dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ

position: associate professsor/p>

e-mail: aleksandra.wagner@uj.edu.pl

Professor Aleksandra Wagner - specializes in the sociology of communication. She is particularly interested in the problems of public communication, deliberation and communication of organizations operating in various sectors. She is a co-author of the program and coordinator of the specialization Social Communication at the Institute of Soziology. She conducts her own research on the patterns of public discourse on the example of selected issues of the Polish energy sector. Currently, she is managing a research team implementing a project financed by the National Science Center. She coordinates the work of a Polish team of 2 international projects on social aspects of energy and the discourse on climate change

She conducts classes in media sociology, corporate social responsibility, Public Relations, social dialogue and workshops in the sociology of the future. For several years she has been involved in coaching and consulting activities. She constantly cooperates with the Krakow City Hall, the Codework training company and CDR in Krakow. She has completed projects for business and public administration. She is the author and editor of books, articles, reports and strategies in the field of communication and social dialogue.

Scientific and research interests

 • social aspects of energy
 • sociology of mass communication
 • social deliberation and social dialogue
 • CSR

Publications (selected)

Articles
 • A. Wagner, P. Polak, M. Świątkiewicz-Mośny, Who defines–who decides? Theorizing the epistemic communities, communities of practice and interest groups in the healthcare field: a discursive approach, Social Theory and Health, 2018.
 • A. Wagner, The Role of Media Influence in Shaping Public Energy Dialogues, Energy & Society Oxford Handbook 1, 2018.
 • F. Ruzzenenti, A. Wagner, Efficiency and the rebound effect in the hegemonic discourse on energy, Nature and Culture 13 (3), 356-377, 2018.
 • A. Lis, A. Wagner, F. Ruzzenenti, H.J. Walnum, Envisaging the unintended socio-technical consequences of a transition from fossil fuel-based to electric mobility, Cambridge: SHAPE ENERGY, 2018.
 • A. Wagner, T. Grobelski, M. Harembski, Is energy policy a public issue? Nuclear power in Poland and implications for energy transitions in Central and East Europe, Energy Research & Social Science, http://authors.elsevier.com/a/1SVB37tZ6ZXt60.
 • A. Wagner, Miejsce deliberacji w procesie podejmowania decyzji o leczeniu. Komunikowanie między lekarzem i pacjentem w perspektywie socjologicznej, Zeszyty Prasoznawcze 2015, Numer 2 (222).
 • A. Wagner, Bezpieczny–niebezpieczny. Pytanie, czy opłacalny. Niewiedza, ryzyko, zagrożenie w medialnym dyskursie o gazie łupkowym, http://www.e-znaczenia.pl/?p=1141
 • I. Albrycht, W. Bigaj, V. Dvořáková, J. Francu, R. Garpiel, J. Osička, A. Mathews, A. Sikora, M. Sikorski, K. C. Smith, M. Tarnawski, A. Wagner, Rozwój sektora gazu łupkowego w Polsce i jego perspektywy w Czechach: analiza i rekomendacje, http://ik.org.pl/pl/publikacja/nr/9351/rozwoj-sektora-gazu-lupkowego-w-polsce-i-jego-perspektyw/
 • A. Wagner, Shale gas: Energy innovation in a (non-)knowledge society: A press discourse analysis, "Science and Public Policy", Oxford Journals, http://spp.oxfordjournals.org/content/early/2014/08/07/scipol.scu050.full.pdf+html
 • A. Wagner (współautorka M. Świątkiewicz-Mośny), How much energy in energy policy? The media on energy problems in developing countries (with the example of Poland) Energy Policy 50 (2012) 383–390, 36 p. 
 • A. Wagner, Lower Co2 emmission? (współautorka M. Świątkiewicz-Mośny) w Sbornik prispevku z mezinarodni vedecke konference MMK 2012, ISBN 978-80-905243-3-0 ; December 10-14th , 2012 Harlove Kralove, 2012.
 • A. Wagner, Media jako płaszczyzna deliberacji. Ogłoszenie krótkiej listy potencjalnych lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Analiza prasy-Case study. Zeszyty Naukowe WSZIB, 2012.
 • A. Wagner, Social participation and deliberation in the context of integration in Democracy, w "Integration Potential Of Modern Psychology And Directions Of Its Development", Irina Bondarevskaya, Marianna Tkalych, 2012. 
 • A. Wagner (współautorka M. Świątkiewicz-Mośny), Społeczne reprezentacje kryzysu energetycznego w prasie polskiej- doniesienia z badań, Zeszyty WSZIB, 2010.
 • A. Wagner, (współautorka M. Świątkiewicz-Mośny), Social Representations of School in Television Serials on the Example of Poland," The New Educational Review" 21/2010. 
 • A. Wagner (współautorzy M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny), Świąteczny koszyk - wymiary sacrum i profanum wielkanocnego świętowania na podstawie obserwacji uczestniczących studentów socjologii,[w:] Wielkanoc, Socjologia Religii T.VII, 2009 
 • A. Wagner (współautorka M. Świątkiewicz-Mośny), Komunikacyjne uwarunkowania mobilności studentów. Eksploracja przypadków Uniwersytetu Jagiellońskiego, Radboud University Nijmegen (Holandia) i Uniwersytetu Konstantina Filozofa w Nitrze (Słowacja). Zeszyty WSZIB, Kraków 2009 
 • A. Wagner, CEO Magazyn Top Menedżerów, Synergia na rzecz marki, listopad 2008
 • A. Wagner, Plotka jako narzędzie kształtowania rzeczywistości społecznej. Afera Rywina w dyskursie prasowym. Studia Socjologiczne, 2006.
Book chapters
 • A. Wagner (co-author: M. Juza), „Podstawowe elementy komunikacji w zapisach rozmów internetowych prowadzonych za pośrednictwem IRC" [w:] J. Mazur (red.) Teksty kultury-oblicza komunikacji w XXI wieku, Lublin 2006.
 • A. Wagner, Wolne media i co dalej? [w:] L.Haber, A.Siwik (red.) Od robotnika do internauty. AGH 2009
 • A. Wagner, Do we need to have confidence in press any more? [w:] M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mosny, A.Wagner (red.) Culture in transition- transition in culture, Kraków 2009.
 • A. Wagner, (co-author:M. Świątkiewicz-Mośny) Ale gdzie tu jest socjologia - Mariana Niezgoda koncepcja wychowania (doktorantów) [w:] K. Slany, Z. Seręga, Sprostać zmianom - szkice o powinnościach współczesnej socjologii, Kraków 2009. 
 • A. Wagner, (co-author:M. Świątkiewicz-Mośny) Premier kreator-komunikacyjne strategie budowania spójności grupowej w expose premierów: Jarosława Kaczyńskiego, Kazimierza Marcinkiewicza, Donalda Tuska, [w:] Język IV RP, UMCS 2010. 
 • A. Wagner, (co-author:M. Świątkiewicz-Mośny) Niecodzienna codzienność - kategoria codzienności jako element strategii perswazyjnej w expose premierów [w:] M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner (red.) Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, Kraków 2010.
 • A. Wagner, Media o sobie w sytuacjach niepewności i kryzysu - analiza samoopisu medialnego w Polsce po 1989 roku [w:] Demokratyczne przemiany polskich mediów w l. 1989-2009, Wolny-Zmorzyński Kazimierz Furman Wojciech,N ierenberg Bogusław, T.1, Wydawnictwo A. Marszałek 2009.
 • A. Wagner, (co-author:M. Świątkiewicz-Mośny) Wizerunek nauczyciela i szkoły w polskich serialach telewizyjnych) [w:] M.Niezgoda, Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce, WUJ 2011.
 • A. Wagner, Przegląd badań dotyczących reformy systemu edukacyjnego w Polsce 1999 – 2007 [w:] M. Niezgoda, Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce, WUJ 2011. 
 • A. Wagner (co-author:M. Świątkiewicz-Mośny) Fabryka newsów - Luhmanowska koncepcja mediów a PR [w:] J. Olędzki (red.) Public Relations w komunikowaniu społecznym i marketingu, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego 2010.
 • A. Wagner, Opowieści Kasandry - media wobec kryzysów współczesnego społeczeństwa, [w:] Nowe media, red. A. Ogonowska, 2010.
 • A. Wagner, Młodzież jako partner dialogu społecznego. Społeczna odpowiedzialność biznesu w społeczeństwie ryzyka(w druku).
Books
 • A. Wagner, Visible and invisible: nuclear energy, shall gas and wind power in Polish media discourses, Kraków: Jagiellonian University Press, 2017.
 • A. Wagner (red.), Widoczne i niewidoczne. Atom, łupki, wiatr w dyskursach medialnych wokół energetyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 • A. Wagner, Zaufać mediom?, Kraków NOMOS, 2010.
 • M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mosny, A. Wagner (red.) Culture in transition- transition in culture, Kraków 2009.
 • M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner (red.), COM.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, Nomos 2010.

