dr Anna Szwed

Anna Szwed – holds PhD in sociology from Jagiellonian University in Krakow, Poland, where she works as an assistant professor in the Institute of Sociology. Her research interests focus on gender and religion, women’s religiosity and lived religion, public role of religion and religious discourse. The author of articles on women and Catholicism, Roman Catholic Church’s discourse and the author of the book Ta druga. Obraz kobiety w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego i w świadomości księży (The Second. The Image of Women in the Teaching of the Roman Catholic Church and in the Perceptions of Priests) (2015). Currently (2018-2021), she is the principal investigator in the project on women’s religiosity: “Resistance and Subordination. Religious Agency of Roman Catholic Women in Poland.”

 

e-mail: anna.szwed@uj.edu.pl

Research interests

 • sociology of religion
 • gender and religion; women in the Roman Catholic Church
 • public religion
 • religious agency
 • lived religion
 • digital religion
 •  

Publications

 • A. Szwed, Between Online Autonomy and Local Constraints: Spaces of Roman Catholic Women’s Activity in Poland, "Sociology of Religion", online first (Open Access)
 • A. Szwed, Typy legitymizacji w wypowiedziach hierarchów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce na temat gender i praw reprodukcyjnych [Types of Legitimization in Roman Catholic Church's Hierarchs Statements on Gender and Reproductive Rights], "Studia Socjologiczne" 2019, nr 3, s. 81-108.
 • A. Szwed, K. Zielińska, A War on Gender? The Roman Catholic Church’s Discourse on Gender in Poland, [w:] S. P. Ramet, I. Borowik (red.), Religion, Politics, and Values in Poland: Continuity and Change Since 1989, Palgrave Macmillan, New York 2017, s. 113–136.
 • A. Szwed, Obraz kobiety w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego i w świadomości księży, NOMOS, Kraków 2015 [The Second. The Image of Women in the Teaching of the Roman Catholic Church and in the Perceptions of Priests].
 • A. Szwed, Równość płci, dyskryminacja i feminizm w opiniach księży rzymskokatolickich w Polsce, „Przegląd religioznawczy" 2010, nr 3, s. 157-170.
 • W. Przybylski, S. Rudnicki, A. Szwed (red.), Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2010.
 • W. Przybylski, S. Rudnicki, A. Szwed, System ewaluacji jakości zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, [w:] W. Przybylski, S. Rudnicki, A. Szwed (red.), Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2010, s. 99-119.
 • S. Rudnicki, A. Szwed, Ocenianie oceniających. Trzy pytania o ewaluację zajęć dydaktycznych, [w:] W. Przybylski, S. Rudnicki, A. Szwed (red.), Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2010, s. 35-49 (przedruk).
 • A. Szwed, "Distance from the altar". Gender Perception amongst Roman Catholic Priests in Poland, [w:] E. Adamiak, M. Chrząstowska, Ch. Methuen, S. Sobkowiak (red.), Gender and Religion in Central and Eastern Europe, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, Poznań 2009, s. 243-260.
 • S. Rudnicki, A. Szwed, Ocenianie oceniających. Trzy pytania o ewaluację zajęć dydaktycznych, „Kultura i Polityka", nr 5/2009, s. 127-139.
 • A. Szwed, Kobiety i judaizm. Różne drogi do podmiotowości, [w:] B. Kowalska, K. Zielińska, B. Koschalka (red.), Gender. Kobieta w kulturze i społeczeństwie, Wydawnictwo RADID, Kraków 2009, s. 19-34.
 • A. Szwed, Kościół rzymskokatolicki o kobiecie. Między teorią a praktyką, [w:] B. Kowalska, K. Zielińska, B. Koschalka (red.), Gender. Kobieta w kulturze i społeczeństwie, Wydawnictwo RADID, Kraków 2009, s. 75-102.
 • A. Szwed, „Nie ma Kościoła bez kobiet" – obraz roli kobiet w wypowiedziach księży katolickich [na podstawie badań jakościowych], [w:] E. Adamiak, M. Chrząstowska (red.) Godzina kobiet? Recepcja nauczania Kościoła Rzymskokatolickiego o kobietach w Polsce w latach 1978-2005, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, Poznań 2008, s. 361-374.
 • A. Szwed, Ta, która spogląda na króla. Rola kobiety w tradycyjnym judaizmie, [w:] K. Leszczyńska, A. Kościańska (red.), Kobiety i religie, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2006.

Ongoing research projects

2018-2022 - principal investigator in the project  "Resistance and Subordination. Religious Agency of Roman Catholic Women in Poland" founded by the National Science Centre (nr UMO-2017/26/D/HS6/00125)
Member of the European Sociological Association (Communications Officer of RN34), the International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association (ISORECEA), the Polish Sociological Association.