dr Agata Dziuban

position: assistant professor

e-mail: agata.dziuban@uj.edu.pl

Dr. Agata Dziuban - sociologist, outreach worker and translator. Involved in the implementation of research projects devoted to the situation of sexually workers in Poland and in Europe. In 2016-2019 a member of the research team of the project "Disentangling European HIV / AIDS Policies: Citizenship, Activism and Health" (EUROPACH). Leader of the Polish team in the international project "CrimScapes: Navigating citizenship through European landscapes of criminalization" financed by New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe (NORFACE), 2020-2023.

Research interests

 • sociology of sex work
 • HIV sociology
 • sociology of public and health policies
 • criminalization policy
 • body sociology
 • cultural sociology
 • medical anthropology
 • qualitative methods in social research

Publications

2021
 • Dziuban, A., Możdrzeń, M., Ratecka, A. (2021) “Very little but a lot.” Solidarity within the sex workers' community in Poland during the COVID-19 pandemic, Gender, Work & Organization 28(52): 366-377, PUBLICATION
 • Dziuban, A., Sekuler, T. (2021) Mapping HIV-Related Figures of Risk in Europe’s Blood Donation Regime, European Journal of Cultural Studies 24(1): 184–201.
 • Dziuban, A., Sekuler, T. (2021) The temporal regimes of HIV/AIDS activism in Europe: chrono-citizenship, biomedicine and its others, Critical Public Health 31(1): 5-16.
 • Rosengarten, M., Sekuler, T., Binder, B., Dziuban, A., Banziger, P.P. (2021) Beyond biological citizenship: HIV/AIDS, health, and activism in Europe reconsidered, Critical Public Health 31(1): 1-4
 • Binder, B., Banziger, P.P., Dziuban, A., Rosengarten, M., Sekuler, T. (eds.) (2021) Beyond Biological Citizenship – Special Issue, Critical Public Health 31(1).

2020
 • Dziuban, A., Sekuler, T., Struzik, J. (2020) A Living Memory of HIV/AIDS Activism in European w: Creative Sick States: AIDS, HIV, CANCER, Zofia nierodzińska, Jacek Zwierzyński (eds.). Poznań: Galeria Miejska Arsenał, pp. 284-294.
 • Dziuban, A., Sekuler, T., Struzik, J. (2020) Żywa pamięć o aktywizmie HIV/AIDS w Europie w: Kreatywne stany chorobowe: AIDS, HIV, RAK, Zofia nierodzińska, Jacek Zwierzyński (eds.). Poznań: Galeria Miejska Arsenał, pp. 266-283
 • Dziuban, A., Dziuban, Z. (2020) Conditioned Support: Necropolitics and solidarity in times of crisis, Biennale Warszawa, PUBLICATION
 • Dziuban, A., Dziuban, Z. (2020) Warunkowanie wsparcia. Nekropolityka i solidarność w dobie kryzysu, Biennale Warszawa, PUBLICATION
 • Dziuban, A. (2020) The Weaponization of Homophobia in Pre-Election Poland, Genderblog, Humboldt-Universitat zu Berlin, PUBLICATION
 • Dziuban, A., Januschke, E., Klöppel, U., Sekuler, T. & Struzik, J. (2020) The European HIV/AIDS Archive (EHAA): Building a Queer Counter Memory, in J. Weston (ed.), Histories of HIV/AIDS in Western Europe. Manchester: Manchester University Press, przyjęty do publikacji 
 • Dziuban, A., Struzik, J., Cetin, Z., Faust, F., Nicholls, E. J., Oertel, N., Sekuler, T., Turan, A. (2020) HIVstorie: Żywe polityki / HIVStories: Living Politics, Warszawa: Biennale, Kraków: Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

2019
 • Dziuban, A., Stevenson, L. (2019) Reflecting on Labour Exploitation in the Sex Industry, in S. Dewey, I. Crowhurst, C. Izugbara (eds.), Routledge International Handbook of Sex Industry Research. London & New York: Routledge, pp. 405-417.
 • Dziuban, A., Struzik, J., Cetin, Z., Faust, F., Nicholls, E. J., Oertel, N., Sekuler, T., Turan, A. (2019) HIVstories: Living Politics Berlin: Humboldt-Universitat zu Berlin

2018
 • Dziuban, A. (2018) Dekryminalizacja, praca, intersekcjonalność, uznanie : ramy ruchu pracownic i pracowników seksualnych w Europie, Przegląd Socjologii Jakościowej 14(1): 12-44; PUBLICATION
 • Dziuban, A., Stevenson, L. (2018) Silent no more: self-determination and organization of sex workers in Europe, in: S. Jahnsen, H. Wagenaar (eds.), Assessing Prostitution Policies in Europe, London, New York: Routledge, pp. 376-392.
 • Dziuban, A., Tomanek, P. (2018) Cultural Reflexivity in Poland and Beyond: Introduction, Societas/Comunitas 1-1 (25-1): 1-14; PUBLICATION
 • Dziuban, A., Tomanek, P., red. (2018) Cultural Reflexivity in Poland and Beyond, Societas/Comunitas 1-1(25-1).

