dr hab. Beata Kowalska

position: associate professor

dr hab. Beata Kowalska – in recent years her research has focused on Muslim feminism and the situation of women in Middle Eastern countries. This topic has permitted her to combine her academic fascinations with experience working on programmes for gender equality in Poland and abroad. Her research has also been reflected in the courses she teaches, in both development studies and gender studies. Awarded the top prize of the rector of the Jagiellonian University for teaching – Pro Arte Docendi. Major scholarships and lectures abroad include the University of Cambridge, the Institute for Human Sciences in Vienna, the American Centre for Oriental Research in Amman, New School for Social Research in New York, Rutgers University, and the University at Buffalo.

Research interests

 • feminist sociology
 • development studies
 • postcolonial studies

Publications (last 5 years)

 • Kobiety rozwój obywatelstwo w Haszymidzkim Królestwie Jordanii, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013 (rozprawa habilitacyjna)
 • Kalejdoskop genderowy. W drodze do poznania płci społeczno-kulturowej  w Polsce, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011 (z Krystyną Slany i Magdaleną Ślusarczyk)
 • Kobieta w kulturze i społeczeństwie, Kraków: Wydawnictwo Rabid 2009 (z Benem Koschalko i Katarzyną Zielińską)
 • O metodologii feministycznej: ogólnie i osobiście, [w:] „Studia Humanistyczne AGH", tom 11/2/2012.
 • Queerowanie islamu, [w:] Katarzyna Górak-Sosnowska (red.), Queer a islam. Alternatywne seksualności w kulturach muzułmańskich, Gdańsk: Wydawnictwo Smak Słowa 2012.
 • Global Dreams: Class, Gender, and Public Space in Cosmopolitan Cairo, [w:] "Social Anthropology" nr 19/2011.
 • Rozwój i kobiety, [w:] Katarzyna Górak-Sosnowska, Joanna Jurewicz (red.), Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, Łodź: Wydawnictwo Ibidiem 2010.
 • Socjologia krytyczna a rozwój gender studies,  [w:] Krystyna Slany, Justyna Struzik. Katarzyna Wojnicka (red.), Gender w społeczeństwie polskim,  Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos 2010.
 • Płeć i płeć na Bliskim Wschodzie na przykładzie Haszymidzkiego Królestwa Jordanii, [w:] Marta Warat, Agnieszka Małek (red.), Ponad granicami. Kobiety, migracje, obywatelstwo, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010.
 • Edukacja kobiet na Bliskim Wschodzie: wybrane aspekty, [w:] Krystyna Slany, Zygmunt Seręga (red.), Sprostać zmianom! Szkice o powinnościach współczesnej socjologii,  Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos 2009.
 • Płeć w badaniu socjologicznym, [w:] Beata Kowalska, Katarzyna Zielińska, Ben Koschalka (red.),  Kobieta w kulturze i społeczeństwie,  Kraków: Wydawnictwo Rabid 2009.
 • O upadku imperium, republice i zasłonie: zmagania kobiet tureckich o autonomię, [w:] Beata Kowalska, Katarzyna Zielińska, Ben Koschalka (red.),  Kobieta w kulturze i społeczeństwie,  Kraków: Wydawnictwo Rabid 2009.
 • Kontrola kobiecej cielesności: refleksje o orientalizmie, fundamentalizmie i zasłonie,  [w:] Joanna Bator, Anna Wieczorkiewicz (red.), Ucieleśnienie II. Między ciałem a tekstem, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk 2008.
 • Płeć, islam a zmiana społeczna: dylematy współczesnego dyskursu emancypacyjnego na Bliskim Wschodzie, [w:] Andrzej Kapiszewski (red.), Świat arabski w procesie przemian. Zmiany społeczne i kulturowe oraz reform polityczne, Kraków: Księgarnia Akademicka 2008.
 • Polityka integracyjna w Polsce: zarys problematyki, [w:] Krystyna Slany (red.) Migracje kobiet: perspektywa wielowymiarowa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008.

Ongoing projects