dr Agata Dziuban

position: assistant professor
e-mail: agata.dziuban@uj.edu.pl

dr Agata Dziuban – sociologist, streetworker and translator. Her research interests include contemporary transformations in individual identity, (transgressive) corporeal practices, biopolitics and sex work. Her current research project is devoted to mobilisation of sex workers in responding to the HIV epidemic in the former Soviet Union. In 2013-2014 she was the European HIV policy officer at the Global Network of Sex Work Projects (NSWP). Co-founder of Sex Work Polska, a coalition working for the rights of sex workers in Poland, and since July 2014 policy officer at the International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE).

Research interests

 • HIV policy research
 • sex work research
 • medical anthropology
 • sociology of the body
 • sociology of culture
 • qualitative methods of social research

Publications

 • Dziuban, A., Sekuler, T. (2020) Mapping HIV-Related Figures of Risk in Europe’s Blood Donation Regime, European Journal of Cultural Studies, ONLINE.
 • Dziuban, A., Januschke, E., Klöppel, U., Sekuler, T. & Struzik, J. (2020) The European HIV/AIDS Archive (EHAA): Building a Queer Counter Memory, in J. Weston (ed.), Histories of HIV/AIDS in Western Europe. Manchester: Manchester University Press, accepted for publication.
 • Dziuban, A., Struzik, J., Cetin, Z., Faust, F., Nicholls, E. J., Oertel, N., Sekuler, T., Turan, A. (2020) HIVstorie: Żywe polityki / HIVStories: Living Politics, Warszawa: Biennale, Kraków: Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Dziuban, A., Stevenson, L. (2019) Reflecting on Labour Exploitation in the Sex Industry, in S. Dewey, I. Crowhurst, C. Izugbara (eds.), Routledge International Handbook of Sex Industry Research. London & New York: Routledge, pp. 405-417.
 • Dziuban, A., Struzik, J., Cetin, Z., Faust, F., Nicholls, E. J., Oertel, N., Sekuler, T., Turan, A. (2019) HIVstories: Living Politics Berlin: Humboldt-Universitat zu Berlin
 • Dziuban, A., Stevenson, L. (2018) Silent no more: Sex workers’ self-organising in Europe, in: Synnøve Jahnsen and Hendrik Wagenaar (ed.), Assessing Prostitution Policy in Europe, London: Routledge, pp. 376-392.
 • Dziuban, A. (2018) Decriminalization, work, intersectionality, and recognition: frames of sex workers’ movement in Europe/ Dekryminalizacja, praca, intersekcjonalność, uznanie: ramy ruchu pracownic i pracowników seksualnych w Europie, Przegląd Socjologii Jakościowej 14(1): 12-44.
 • Dziuban, A. & Sekuler, T. (2017) Mapping HIV-related figures of risk in Europe’s blood donation regime, Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health (EUROPACH) Working Paper No. 17-001/1. Available at: europach.phils.uj.edu.pl/project-outcomes/library/workingpapers/
 • Dziuban, A. & Ratecka, A. (2017) Prostituted, injured, framed: representations of female sex workers in abolitionist feminism/ Sprostytuowane, zranione, wrobione: konstruowanie reprezentacji pracownic seksualnych w dyskursie abolicyjnym, LUD 101: 167-198
 • Dziuban, A. & Król, A. (2016) Stigma and the ‘politics of naming’ in the HIV era/ Stygma i “polityka nazywania” w dobie HIV, in: Marta Dora et al. (ed.), Analysis of Media Representations of People Living with HIV in Poland/ Analiza sposobów prezentowania HIV i osób żyjących z HIV w mediach ogólnopolskich, Krakow: Stowarzyszenie Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS “Jeden Świat", pp. 27-42.
 • Dziuban, A., Friedman, S. (2015) A gap in science’s and the media images of people who use drugs and sex workers: research on organizations of the oppressed. Substance Use & Misuse 50(4): 508-511.
 • Dziuban, A. (2014) Principles of Sex Worker-led HIV Programming Good Practice in the European Region. Case Study Report, NSWP.
 • „Gry z tożsamością. Tatuowanie ciała w indywidualizującym się społeczeństwie polskim", Monografia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo UMK, książka ukaże się we wrześniu 2013.
 • Redakcja naukowa z K. Leszczyńską (WH AGH) tomu „Płeć kulturowa a teorie socjologiczne", Studia Humanistyczne tom 11, nr 2 (2012), w druku.
 • „Pomiędzy esencjalizmem a konstruktywizmem. Płeć (kulturowa) w refleksji teoretycznej socjologii – przegląd koncepcji", z K. Leszczyńską (WH AGH), tekst ukaże się w Studiach Humanistycznych tom 11, nr 2 (2012).
 • „Od redakcji. Płeć kulturowa a teorie socjologiczne", z K. Leszczyńską (WH AGH), tekst ukaże się w Studiach Humanistycznych tom 11, nr 2 (2012).
 • „'Ja' zapisane na skórze. Tatuowanie ciała jako praca tożsamościowa w indywidualizującym się społeczeństwie polskim", Przegląd Socjologii Jakościowej, artykuł przyjęty do druku, planowana data publikacji: czerwiec 2012.
 • „Tatuowanie ciała jako element konstruowania jednostkowej tożsamości w społeczeństwie zindywidualizowanym", [w:] Pejzaże tożsamości. Teoria i empiria w perspektywie interdyscyplinarnej, (red.) R. Furman, E. Litak, H. Bożek, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011.
 • „Społeczny obraz starości i postrzeganie własnego ciała w procesie starzenia", Gerontologia Polska 18,3 (2010).
 • „Poziom wiedzy studentów na temat toksyczności tlenku węgla" z A. Pach, D. Ogonowska, D. Targosz, P. Brzyski, D. Pach, Przegląd Lekarski 67,8 (2010)
 • „Poziom wiedzy na temat ‘pigułki gwałtu' wśród studentów", z A. Ratecka, P. Brzyski, Z. Foryś, E. Gomółka, D. Ogonowska, Przegląd Lekarski 66, 6 (2009).
 • „System religijny w czasach globalizacji. Fundamentalizm i inkluzja z perspektywy teorii systemowej Niklasa Luhmanna", Poznańskie Studia Teologiczne tom 22, Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM, Poznań 2008.
 • „Doświadczenie religijne jako doświadczenie transgresyjne", Kwartalnik Religioznawczy Nomos 61-61, Zakład Wydawniczy „Nomos", Kraków 2008.
 • „Spirituality and the Body in Late Modernity", Religion Compass 1 (2007), Blackwell Publications, ISSN: 1749-8171.
 • „Wstręt i jego rola w określaniu granic cielesności", Filozoficznie, wiosna 2007, www.filozoficznie.pl, ISSN 18970311.
 • „Socjologia i problem cielesnej konstytucji człowieka", [w:] Ucieleśnienia. Ciało w perspektywie współczesnej humanistki, [red.] J. Bator, A. Wieczorkiewicz, IFiS PAN, Warszawa 2007.
 • „Ciało a tożsamość społeczna z perspektywy konstruktywistycznej socjologii ciała", [w:] W kręgu socjologii interpretatywnej. Badania jakościowe nad tożsamością, [red.] J. Leoński, U. Kozłowska, Economicus, Szczecin 2007.

