dr Anna Szwed

dr Anna Szwed – research interests focus on the issues of gender and religion, sociology of culture and gender studies. The author of articles on women and Catholicism as well as Judaism. In 2009-2014 she was involved in European Union-funded projects on subjects including evaluation of teaching in higher education, cooperation of the social sciences and the economy etc.

e-mail: anna.szwed@uj.edu.pl

Research interests

 • sociology of religion
 • gender and religion
 • teaching of the Roman Catholic Church on women
 • religious agency
 • religious marketing

Publications

 • A. Szwed, K. Zielińska, A War on Gender? The Roman Catholic Church’s Discourse on Gender in Poland, [w:] S. P. Ramet, I. Borowik (red.), Religion, Politics, and Values in Poland: Continuity and Change Since 1989, Palgrave Macmillan, New York 2017, s. 113–136.
 • A. Szwed, Obraz kobiety w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego i w świadomości księży, NOMOS, Kraków 2015 [The Second. The Image of Women in the Teaching of the Roman Catholic Church and in the Perceptions of Priests].
 • A. Szwed, Równość płci, dyskryminacja i feminizm w opiniach księży rzymskokatolickich w Polsce, „Przegląd religioznawczy" 2010, nr 3, s. 157-170.
 • W. Przybylski, S. Rudnicki, A. Szwed (red.), Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2010.
 • W. Przybylski, S. Rudnicki, A. Szwed, System ewaluacji jakości zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, [w:] W. Przybylski, S. Rudnicki, A. Szwed (red.), Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2010, s. 99-119.
 • S. Rudnicki, A. Szwed, Ocenianie oceniających. Trzy pytania o ewaluację zajęć dydaktycznych, [w:] W. Przybylski, S. Rudnicki, A. Szwed (red.), Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2010, s. 35-49 (przedruk).
 • A. Szwed, "Distance from the altar". Gender Perception amongst Roman Catholic Priests in Poland, [w:] E. Adamiak, M. Chrząstowska, Ch. Methuen, S. Sobkowiak (red.), Gender and Religion in Central and Eastern Europe, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, Poznań 2009, s. 243-260.
 • S. Rudnicki, A. Szwed, Ocenianie oceniających. Trzy pytania o ewaluację zajęć dydaktycznych, „Kultura i Polityka", nr 5/2009, s. 127-139.
 • A. Szwed, Kobiety i judaizm. Różne drogi do podmiotowości, [w:] B. Kowalska, K. Zielińska, B. Koschalka (red.), Gender. Kobieta w kulturze i społeczeństwie, Wydawnictwo RADID, Kraków 2009, s. 19-34.
 • A. Szwed, Kościół rzymskokatolicki o kobiecie. Między teorią a praktyką, [w:] B. Kowalska, K. Zielińska, B. Koschalka (red.), Gender. Kobieta w kulturze i społeczeństwie, Wydawnictwo RADID, Kraków 2009, s. 75-102.
 • A. Szwed, „Nie ma Kościoła bez kobiet" – obraz roli kobiet w wypowiedziach księży katolickich [na podstawie badań jakościowych], [w:] E. Adamiak, M. Chrząstowska (red.) Godzina kobiet? Recepcja nauczania Kościoła Rzymskokatolickiego o kobietach w Polsce w latach 1978-2005, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, Poznań 2008, s. 361-374.
 • A. Szwed, Ta, która spogląda na króla. Rola kobiety w tradycyjnym judaizmie, [w:] K. Leszczyńska, A. Kościańska (red.), Kobiety i religie, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2006.

Ongoing research projects

2018-2021 - principal investigator in the project founded by the National Science Centre "Resistance and Subordination. Religious Agency of Roman Catholic Women in Poland"(nr UMO-2017/26/D/HS6/00125)