dr hab. Aleksandra Wagner

e-mail: aleksandra.wagner@uj.edu.pl

Dr. hab. Aleksandra Wagner is an experienced senior researcher specialized in sociology. In 2008 she defended the PhD thesis and got Distinguished Dissertation Award (title: Gossip as the form of creating social reality). Since 2009 she had worked at Jagiellonian University, Institute of Sociology, actually on a position of Associate Professor. Her scientific interests are focused on sociology of energy, communication and social representations. In years 2006-2009 she participated in 8 methodological and theoretical trainings organized by Euro PhD on Social Representations and Communication in Rome. She is an author and co-author of three books, numerous articles in scientific journals and books. She participated in several scientific research projects. Since 2012 has been a leader of research team realizing the research project "Media as the space of deliberation – analysis of patterns of public dialogue on the example of key issues of energy: nuclear energy, shale gas and wind energy in Poland" funded by National Science Centre. Since 2013 she is a member of Scientific Council of the project Nuclear Power in Poland: Balance Sheet and Future Outlook, PISM (The Polish Institute of International Affairs). In 2010 and 2013 she was awarded with special Rector prizes for scientific achievements. She is a member of ESA and Energy & Society Network. In 2014 she was an organizer of 2nd Energy & Society Conference "Energy Transition as Societal Transition"(midterm conference of RN 12 ESA and RC 24 ISA) in Krakow.

Scientific interests

 • sociology of mass communication
 • social deliberation and social dialogue
 • CSR
 • sociology of energy

Articles

 • A. Wagner, T. Grobelski, M. Harembski, Is energy policy a public issue? Nuclear power in Poland and implications for energy transitions in Central and East Europe, Energy Research & Social Science, http://authors.elsevier.com/a/1SVB37tZ6ZXt60.
 • A. Wagner, Miejsce deliberacji w procesie podejmowania decyzji o leczeniu. Komunikowanie między lekarzem i pacjentem w perspektywie socjologicznej, Zeszyty Prasoznawcze 2015, Numer 2 (222).
 • A. Wagner, Bezpieczny–niebezpieczny. Pytanie, czy opłacalny. Niewiedza, ryzyko, zagrożenie w medialnym dyskursie o gazie łupkowym, http://www.e-znaczenia.pl/?p=1141
 • I. Albrycht, W. Bigaj, V. Dvořáková, J. Francu, R. Garpiel, J. Osička, A. Mathews, A. Sikora, M. Sikorski, K. C. Smith, M. Tarnawski, A. Wagner, Rozwój sektora gazu łupkowego w Polsce i jego perspektywy w Czechach: analiza i rekomendacje, http://ik.org.pl/pl/publikacja/nr/9351/rozwoj-sektora-gazu-lupkowego-w-polsce-i-jego-perspektyw/
 • A. Wagner, Shale gas: Energy innovation in a (non-)knowledge society: A press discourse analysis, "Science and Public Policy", Oxford Journals, http://spp.oxfordjournals.org/content/early/2014/08/07/scipol.scu050.full.pdf+html
 • Aleksandra Wagner (współautorka Maria Świątkiewicz-Mośny), How much energy in energy policy? The media on energy problems in developing countries (with the example of Poland) Energy Policy 50 (2012) 383–390, 36 p. 
 • A.Wagner, Lower Co2 emmission? (współautorka M.Swiatkiewicz-Mosny) w Sbornik prispevku z mezinarodni vedecke konference MMK 2012, ISBN 978-80-905243-3-0 ; December 10-14th , 2012 Harlove Kralove, 2012.
 • A.Wagner, Media jako płaszczyzna deliberacji. Ogłoszenie krótkiej listy potencjalnych lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Analiza prasy-Case study. Zeszyty Naukowe WSZIB, 2012.
 • Alexandra Wagner, Social participation and deliberation in the context of integration in Democracy, w "Integration Potential Of Modern Psychology And Directions Of Its Development", Irina Bondarevskaya, Marianna Tkalych, 2012. 
 • A.Wagner (współautorka M.Świątkiewicz-Mośny), Społeczne reprezentacje kryzysu energetycznego w prasie polskiej- doniesienia z badań, Zeszyty WSZIB, 2010.
 • A.Wagner, (współautorka: M. Świątkiewicz- Mośny), Social Representations of School in Television Serials on the Example of Poland," The New Educational Review" 21/2010. 
 • A.Wagner (współautorzy M.Niezgoda, M.Świątkiewicz-Mosny), Świąteczny koszyk - wymiary sacrum i profanum wielkanocnego świętowania na podstawie obserwacji uczestniczących studentów socjologii,[w:] Wielkanoc, Socjologia Religii T.VII, 2009 
 • A.Wagner, (współautorka M.Świątkiewicz- Mośny) Komunikacyjne uwarunkowania mobilności studentów. Eksploracja przypadków Uniwersytetu Jagiellońskiego, Radboud University Nijmegen (Holandia) i Uniwersytetu Konstantina Filozofa w Nitrze (Słowacja).Zeszyty WSZIB, Kraków 2009 
 • A.Wagner, CEO Magazyn Top Menedżerów, Synergia na rzecz marki, listopad 2008 A.Wagner, Plotka jako narzędzie kształtowania rzeczywistości społecznej. Afera Rywina w dyskursie prasowym. Studia Socjologiczne, 2006.