Ongoing projects

Principal Investigator and Senior Researcher in the project "CrimScapes: Navigating citizenship through European landscapes of criminalisation" funded by New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe (NORFACE), 2020-2023.

Finished projects

 • Principal Investigator and Senior Researcher in the project “Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health (EUROPACH)” funded by the Humanities in the European Research Area (HERA), with Prof. Dr. Beate Binder Institute for European Ethnology, Humboldt University Berlin, Germany; Prof. Dr. Marsha Rosengarten, Goldsmiths University of London, United Kingdom; Prof. Dr. Martin Lengwiler, Department of History, University of Basel, Switzerland (2016-2019): europach.eu
 • Project “Improving Treatment Engagement and Adherence for People Who Inject Drugs in Ukraine”, conducted by the International HIV/AIDS Alliance in Ukraine and the National Development and Research Institutes (NDRI), funded by the Center for the Disease Control and Prevention, USA; Dr. Dziuban served as a consultant supporting qualitative research component of this project (together with Prof. Dr. Sam Friedman and Prof. Dr. Pedro Mateu-Gelabert from NDRI (2014-2018).
 • Postdoctoral research project “Perplexing Social Policy Actors: the Construction of Sex Workers’ Collective Agency in the Context of the HIV Epidemic in the Eastern Europe and Central Asia”, the project is supported and funded by the Institute of Sociology, Jagiellonian University, Kraków, Poland (2013-present)
 • Co-coordinator of the community-based participatory project “Sex Work and Migration in Europe”; the International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE), funded by the Open Society Foundations (OSF). (2015-2016). Co-authorship (with Boglarka Fedorko) of the Intersectional Community Report “Surveilled. Exploited. Deported. Rights Violations against Migrant Sex Workers in Europe and Central Asia” (2016): DOCUMENT
 • Coordinator of the community-based participatory research project “Documenting Sex Workers’ Rights Activism in Europe”; the International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE); Co-authorship (with Luca Stevenson) of the Community Report “Nothing About Us Without Us! Ten Years of Sex Workers’ Rights Activism and Advocacy in Europe” (2016): DOCUMENT
 • Coordinator of the community-based participatory project “Sex Work, HIV and Human Rights”; the International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE), funded by the Robert Carr Fund for Civil Society Networks. (2014-2015). Co-authorship (with Boglarka Fedorko) of Training Manual “Sex Work, HIV and Human Rights” (2015): DOCUMENT
 • Principal investigator in the community-based participatory research project “Structural violence: Social and institutional oppression experienced by sex workers in Europe”; the International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE), funded by the Red Umbrella Fund, the Netherlands. (2014-2015). Authorship of Community Report “Structural violence: Social and institutional oppression experienced by sex workers in Europe” (2015): DOCUMENT
 • Principle investigator (European region) in the project “Pre-Exposure Prophylaxis and Early Treatment as Prevention Strategies among Sex Workers. Global Consultations”; Global Network of Sex Work Projects (NSWP), within the framework of the “Bridging the Gaps”. (2014). Co-authorship of Global Consultation Report “PrEP and Early Treatment as HIV Prevention Strategies” (2014): DOCUMENT
 • Principle investigator (European region): “Sex worker-led HIV programming good practice in the European region” NSWP, funded by the Robert Carr Fund for civil society networks. (2013-2014). Authorship of Regional Community Report “Good Practice in Sex Worker-led HIV Programming” (2014): DOCUMENT