dr Daria Łucka

position: assistant professor
e-mail: daria.lucka@uj.edu.pl

dr Daria Łucka - assistant professor at the Department of Sociology of the Authority of the Institute of Sociology at the Jagiellonian University. A graduate of philosophy and sociology at the Jagiellonian University. She obtained her doctorate in 2003 on the basis of the dissertation entitled "Between liberalism and communitarianism. Civil society in Poland 1989-2000". Scholarship holder of the Institute of Human Sciences in Vienna (2003). Visiting Assistant Professor at Antioch College, USA (2004).

Scientific interests

 • history of ideas
 • sociology of politics
 • sociological theory

Publications

 • Marzenie o wspólnocie: retrospektywna fikcja czy wizja przyszłości? Komunitariańska koncepcja wspólnoty, 2011, w: Studia Socjologiczne, nr 4.
 • E pluribus unum. Społeczeństwo amerykańskie a imigranci, 2010, w: Międzynarodowy Przegląd Polityczny, nr 1.
 • Imigranci a społeczeństwo: w poszukiwaniu równowagi. Asymilacja, integracja i wielokulturowość oraz ich empiryczne implikacje, 2010, w: Dorota Pietrzyk-Reeves, Małgorzata Kułakowska (red.), Studia nad wielokulturowością, Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Naród i społeczność lokalna w koncepcji komunitariańskiej, 2009, w: Zbigniew Rykiel (red.), Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Komunitaryzm w USA: utopia czy rzeczywistość?, 2008, w: Obywatel, nr 39.
 • Barack Obama: ani w lewo, ani w prawo, 2008, w: Znak, nr 643.
 • Communitarian Concept of Civil Society, 2006, w: Dariusz Gawin, Piotr Gliński (red.), Civil Society in the Making, Warszawa: IFiS.
 • Naród a społeczeństwo obywatelskie. Rozważania teoretyczne, 2006, w: Andrzej Flis (red.), Stawanie się społeczeństwa. Szkice ofiarowane Piotrowi Sztompce z okazji 40-lecia pracy naukowej, Kraków: Universitas.
 • Nation and Civil Society: An Attempt at Theoretical Considerations, 2004, w: A. Cashin, J. Jirsa (red.), Thinking Together. Proceedings of the IWM Junior Fellows' Conference, Winter 2003, Vienna: IWM Junior Visiting Fellows' Conferences, Vol. 16.
 • Communitarian Concept of Civil Society: between Liberalism and…?, 2002, w: Polish Sociological Review, nr 4.
 • Political Parties and Social Movements. Two Models of their Relations, 2000, w: Hieronim Kubiak, Jerzy Wiatr (red.), Between Animosity and Utility. Political Parties and their Matrix, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.