2017
 • Dziuban, A., Ratecka, A. (2017) Sprostytuowane, zranione, wrobione : konstruowanie reprezentacji pracownic seksualnych w dyskursie abolicyjnym, LUD 101: 167-198; PUBLICATION
 • Dziuban, A., Sekuler, T. (2017) Mapping HIV-related figures of risk in Europe’s blood donation regime, Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health (EUROPACH) Working Paper No. 17-001/1; PUBLICATION

2016
 • Dziuban, A., Król, A. (2016) Język, stereotypy, zmiana: o społecznych konsekwencjach nazywania, w: M. Mijas i in. (red.) Język, media, HIV: obraz zakażenia i osób seropozytywnych w artykułach prasowych, Kraków: Stowarzyszenie Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS "Jeden Świat", s. 27-42; PUBLICATION
 • Dziuban, A. (2016) Exploitation: Unfair labour arrangements and precarious working conditions in sex industry, Community Report, ICRSE; PUBLICATION

2015
 • Dziuban, A., Friedman, S. (2015) A gap in science’s and the media images of people who use drugs and sex workers: research on organizations of the oppressed. Substance Use & Misuse 50(4): 508-511.
 • Dziuban, A. (2015) Structural violence. Social and Institutional Oppression experienced by sex workers in Europe. Community Report, ICRSE; PUBLICATION
 • Dziuban, A., Stevenson, L. (2015) Nothing about us without us!: Ten years of sex workers' rights activism and advocacy in Europe, ICRSE; PUBLICATION
 • Dziuban, A., Fedorko, B. (2015) Training manual on sex work, HIV and human rights, ICRSE; PUBLICATION

2014
 • Dziuban, A. (2014) Good Practice in Sex Worker-Led HIV Programming. Regional Report: Europe, NSWP; PUBLICATION

2013
 • Dziuban, A. (2013) Gry z tożsamością. Tatuowanie ciała w indywidualizującym się społeczeństwie polskim, Monografia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Toruń: Wydawnictwo UMK.
 • Dziuban, A. (2013) Starzejące się ciało w społeczeństwie somatycznym, Zeszyty Pracy Socjalnej 28(1): 13-25; PUBLICATION

2012
 • Dziuban, A., Leszczyńska, K., red. (2012) Płeć kulturowa a teorie socjologiczne, Studia Humanistyczne AGH 11(2).
 • Dziuban, A., Leszczyńska, K. (2012) Pomiędzy esencjalizmem a konstruktywizmem. Płeć (kulturowa) w refleksji teoretycznej socjologii – przegląd koncepcji, Studia Humanistyczne AGH 11(2): 13-34; PUBLICATION
 • Dziuban, A., Leszczyńska, K. (2012) Od redakcji. Płeć kulturowa a teorie socjologiczne, Studia Humanistyczne AGH 11(2): 7-10; PUBLICATION
 • Dziuban, A. (2012) 'Ja' zapisane na skórze. Tatuowanie ciała jako praca tożsamościowa w indywidualizującym się społeczeństwie polskim, Przegląd Socjologii Jakościowej 8(2): 200-227; PUBLICATION

2011
 • Dziuban, A. (2011) Tatuowanie ciała jako element konstruowania jednostkowej tożsamości w społeczeństwie zindywidualizowanym, w: R. Furman, E. Litak, H. Bożek (red.), Pejzaże tożsamości. Teoria i empiria w perspektywie interdyscyplinarnej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2010
 • Dziuban, A. (2010) Społeczny obraz starości i postrzeganie własnego ciała w procesie starzenia, Gerontologia Polska 18(3): 140-147; PUBLICATION

2009
 • Dziuban, A. i in. (2009) Poziom wiedzy na temat ‘pigułki gwałtu' wśród studentów", Przegląd Lekarski 66(6): 301-310.

2008
 • Dziuban, A. (2008) System religijny w czasach globalizacji. Fundamentalizm i inkluzja z perspektywy teorii systemowej Niklasa Luhmanna, Poznańskie Studia Teologiczne tom 22: 319-336.
 • Dziuban, A. (2008) Doświadczenie religijne jako doświadczenie transgresyjne", Kwartalnik Religioznawczy Nomos 61-61.