Ongoing research projects

 • "Energy-Shifts" Horizon 2020, leader of the project: Anglia Ruskin University, https://www.anglia.ac.uk/news/anglia-ruskins-gsi-to-lead-1million-project
 • "Anatomy of Disbelief: Explaining Polish Climate Skepticism" - Noble Oxford Foundation, 2018-2019 in cooperation with King’s College of London, Oslo University, co-investigator
 • "Envisaging the unintended social consequences of a transition from fossil fuel based to electric and electronic mobility" in cooperation with  z A. Lis, F. Ruzzenenti, H.J Walnut.
 • "SMOG- jak powstaje opinia publiczna" - projekt edukacyjny we współpracy z Uniwersytetem Dzieci, kierunek Nauka do kwadratu, cykl badawczo-warsztatowy dla młodzieży
 • Grupa Dialogue for Policy- founder and coordinator, www.dialogueforpolicy.pl

Completed projects

 • Tempus Fugit - wizje przyszłości w politykach energetycznych w Polsce po 1989 roku i ich znaczenie dla procesu transformacji energetycznej- NCN 2017-2019, Leader of the project
 • Centrum i rubieże - walka o dominację w polu ochrony zdrowia w Polsce, NCN 2017-2018, Executor
 • Media jako płaszczyzna deliberacji - analiza wzorów dyskursu publicznego na przykładzie kluczowych problemów energetyki w Polsce: budowy elektrowni jądrowej, eksploatacji gazu łupkowego i energetyki wiatrowej., 2012- 2015 grant NCN nr UMO- 2011/03/D/HS6/05874
 • Grant 1 HOZE 039:30, 2007-2009, Społeczne skutki reformy oświaty, Executor
 • "Społeczne reprezentacje kryzysu energetycznego w polskiej prasie" 2010/11
 • "Optymalizacja komunikowania w instytucjach szkolnictwa wyższego", 2007/2008, Executor (in cooperation with University in Nijmegen)
 • "Komunikacyjne strategie budowania zaufania w systemie medialnym", 2007/08, Executor