobne czy wspólne dziedzictwo?" projekt finansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2013" (2013 w strukturach Centrum Studiów Litewskich UJ pod kierunkiem dr Małgorzaty Stefanowicz). Wykonawca.