2007
 • Dziuban, A. (2007) Spirituality and the Body in Late Modernity, Religion Compass 1: 479-497; PUBLICATION
 • Dziuban, A. (2007) Wstręt i jego rola w określaniu granic cielesności", Filozoficznie, www.filozoficznie.pl
 • Dziuban, A. (2007) Socjologia i problem cielesnej konstytucji człowieka", w: J. Bator, A. Wieczorkiewicz (red.), Ucieleśnienia. Ciało w perspektywie współczesnej humanistki, Warszawa: IFiS PAN.
 • Dziuban, A, (2007) Ciało a tożsamość społeczna z perspektywy konstruktywistycznej socjologii ciała, w: J. Leoński, U. Kozłowska (red.), W kręgu socjologii interpretatywnej. Badania jakościowe nad tożsamością, Szczecin: Economicus.

Ongoing projects

 • Principal Investigator and Senior Researcher in the project "CrimScapes: Navigating citizenship through European landscapes of criminalisation" funded by New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe (NORFACE), 2020-2023.
 • Habilitation project "(nie)Wypowiedziane obywatelstwo", devoted to the situation of sexually workers in Europe in the light of the theory of citizenship, carried out at the Institute of Sociology of the Jagiellonian University (2012-2021).

Finished projects

 • Principal Investigator and Senior Researcher in the project “Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health (EUROPACH)” funded by the Humanities in the European Research Area (HERA), with Prof. Dr. Beate Binder Institute for European Ethnology, Humboldt University Berlin, Germany; Prof. Dr. Marsha Rosengarten, Goldsmiths University of London, United Kingdom; Prof. Dr. Martin Lengwiler, Department of History, University of Basel, Switzerland (2016-2019): europach.eu
 • Project “Improving Treatment Engagement and Adherence for People Who Inject Drugs in Ukraine”, conducted by the International HIV/AIDS Alliance in Ukraine and the National Development and Research Institutes (NDRI), funded by the Center for the Disease Control and Prevention, USA; Dr. Dziuban served as a consultant supporting qualitative research component of this project (together with Prof. Dr. Sam Friedman and Prof. Dr. Pedro Mateu-Gelabert from NDRI (2014-2018).
 • Postdoctoral research project “Perplexing Social Policy Actors: the Construction of Sex Workers’ Collective Agency in the Context of the HIV Epidemic in the Eastern Europe and Central Asia”, the project is supported and funded by the Institute of Sociology, Jagiellonian University, Kraków, Poland (2013-present)
 • Co-coordinator of the community-based participatory project “Sex Work and Migration in Europe”; the International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE), funded by the Open Society Foundations (OSF). (2015-2016). Co-authorship (with Boglarka Fedorko) of the Intersectional Community Report “Surveilled. Exploited. Deported. Rights Violations against Migrant Sex Workers in Europe and Central Asia” (2016): DOCUMENT
 • Coordinator of the community-based participatory research project “Documenting Sex Workers’ Rights Activism in Europe”; the International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE); Co-authorship (with Luca Stevenson) of the Community Report “Nothing About Us Without Us! Ten Years of Sex Workers’ Rights Activism and Advocacy in Europe” (2016): DOCUMENT
 • Coordinator of the community-based participatory project “Sex Work, HIV and Human Rights”; the International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE), funded by the Robert Carr Fund for Civil Society Networks. (2014-2015). Co-authorship (with Boglarka Fedorko) of Training Manual “Sex Work, HIV and Human Rights” (2015): DOCUMENT
 • Principal investigator in the community-based participatory research project “Structural violence: Social and institutional oppression experienced by sex workers in Europe”; the International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE), funded by the Red Umbrella Fund, the Netherlands. (2014-2015). Authorship of Community Report “Structural violence: Social and institutional oppression experienced by sex workers in Europe” (2015): DOCUMENT
 • Principle investigator (European region) in the project “Pre-Exposure Prophylaxis and Early Treatment as Prevention Strategies among Sex Workers. Global Consultations”; Global Network of Sex Work Projects (NSWP), within the framework of the “Bridging the Gaps”. (2014). Co-authorship of Global Consultation Report “PrEP and Early Treatment as HIV Prevention Strategies” (2014): DOCUMENT
 • Principle investigator (European region): “Sex worker-led HIV programming good practice in the European region” NSWP, funded by the Robert Carr Fund for civil society networks. (2013-2014). Authorship of Regional Community Report “Good Practice in Sex Worker-led HIV Programming” (2014): DOCUMENT