dr Ewa Kopczyńska

position: assistant professor

e-mail: ewa.kopczynska@uj.edu.pl

Dr. Ewa Kopczyńska - sociologist at the Department of Social Anthropology of the Institute of Sociology of the Jagiellonian University. She deals with the sociology of food: food culture and eating patterns as well as related social practices and forms of association. She is currently researching alternative food networks at the intersection of tradition and social innovation, as well as dietary concerns and food risk avoidance strategies. A graduate of several research internships: Visiting Scholar at Minda de Gunzburg Center for European Studies, Harvard University, SIFO - National Institute of Consumer Studies in Oslo, Department of Food and Resource Economics (IFRO), University of Copenhagen. Active member of the Laboratorium Praktyk Społecznych (Laboratory of Social Practices) at IS and the interdisciplinary association Jedzenie Sieć Badawcza (Food Research Network).

Research interests

 • sociology and anthropology of food
 • sociology and anthropology of the body
 • sociology of knowledge and science
 • history and theory of anthropology
 • qualitative methodology – new ethnography

Publications

 • Stefler, D., Brett, D., Sarkadi-Nagy, E., Kopczynska, E., Detchev, S., Bati, A., ... & Simonova, G. (2020). Traditional Eastern European diet and mortality: prospective evidence from the HAPIEE study. European Journal of Nutrition, 1-10
 • Kopczyńska E., Dynamic press discourses of school meal reform in Poland : from expertise implementation to resistance and rejection. Polish Sociological Review, 1(209)2020, 117–133. doi:10.26412/psr209.07
 • Kopczyńska E., Are There Local Versions of Sustainability? Food Networks in the Semi-Periphery, 2020, Sustainability 12(7):2845. doi: 10.3390/su12072845
 • Editorial of the jourmal volume (with Agata Bachórz): "Studia Humanistyczne AGH" tom 17(2)/2018 pt. "The Deficit of Trust in Contemporary Food Cultures" (on-line access: STUDIA SOCJOLOGICZNE AGH)
 • Czego nie jemy. Obawy żywieniowe jako klucz porządkujący wzorce żywieniowe, w: "Żywność kulturowo przetworzona", red. Anna Gomóła i Barbara Bokus. Warszawa: Studio Lexem, ss. 163–176.
 • How food fears frame criticism of the food system. A case study od customers of farmers' markets, "Studia Humanistyczne AGH" tom 17(2)/2018, ss. 79-96.
 • Economies of Acquaintances. Social Relations during Shopping at Food Markets and in Consumers’ Food Cooperatives, "East European Politics & Societies", 2017 (DOI: 10.1177/0888325417710079)
 • Feeding the Body, Feeding the Gender. Dietary Choices of Men and Women in Poland, E. Kopczyńska, K. Zielińska, "East European Politics & Societies" 30(1), ss. 147–168 (on-line access:ARTICLE)
 • Co to jest jedzenie naturalne? Socjonatura na targowisku, "Studia Socjologiczne" tom 219(4), 2015, ss. 181–203.
 • Novelty with Traditional Twist: Food Co-Operatives as Short Food Chains in Global Network, in: "Food and the Internet", Krawczyk-Wasilewska V., Lysaght P. (eds.). Peter Lang Edition, 2015, pp. 125-132.
 • Stare i nowe smaki lokalnego wina: o lubuskiej winorośli, winnicach i winiarzach, w: "Terytoria smaku. Studia z antropologii i socjologii jedzenia", red. Urszula Jarecka, Anna Wieczorkiewicz, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014, ss. 133-152.
 • Wine Histories, Wine Memories and Local Identities in Western Poland, Rachel E. Black, Robert C. Ulin (eds.), "Wine and Culture. Vineyard to Glass", Bloomsbury Academic 2013.
 • Metoda i pasja. Antropologia kulturowa Franza Boasa. Z wyborem pism, ZW NOMOS, Kraków 2012.
 • Udomawianie przestrzeni. Dynamika tożsamości miejsca na Ziemiach Zachodnich, w: A. Bukowski, M. Lubaś, J. Nowak (red.), "Społeczne tworzenie miejsc: globalizacja, etniczność, władza", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, ss. 187-202.
 • Dynamika kształtowania prywatnej ojczyzny na przykładzie Ziemi Lubuskiej, w: "Podróż i miejsce w perspektywie antropologicznej", red. D. Rancew-Sikora, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ss. 203-218.
 • Lubuskie winogrodnictwo jako tradycja podtrzymana, ożywiona czy na nowo wymyślona?, w: "Kreacje i nostalgie. Antropologiczne spojrzenie na tradycje w nowoczesnych kontekstach", red. D. Rancew-Sikora, G. Woroniecka, C. Obracht-Prondzyński, Wydawca: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa 2009, ss. 252-260.
 • O moralnym poznawaniu. Rozważania wokół ideałów nauki Bronisława Malinowskiego i Franza Boasa, w: F. Czech, P. Ścigaj, A. Włodarczyk (red.), "Szkice o pograniczach nauki", Wydawnictwo UJ, Kraków 2007, ss. 65-81.
 • Historia nauki a socjologia nauki – socjologiczne aspekty koncepcji rozwoju wiedzy Thomasa S. Kuhna, "Historyka" t. XXXV 2005, ss. 23-36.
 • Racjonalność w nauce i poza nauką – K. Szaniawski i Z. Bauman o wartościach poznania, w: "Zagadnienia Naukoznawstwa" 1-2 (155-156) 2003, ss. 67-75.

Ongoing projects

 • Znaczenie obaw żywieniowych w alternatywnych strategiach zaopatrzenia w żywność gospodarstw domowych (Leader of the project)
  OPUS NCN; wrzesień 2018 - sierpień 2021
   
 • FOOdIVERSE: Diversifying sustainable and organic food systems (Leader of the project, researcher)
  Program: ERA-NET SUSFOOD2 and CORE Organic Cofunds Joint Call 2019: "Towards sustainable and organic food systems"; 01.01.2021 – 31.12.2023

completed projects

 • Społeczne postrzeganie zagrożeń żywieniowych i jego rola w dynamice wzorów jedzenia - analiza jakościowa (kierowniczka, MINIATURA NCN, styczeń-czerwiec 2018)
 • Przetwory 2012. Kulturowe znaczenie domowego przetwórstwa żywności - koordynacja projektu studenckiego realizowanego w ramach kursu „Antropologia jedzenia"
 • Studia nad procesami autochtonizacji ludności zachodniej Polski (2009-2011) – badania nad kulturą winną i współczesnym winiarstwem w lubuskiem
 • Aksjologia w nauce. Studia nad wartościami poznania w socjologii i antropologii społecznej (projekt doktorski, 2004-2007)

Inne aktywności