Book chapters

 • A.Wagner (współautorka M.Juza), „Podstawowe elementy komunikacji w zapisach rozmów internetowych prowadzonych za pośrednictwem IRC" [w:] J. Mazur (red.) Teksty kultury-oblicza komunikacji w XXI wieku, Lublin 2006 
 • A.Wagner, Wolne media i co dalej? [w :] L.Haber, A.Siwik (red.)Od robotnika do internauty. AGH 2009 A.Wagner, Do we need to have confidence in press any more? [ w:]M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mosny, A.Wagner (red.) Culture in transition- transition in culture, Kraków 2009.
 • A.Wagner,( współautorka M.Świątkiewicz- Mosny) Ale gdzie tu jest socjologia- Mariana Niezgoda koncepcja wychowania(doktorantów),[w:] K.Slany, Z.Seręga, Sprostać zmianom- szkice o powinnościach współczesnej socjologii, Kraków 2009. 
 • A.Wagner,( współautorka M.Świątkiewicz- Mośny) Premier kreator-komunikacyjne strategie budowania spójności grupowej w expose premierów : Jarosława Kaczyńskiego, Kazimierza Marcinkiewicza, Donalda Tuska, [w:] Język IV RP, UMCS 2010. 
 • A.Wagner,( współautorka M.Świątkiewicz-Mośny), Niecodzienna codzienność- kategoria codzienności jako element strategii perswazyjnej w expose premierów, [w:] M.Niezgoda, M.Świątkiewicz-Mośny, a.Wagner(red.) Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, Kraków 2010.
 • A.Wagner, Media o sobie w sytuacjach niepewności i kryzysu- analiza samoopisu medialnego w Polsce po 1989 roku [w:] Demokratyczne przemiany polskich mediów w l. 1989-2009,Wolny-Zmorzyński Kazimierz Furman Wojciech ,Nierenberg Bogusław,T.1, Wydawnictwo A. Marszałek 2009.
 • A.Wagner,( współautorka M.Świątkiewicz-Mośny), Wizerunek nauczyciela i szkoły w polskich serialach telewizyjnych) [w:] M.Niezgoda, Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce, WUJ 2011.
 • A.Wagner, Przegląd badań dotyczących reformy systemu edukacyjnego w Polsce 1999 – 2007[w;:] M.Niezgoda, Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce, WUJ 2011. 
 • A.Wagner (współautorka M.Świątkiewicz-Mośny) , Fabryka newsów- Luhmanowska koncepcja mediów a PR[w:] J.Olędzki (red.)"Public Relations w komunikowaniu społecznym i marketingu", Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego 2010.
 • A.Wagner, Opowieści Kasandry- media wobec kryzysów współczesnego społeczeństwa, w; Nowe media, red. A. Ogonowska, 2010 A.Wagner, młodzież jako partner dialogu społecznego. Społeczna odpowiedzialność biznesu w społeczeństwie ryzyka( w druku).

Books

 • A.Wagner, Zaufać mediom?, Kraków NOMOS, 2010
 • M.Niezgoda, M.Świątkiewicz-Mosny, A.Wagner (red.) Culture in transition- transition in culture, Kraków 2009
 • M.Niezgoda, M.Świątkiewicz-Mośny, A.Wagner (red.), COM.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, Nomos 2010

Current research projects

Tempus Fugit- wizje przyszłości w politykach energetycznych w Polsce po 1989 roku i ich znaczenie dla procesu transformacji energetycznej- NCN 2017-2019, kierownik

Centrum i rubieże - walka o dominację w polu ochrony zdrowia w Polsce, NCN 2017-2018, wykonawca

“Anatomy of Disbelief: Explaining Polish Climate Skepticism” - Noble Oxford Foundation, 2018-2019 we współpracy z King’s College of London, Oslo University, co-investigator”

"Envisaging the unintended social consequences of a transition from fossil fuel based to electric and electronic mobility” we wpsółrpacy z A.Lis, F.Ruzzenenti H.J Walnut.

„SMOG- jak powstaje opinia publiczna” projekt edukacyjny we współpracy z Uniwersytetem Dzieci, kierunek Nauka do kwadratu, cykl badawczo- warsztatowy dla młodzieży

Grupa Dialogue for Policy- założycielka i koordynatorka www.dialogueforpolicy.pl

Media jako płaszczyzna deliberacji- analiza wzorów dyskursu publicznego na przykładzie kluczowych problemów energetyki w Polsce: budowy elektrowni jądrowej, eksploatacji gazu łupkowego i energetyki wiatrowej., 2012- 2015 grant NCN nr UMO- 2011/03/D/HS6/05874