dr Agata Dziuban

position: assistant professor
e-mail: agata.dziuban@uj.edu.pl

dr Agata Dziuban – sociologist, streetworker and translator. Her research interests include contemporary transformations in individual identity, (transgressive) corporeal practices, biopolitics and sex work. Her current research project is devoted to mobilisation of sex workers in responding to the HIV epidemic in the former Soviet Union. In 2013-2014 she was the European HIV policy officer at the Global Network of Sex Work Projects (NSWP). Co-founder of Sex Work Polska, a coalition working for the rights of sex workers in Poland, and since July 2014 policy officer at the International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE).

Research interests

 • medical anthropology
 • sosociology of the body
 • sociology of culture
 • qualitative methods of social research

Publications

 • „Gry z tożsamością. Tatuowanie ciała w indywidualizującym się społeczeństwie polskim", Monografia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo UMK, książka ukaże się we wrześniu 2013.
 • Redakcja naukowa z K. Leszczyńską (WH AGH) tomu „Płeć kulturowa a teorie socjologiczne", Studia Humanistyczne tom 11, nr 2 (2012), w druku.
 • „Pomiędzy esencjalizmem a konstruktywizmem. Płeć (kulturowa) w refleksji teoretycznej socjologii – przegląd koncepcji", z K. Leszczyńską (WH AGH), tekst ukaże się w Studiach Humanistycznych tom 11, nr 2 (2012).
 • „Od redakcji. Płeć kulturowa a teorie socjologiczne", z K. Leszczyńską (WH AGH), tekst ukaże się w Studiach Humanistycznych tom 11, nr 2 (2012).
 • „'Ja' zapisane na skórze. Tatuowanie ciała jako praca tożsamościowa w indywidualizującym się społeczeństwie polskim", Przegląd Socjologii Jakościowej, artykuł przyjęty do druku, planowana data publikacji: czerwiec 2012.
 • „Tatuowanie ciała jako element konstruowania jednostkowej tożsamości w społeczeństwie zindywidualizowanym", [w:] Pejzaże tożsamości. Teoria i empiria w perspektywie interdyscyplinarnej, (red.) R. Furman, E. Litak, H. Bożek, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011.
 • „Społeczny obraz starości i postrzeganie własnego ciała w procesie starzenia", Gerontologia Polska 18,3 (2010).
 • „Poziom wiedzy studentów na temat toksyczności tlenku węgla" z A. Pach, D. Ogonowska, D. Targosz, P. Brzyski, D. Pach, Przegląd Lekarski 67,8 (2010)
 • „Poziom wiedzy na temat ‘pigułki gwałtu' wśród studentów", z A. Ratecka, P. Brzyski, Z. Foryś, E. Gomółka, D. Ogonowska, Przegląd Lekarski 66, 6 (2009).
 • „System religijny w czasach globalizacji. Fundamentalizm i inkluzja z perspektywy teorii systemowej Niklasa Luhmanna", Poznańskie Studia Teologiczne tom 22, Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM, Poznań 2008.
 • „Doświadczenie religijne jako doświadczenie transgresyjne", Kwartalnik Religioznawczy Nomos 61-61, Zakład Wydawniczy „Nomos", Kraków 2008.
 • „Spirituality and the Body in Late Modernity", Religion Compass 1 (2007), Blackwell Publications, ISSN: 1749-8171.
 • „Wstręt i jego rola w określaniu granic cielesności", Filozoficznie, wiosna 2007, www.filozoficznie.pl, ISSN 18970311.
 • „Socjologia i problem cielesnej konstytucji człowieka", [w:] Ucieleśnienia. Ciało w perspektywie współczesnej humanistki, [red.] J. Bator, A. Wieczorkiewicz, IFiS PAN, Warszawa 2007.
 • „Ciało a tożsamość społeczna z perspektywy konstruktywistycznej socjologii ciała", [w:] W kręgu socjologii interpretatywnej. Badania jakościowe nad tożsamością, [red.] J. Leoński, U. Kozłowska, Economicus, Szczecin 2007.

Ongoing projects

 • Preparation of postdoctoral project: "(Bio)polityki wykluczenia. Sytuacja osób żyjących z HIV/AIDS w krajach byłego Związku Radzieckiego" ((Bio)policies of exclusion: the situation of hiv-infected and aids-afflicted people in the former Soviet Union states) at the JU Institute of Sociology.
 • Participation (as a research team coordinator) in the international project: "Life Stories. The Rememberance of the Witnessess of Siberia" carried out by OKNO NA WSCHÓD foundation and the Belarussian School Association within the framework of the programme Geschichtswerkstatt-Europa run by Institut für angewandte Geschichte, Germany (since May 2012).
 • Participation (as a streetworker) in the programme Parasol Uliczny (Street Umbrella) run by the  Centre for Social Prevention and Education PARASOL in Kraków (since October 2010).