dr Ewa Kopczyńska

position: assistant professor
e-mail: ewa.kopczynska@uj.edu.pl

dr Ewa Kopczyńska – sociologist, assistant professor in the Department of Social Anthropology of the Institute of Sociology. Her research focuses on the sociology of food and eating patterns, but she is also interested in issues of the sociology of science and knowledge, cultural and social dimensions of the body, time, space and other Durkheimian categories. Currently researching alternative food networks functioning at the intersection of tradition and social innovations. She has completed several research stays, most recently at the National Institute of Consumer Studies in Oslo (SIFO), and at the Department of Food and Resource Economics (IFRO), University of Copenhagen. Currently (2017-2018) she is a Visiting Scholar at Minda de Gunzburg Centre for European Studies at Harvard University (Cambridge MA). Since 2012 vice-director for teaching issues of the Institute of Sociology.

Research interests

 • sociology and anthropology of food
 • sociology and anthropology of the body
 • sociology of knowledge and science
 • history and theory of anthropology
 • qualitative methodology – new ethnography

Publications

 • Kopczyńska E., Dynamic press discourses of school meal reform in Poland : from expertise implementation to resistance and rejection. Polish Sociological Review, 1(209)2020, 117–133. doi:10.26412/psr209.07
 • Kopczyńska E., Are There Local Versions of Sustainability? Food Networks in the Semi-Periphery, 2020, Sustainability 12(7):2845. doi: 10.3390/su12072845
 • Editorial of the jourmal volume (with Agata Bachórz): "Studia Humanistyczne AGH" tom 17(2)/2018 pt. "The Deficit of Trust in Contemporary Food Cultures" (on-line access: STUDIA SOCJOLOGICZNE AGH)
 • Czego nie jemy. Obawy żywieniowe jako klucz porządkujący wzorce żywieniowe, w: "Żywność kulturowo przetworzona", red. Anna Gomóła i Barbara Bokus. Warszawa: Studio Lexem, ss. 163–176.
 • How food fears frame criticism of the food system. A case study od customers of farmers' markets, "Studia Humanistyczne AGH" tom 17(2)/2018, ss. 79-96.
 • Economies of Acquaintances. Social Relations during Shopping at Food Markets and in Consumers’ Food Cooperatives, "East European Politics & Societies", 2017 (DOI: 10.1177/0888325417710079)
 • Feeding the Body, Feeding the Gender. Dietary Choices of Men and Women in Poland, E. Kopczyńska, K. Zielińska, "East European Politics & Societies" 30(1), ss. 147–168 (on-line access:ARTICLE)
 • Co to jest jedzenie naturalne? Socjonatura na targowisku, "Studia Socjologiczne" tom 219(4), 2015, ss. 181–203.
 • Novelty with Traditional Twist: Food Co-Operatives as Short Food Chains in Global Network, in: "Food and the Internet", Krawczyk-Wasilewska V., Lysaght P. (eds.). Peter Lang Edition, 2015, pp. 125-132.
 • Stare i nowe smaki lokalnego wina: o lubuskiej winorośli, winnicach i winiarzach, w: "Terytoria smaku. Studia z antropologii i socjologii jedzenia", red. Urszula Jarecka, Anna Wieczorkiewicz, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014, ss. 133-152.
 • Wine Histories, Wine Memories and Local Identities in Western Poland, Rachel E. Black, Robert C. Ulin (eds.), "Wine and Culture. Vineyard to Glass", Bloomsbury Academic 2013.
 • Metoda i pasja. Antropologia kulturowa Franza Boasa. Z wyborem pism, ZW NOMOS, Kraków 2012.
 • Udomawianie przestrzeni. Dynamika tożsamości miejsca na Ziemiach Zachodnich, w: A. Bukowski, M. Lubaś, J. Nowak (red.), "Społeczne tworzenie miejsc: globalizacja, etniczność, władza", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, ss. 187-202.
 • Dynamika kształtowania prywatnej ojczyzny na przykładzie Ziemi Lubuskiej, w: "Podróż i miejsce w perspektywie antropologicznej", red. D. Rancew-Sikora, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ss. 203-218.
 • Lubuskie winogrodnictwo jako tradycja podtrzymana, ożywiona czy na nowo wymyślona?, w: "Kreacje i nostalgie. Antropologiczne spojrzenie na tradycje w nowoczesnych kontekstach", red. D. Rancew-Sikora, G. Woroniecka, C. Obracht-Prondzyński, Wydawca: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa 2009, ss. 252-260.
 • O moralnym poznawaniu. Rozważania wokół ideałów nauki Bronisława Malinowskiego i Franza Boasa, w: F. Czech, P. Ścigaj, A. Włodarczyk (red.), "Szkice o pograniczach nauki", Wydawnictwo UJ, Kraków 2007, ss. 65-81.
 • Historia nauki a socjologia nauki – socjologiczne aspekty koncepcji rozwoju wiedzy Thomasa S. Kuhna, "Historyka" t. XXXV 2005, ss. 23-36.
 • Racjonalność w nauce i poza nauką – K. Szaniawski i Z. Bauman o wartościach poznania, w: "Zagadnienia Naukoznawstwa" 1-2 (155-156) 2003, ss. 67-75.

Ongoing projects

Znaczenie obaw żywieniowych w alternatywnych strategiach zaopatrzenia w żywność gospodarstw domowych (kierowniczka, OPUS NCN, wrzesień 2018-sierpień 2021)

completed projects

 • Społeczne postrzeganie zagrożeń żywieniowych i jego rola w dynamice wzorów jedzenia - analiza jakościowa (kierowniczka, MINIATURA NCN, styczeń-czerwiec 2018)
 • Przetwory 2012. Kulturowe znaczenie domowego przetwórstwa żywności - koordynacja projektu studenckiego realizowanego w ramach kursu „Antropologia jedzenia"
 • Studia nad procesami autochtonizacji ludności zachodniej Polski (2009-2011) – badania nad kulturą winną i współczesnym winiarstwem w lubuskiem
 • Aksjologia w nauce. Studia nad wartościami poznania w socjologii i antropologii społecznej (projekt doktorski, 2004-2007)

Inne aktywności